Sanacount Corona (COVID-19) update: Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Corona (COVID-19) update Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt - Blogs - Nieuws - Sanacount

De gevolgen van de tweede Corona golf zijn voor veel ondernemers goed voelbaar. Op 1 oktober ging het 3e steunpakket voor ondernemers in. Dit pakket wordt het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt genoemd. Het kabinet heeft hierbij als doel gesteld om werkenden en werkgevers te helpen deze moeilijke tijd door te komen. Dit doen ze door te stimuleren en investeren waar het kan. Wat houdt dit nieuwe steunpakket voor jou in? In deze blog zetten we de steunmaatregelen voor je op een rijtje.

Bestaande maatregelen verlengd en extra toegevoegd

Diverse bestaande steunmaatregelen worden in het nieuwe pakket verlengd. Wel worden de voorwaarden hiervan aangepast zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Deze kunnen dus afwijken van de voorwaarden in het Noodsteunpakket voor ondernemers 2.0. Ook worden er nieuwe maatregelen genomen. Het doel van deze maatregelen is bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei.

NOW verlengd – NOW 3 tot eind juni 2021

De NOW regeling is verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021 met de naam NOW 3. NOW 3 biedt een tegemoetkoming van de loonkosten aan. Het doel van deze regeling is om de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden. De NOW regeling wordt opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. In deze periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werknemers de kans krijgen om zich aan te passen.

Nieuwe voorwaarde NOW 3

Er zijn een aantal veranderingen in de voorwaarden voor NOW 3. Deze zijn nog niet allemaal duidelijk. Maar we weten wel al het volgende:

  • Je krijgt tot en met eind december nog NOW vanaf 20% omzetverlies. Per januari 2021 wordt dit vanaf 30% omzetverlies.
  • Per 3 maanden moet je een nieuwe aanvraag doen voor NOW 3: vanaf 1 oktober, januari en april.
  • Per tijdvak wordt de vergoeding van de loonsom minder: eerst maximaal 80% (okt. t/m dec.), dan 70% (jan. t/m mrt.) en dan 60% (apr. t/m jun.)van de loonkosten.
  • Het is toegestaan om de loonsom per tijdvak te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Je krijgt dan nog wel dezelfde vergoeding.
  • Het is toegestaan om personeel te ontslaan vanwege economische redenen. Het is dan wel verplicht om werknemers te helpen met bij- of omscholing. Wanneer je dit niet doet, kun je een boete krijgen van 5% op de NOW regeling.

NOW 3 is vanaf 16 november 2020 aan te vragen voor de periode oktober t/m december 2020. Dit gebeurt met terugwerkende kracht.

Tozo 3 en 4 – Inkomensondersteuning zelfstandigen

Ook de TOZO regeling – de regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit wordt opgedeeld in Tozo 3 en Tozo 4. Ook Tozo 3 en 4 bieden een tegemoetkoming voor levensonderhoud. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bedrijfskrediet aan te vragen. Hieraan zit een maximum van 10.157 euro verbonden voor Tozo 1, 2 en 3 samen. De aanvraag van de Tozo regeling kan worden gedaan bij de woongemeente.

Partnertoets blijft geldig – vermogenstoets uitgesteld

De partnertoets die eerder al bij Tozo 2 werd ingevoerd blijft geldig. Het was de bedoeling om hier een vermogenstoets aan toe te voegen, maar dit gaat vooralsnog niet door. Deze voorwaarde is uitgesteld tot 1 april 2021. Vanaf dan verandert Tozo 3 naar Tozo 4. Gebruikers van de nieuwe Tozo regeling kunnen tevens gebruik maken van coaching en advies voor bij- of omscholing en heroriëntatie.

Ook TVL verlengd tot eind juni 2021

De TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is tevens verlengd. Deze regeling is bedoeld als ondersteuning voor ondernemers bij het betalen van vaste lasten. Ook de TVL blijft lopen tot eind juni 2021, en wordt ingedeeld in 3 tijdvlakken van drie maanden. Voor ieder tijdvlak kan een afzonderlijke aanvraag worden gedaan bij RVO. Er wordt binnenkort bekend gemaakt wanneer deze kan worden aangevraagd.

Min. 3.000 euro vaste lasten max. 90.000 euro vergoeding

Om in aanmerking te komen voor TVL moeten jouw vaste lasten minimaal 3.000 euro in 3 maanden bedragen. Eerder was dit 4.000 in 4 maanden. Daarnaast is het maximale vergoeding vergoed. Eerder was dit 50.000 euro en voor TVL 2 is dit 90.000 euro.

Borgstellingen, leningen, garantiefondsen en belastinguitstel

De verruimde, extra of meer toegankelijke kredietverleningen en kredietgaranties aan het MKB voor voldoende liquiditeit blijven beschikbaar na 1 oktober. Daarnaast was het voor ondernemers mogelijk tot 1 oktober belastinguitstel aan te vragen. Het uitstel loopt uiterlijk in januari volgend jaar af. Wel krijgen ondernemers 36 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot eind december.

Nieuwe maatregelen – focus op investeringen

Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen met het oog op investeringen en economische groei. Zo worden investeringen in infrastructuur vervroegd, komt er een nationale scale-up faciliteit en eventueel een privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Ook is er een focus om via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen innovatieve mkb-bedrijven te helpen met financiering.

Sociaal pakket van het kabinet

Daarnaast wil het kabinet middels een sociaal pakket mensen helpen die bijvoorbeeld hun baan zijn verloren. Of zich moeten gaan om- en/of bijscholen. Dit gebeurt via het UWV en gemeenten. Tevens is er in hetzelfde sociaal pakket een extra focus op het ondersteunen van kwetsbare groepen in een economische crisis. Bijvoorbeeld mensen in de banenafspraak en mensen met risico op armoede en problematische schulden.

 

Meer informatie over het Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt vind je op de website van de Rijksoverheid.

Update corona steunmaatregelen 15 december 2020

Vanaf 15 december geldt een volledige lockdown tot minstens 19 januari 2021. Onder andere scholen en niet essentiële winkels gaan dicht. Ook contactberoepen moeten stoppen en sportscholen gaan sluiten. Dit blijft niet zonder gevolgen voor ondernemers en het kabinet biedt dan ook extra steun: 

  1. Bedrijven tot 1 april 2021 uitstel van belasting aanvragen, eerder was dit tot 31 december. 
  2. De NOW regeling blijft in het eerste kwartaal van 2021 hetzelfde als in het vierde kwartaal van 2020. 
  3. Het subsidiepercentage van de TVL wordt vernieuwd: afhankelijk van het omzetdervingspercentage  is dit tussen de 50 en 70%. Dit geldt voor kwartaal vier van 2020 en kwartaal één van 2021. Tevens wordt het aantal SBI-codes dat in aanmerking komt voor de TVL groter. 
  4. Horecaondermeningen die verplicht zijn gesloten krijgen eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Dit geldt voor specifieke SBI-codes. 

Vragen of informatie nodig? Sanacount staat voor je klaar

Heb je vragen over bovenstaande maatregelen? Of wil je dat iemand meekijkt naar jouw situatie? Je kunt altijd bij de Sanacount terecht voor een gedegen advies. Neem gerust contact op met onze adviseurs. Team Sanacount wenst jou en jouw collega’s veel sterkte en staat je graag bij waar mogelijk.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen