Loonheffingen op orde

Als werkgever ben je verplicht loonheffingen in te houden op het salaris van medewerkers. Je krijgt daarom ook te maken met vraagstukken op het gebied van loonheffingen zoals de werkkostenregeling en grensoverschrijdende arbeid. Onze adviseurs zorgen dat jullie netjes aan alle verplichtingen voldoen en kijken hoe kansen benut kunnen worden. Ook op het gebied van arbeidsrecht helpen we je om de regels in de praktijk te brengen.
Als werkgever ben je verplicht loonheffingen in te houden op het salaris van medewerkers. Je krijgt daarom ook te maken met vraagstukken op het gebied van loonheffingen zoals de werkkostenregeling en grensoverschrijdende arbeid. Onze adviseurs zorgen dat jullie netjes aan alle verplichtingen voldoen en kijken hoe kansen benut kunnen worden. Ook op het gebied van arbeidsrecht helpen we je om de regels in de praktijk te brengen.

On point

De wet- en regelgeving verandert continu, ook voor jullie branche en ook in het kader van loonheffingen en arbeidsrecht. Wij zorgen ervoor dat onze adviseurs altijd blijven leren, waardoor ze op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Wij zorgen dat de juiste loonheffingstabel wordt toegepast, loonheffingsnummers worden aangevraagd en alle andere aspecten binnen de loonheffing. Ook voor complexere zaken zoals de werkkostenregeling en het verminderen van loonheffingen bij Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-projecten, adviseren wij jullie hoe te handelen en nemen we werk uit handen.

Inhuur van personeel en aansprakelijkheid

Werken jullie met zzp’ers, uitzendkrachten en aannemers? Dan heeft dit wettelijke gevolgen voor het bijhouden van de (salaris)administratie. Het is van belang om de verschillende arbeidsrelaties goed in kaart te brengen. We helpen jullie bij het opstellen en beoordelen van de overeenkomsten die af worden gesloten met de ingehuurde arbeidskrachten.

Bij gebruik van onderaannemers of de inleen van arbeidskrachten (de inlener) kan je aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen die de inlener niet betaalt. Wij kijken graag met jullie mee om de aansprakelijkheid te beperken.

Het optimaal benutten van kansen

Het succes van een bedrijf of organisatie wordt in grote mate bepaald door het functioneren van de medewerkers. Human capital behoort een belangrijke pijler te zijn en behoeft aandacht. Een deel van die aandacht gaat uit naar fiscale verplichtingen, zoals de loonheffingen. De adviseurs van Sanacount denken met jullie mee en zorgen dat de vraagstukken rondom loonheffingen zo duidelijk en voordelig mogelijk worden opgepakt. Denk aan beloningen, bonussen en reis- en onkostenvergoedingen. We benutten de kansen die er zijn, voor werknemer en werkgever.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.