Samenstellen van de jaarcijfers

Wanneer de administratie op orde is geeft dat rust, je houdt ruimte over voor zaken die je meer energie geven. Sanacount neemt werk uit handen en ziet kansen. Zo gaan er bij ons geen jaarcijfers de deur uit zonder deze aan te vullen met een advies waarmee jullie stappen maken, gericht op groei en duurzaam resultaat.
Wanneer de administratie op orde is geeft dat rust, je houdt ruimte over voor zaken die je meer energie geven. Sanacount neemt werk uit handen en ziet kansen. Zo gaan er bij ons geen jaarcijfers de deur uit zonder deze aan te vullen met een advies waarmee jullie stappen maken, gericht op groei en duurzaam resultaat.

Waarom een jaarrekening?

Jaarcijfers – een jaarrekening – bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichtingen over een boekjaar. De balans geeft de bezittingen, schulden en vermogen op een bepaald moment weer. De winst- en verliesrekening de kosten, de opbrengsten en het resultaat. Met een jaarrekening kijk je terug over wat je het afgelopen boekjaar hebt gerealiseerd. Ook leg je hiermee verantwoording af aan de Kamer van Koophandel, banken, de Belastingdienst, aandeelhouders en overige stakeholders. Wettelijke transparantie, morele transparantie en inzicht voor jullie zelf om doelen te controleren. Voor grotere ondernemingen vullen we de jaarrekening aan met een ESG-overzicht. Hiermee wordt de verantwoording afgegeven over de thema’s Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance).

Cijfers vertellen meer

Sanacount vertaalt cijfers naar nieuwe inzichten en mogelijkheden voor jullie bedrijf of organisatie. Hoe komen de cijfers tot stand? Wat heeft bijgedragen en wat behoeft een andere aanpak? Is het huidige businessmodel nog passend? Hoe scoren wij ten opzichte van andere bedrijven? Is onze kostprijs en of uurtarief goed berekend? Hoe kunnen we de productiviteit vergroten en wat betekent dit voor onze winst? We zien dat nogal wat bedrijven in onze branche moeite hebben met hun bestaansrecht, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit ons bedrijf niet overkomt? Is ons businessmodel nog passend en duurzaam?

Vanzelfsprekend laten we dit liever niet op de jaarcijfers aankomen. Wanneer de gehele administratie aan ons wordt uitbesteed zorgen we door het jaar heen voor advies en sturing, onder andere door data-analyse, managementoverzichten en laagdrempelige adviesgesprekken. We sturen op rendementsverbetering en waardecreatie, want dan hebben we het daadwerkelijk over vooruitgang. We brengen alle ideeën, doelstellingen en cijfers bij elkaar en maken desgewenst een prestatieplan voor een duurzame toekomst. We begeleiden jullie

Heb je al mensen in huis die de administratie op zich nemen, dan helpen we jullie graag met de controle. Online boekhouding is in ieder geval een grote hulp, in het ordenen, bijhouden en het behouden van overzicht; efficiënt en effectief.

Meer weten?
Wij luisteren graag.

De financiën en jaarcijfers op orde? Onze adviseurs helpen je verder en nemen werk uit handen. Stel hier je vraag en laat je gegevens achter, dan helpen we je graag:


    Liever bellen of direct een afspraak maken? Je vindt onze contactgegevens hier.