Bedrijfsprocessen

Concrete doelen is een mooie start, procesmanagement is de drijvende kracht die nodig is om die stip op de horizon te bereiken. Sanacount adviseert over bedrijfsprocessen, de interne beheersing, maakt in overleg met jullie procesbeschrijvingen en zorgt voor de interne audit en controle. Door (administratieve) bedrijfsprocessen in de basis te stroomlijnen en te automatiseren nemen jullie betere beslissingen en draag je bij aan de groei van de organisatie. Door onze aanpak wordt je aan het denken gezet. Zitten de processen logisch in elkaar? Kan het niet efficiënter? Kunnen we de stappen niet (verder) automatiseren?
Concrete doelen is een mooie start, procesmanagement is de drijvende kracht die nodig is om die stip op de horizon te bereiken. Sanacount adviseert over bedrijfsprocessen, de interne beheersing, maakt in overleg met jullie procesbeschrijvingen en zorgt voor de interne audit en controle. Door (administratieve) bedrijfsprocessen in de basis te stroomlijnen en te automatiseren nemen jullie betere beslissingen en draag je bij aan de groei van de organisatie. Door onze aanpak wordt je aan het denken gezet. Zitten de processen logisch in elkaar? Kan het niet efficiënter? Kunnen we de stappen niet (verder) automatiseren?

Sanacount werkt voor jullie

Met ruimschootse ervaring en up-to-date kennis van bedrijfsprocessen, adviseren we over proces en risicomanagement. Dat betekent dat we niet enkel processen definiëren, maar ook vastleggen hoe een medewerker of manager een proces dient uit te voeren. Door deze duidelijke afspraken ben je in control en dat haalt ruis weg.
Naast het procesmanagement verzorgen we de interne controle en interne audit. Dit is onderdeel van het procesmanagement, de vastgestelde en uitgevoerde processen worden getoetst aan de cijfers. We werken binnen verschillende branches en voor diverse soorten organisaties, overheden en bedrijven. Wij begrijpen jullie processen en sturen bij waar nodig.

Interne controle

De doelstelling van de interne controle is ervoor te zorgen dat het managementbeleid wordt uitgevoerd en nageleefd. Het gaat hier om een systeem waarin methoden en maatregelen bijdragen aan de belangrijkste bedrijfsprocessen en -doelstellingen, door controle op:

  • De financiële informatieverzorging
  • De naleving van beleidsrichtlijnen en procedures, evenals relevante wet- en regelgeving
  • De effectiviteit en efficiëntie van de processen binnen de organisatie
  • Het bewaken van activa of waarden
  • Risicomanagement en risicobereidheid

Interne audit

Het doel van een interne audit is het detecteren van fouten, en mogelijk fraude, in het proces van interne controle. Een interne audit wordt door een onafhankelijke functie uitgevoerd, intern of extern. De audit mag dus worden uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie, daarbij gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden. Zo mag deze persoon niet betrokken zijn geweest bij het controleproces. Daarnaast is het belangrijk dat de interne auditor direct onder de hoogst leidinggevende valt.
Een externe partij heeft vaak de voorkeur boven een auditor uit de eigen organisatie, vooral door de onafhankelijkheid en de heldere blik. Samenwerking tussen interne auditors van binnen en van buiten de organisatie vindt ook zeer geregeld plaats.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.