Innovaties en subsidies

Impact maken, vooruitkijken en onderdeel uitmaken van de verandering. Voor ons is dit een essentieel onderdeel van ons zijn, is het dat voor jullie ook? Dan gaan we graag om tafel om te kijken hoe we jullie kunnen helpen innovaties door te voeren en daarbij mogelijk gebruik te maken van subsidies.
Impact maken, vooruitkijken en onderdeel uitmaken van de verandering. Voor ons is dit een essentieel onderdeel van ons zijn, is het dat voor jullie ook? Dan gaan we graag om tafel om te kijken hoe we jullie kunnen helpen innovaties door te voeren en daarbij mogelijk gebruik te maken van subsidies.

Innoveren doe je samen

Of jullie bedrijf nu een start-up is of een speler die zijn sporen al heeft verdiend; innovatie zorgt ervoor dat je voorop blijft lopen in de veranderende wereld. Onze bedrijfsadviseurs hebben de juiste kennis én passie in huis om jullie te adviseren met betrekking tot innovatieve businessmodellen. De advisering kan divers zijn, aangepast op jullie behoefte, maar waar we in ieder geval naar kijken, is naar de subsidiemogelijkheden. Want gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese subsidies zorgen voor mogelijkheden. In de eerste plaats financiële mogelijkheden, daarnaast kan het ook haakjes opleveren met andere organisaties, bedrijven en instanties. En daar waar haakjes zijn is samenwerking mogelijk en kan je elkaar inspireren, versterken en elkaar en jullie zelf naar een hoger niveau brengen.

Subsidiemogelijkheden

Subsidieland is grillig, vol met bomen die je het zicht op het bos ontnemen. Jullie willen je richten op innovatie en de tijd niet hoeven te besteden aan het uitpluizen van subsidiemogelijkheden en de daaraan gebonden fiscale regels. Wij zorgen voor overzicht en gaan voor jullie op zoek, tot in de krochten van subsidieland.

De hoeveelheid subsidies is nog net niet eindeloos, maar veel is het wel. We gaan vooral graag in gesprek om te kijken hoe we er samen voor zorgen dat jullie innovatiedoelstellingen behaald worden.

Onderstaande enkele voorbeelden van subsidies die verstrekt worden door de overheid:

 • WBSO
  Fiscale innovatieregeling waarmee je de kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Voor start-ups zijn extra belastingvoordeel mogelijk (gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling).
 • Innovatiekrediet
  Risicovolle technische of klinische ontwikkelprojecten kunnen deels gefinancierd worden met het Innovatiekrediet.
 • MIA en Vamil
  Fiscaal voordeel voor bedrijven en organisaties die investeren in milieuvriendelijke technieken.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA).
  Fiscaal voordeel voor bedrijven en organisaties die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
 • MIT
  Subsidies voor de vroege fases van innovatieve ontwikkeling. Deze kunnen gebruikt worden voor
  bijvoorbeeld het inkopen van kennis, haalbaarheidsonderzoeken en samenwerking.
 • DGGF voor start-ups
  Innovatieve productontwikkeling of de introductie van een nieuw product voor ontwikkelingslanden.
 • Horizon 2020: Maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges)
  Diverse Europese subsidies voor projecten die als doel hebben oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken, met multidisciplinaire en integrale aanpak.
 • LIFE
  Dit betreft een subsidieprogramma van de Europese Unie. LIFE is er voor innovatieve
  projecten die oplossingen bieden voor een Europees probleem rond klimaat, natuur of milieu.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.