Risicomanagement en kansen

Bij risicomanagement draait het allemaal om het bereiken van de doelen. Om doelen te bereiken is het van belang niet enkel risico’s te verkleinen of uit te sluiten, je wilt juist ook kansen benutten, kansen die je mogelijk sneller bij je doel kunnen brengen. Daarom kunnen deze twee niet zonder elkaar.
Bij risicomanagement draait het allemaal om het bereiken van de doelen. Om doelen te bereiken is het van belang niet enkel risico’s te verkleinen of uit te sluiten, je wilt juist ook kansen benutten, kansen die je mogelijk sneller bij je doel kunnen brengen. Daarom kunnen deze twee niet zonder elkaar.

Balans

Een risicoanalyse geeft inzicht in welke mogelijke bedreigingen er zijn die zorgen dat je de doelen niet of niet op tijd bereikt. Het is belangrijk om deze factoren in kaart te hebben. De andere kant van het verhaal is dat er kansen zijn die je kunnen helpen om de doelen sneller of beter te bereiken. Uiteraard is de keerzijde van iedere kans een risico. Wij geloven dat mogelijke risico’s ook een andere kant hebben die je kan vertalen naar een kans. Samen met jullie zoeken wij naar de juiste balans, passend bij jullie identiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Doelgericht werken

Een goed risico- en kansenmanagement resulteert in meer dan een rapport dat op de plank blijft liggen. We maken graag met jullie de vertaling naar processen en acties; naar wat dit betekent voor de dagelijkse manier van werken. In plaats van het rapport op de plank ontstaat er doelgericht werken. Dit geeft eigenaarschap aan medewerkers en creëert een sterker teamgevoel.
Onze consultants blijven graag betrokken bij het concretiseren van de uitkomsten van de risico- en kansenanalyse. Wij begrijpen hoe de vertaalslag gemaakt kan worden en kunnen jullie organisatie hierin steunen.

Positief en negatief

Traditioneel risicomanagement is vooral gericht op de negatieve factoren; en dan het zorgen dat deze uitblijven en vermeden worden. Voor veel organisaties is het missen van kansen een minstens zo grote bedreiging. De manier van kijken naar risico’s en kansen vraagt om een innovatieve blik naar de markt en de maatschappij. Je wilt geen kansen missen en voorbijgestreefd worden door de concurrentie. Tijd voor een analyse die voor jullie werkt. Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Duurzaam risicomanagement

De wereld verandert snel. Onze generaties hebben een zware erfenis als het gaat om het klimaat, verspilling, onethische ketens. We kunnen niet alles direct veranderen, maar verantwoordelijkheid voelen en bijdragen kan wel. Bovendien vragen de nieuwe generaties, de nieuwe consumenten andere oplossingen waar het gaat om bezit, om ketens en om de voetafdruk.
Wij nemen deze factoren graag mee in het risico- en kansenmanagement en zien vooral mooie uitdagingen en kansen.

Meer weten?
Wij luisteren graag.

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.