Vennootschapsbelasting

Jaarlijks moet er door een nv en bv aangifte vennootschapsbelasting (vpb) worden gedaan, net als door overheidsondernemingen. Soms is dit ook verplicht voor stichtingen en verenigingen. De vennootschapsbelasting is behoorlijk complex. Het risico op sancties en boetes zijn groot en tegelijkertijd vallen er grote voordelen te behalen. De fiscaal adviseurs van Sanacount kijken waar jullie voordelen en verplichtingen liggen en zorgen dat alles accuraat en op tijd geregeld is.
Jaarlijks moet er door een nv en bv aangifte vennootschapsbelasting (vpb) worden gedaan, net als door overheidsondernemingen. Soms is dit ook verplicht voor stichtingen en verenigingen. De vennootschapsbelasting is behoorlijk complex. Het risico op sancties en boetes zijn groot en tegelijkertijd vallen er grote voordelen te behalen. De fiscaal adviseurs van Sanacount kijken waar jullie voordelen en verplichtingen liggen en zorgen dat alles accuraat en op tijd geregeld is.

Belasting over winst

Iedere onderneming moet belasting betalen over winst. Bij eenmanszaken wordt deze belasting over winst betaald via de inkomstenbelasting. Bedrijven en organisaties met een rechtspersoonlijkheid moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Aan het begin van het boekjaar ontvangen jullie een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van voorgaande jaren. Het is belangrijk deze aanslag goed te controleren en dat doen wij zeer nauwkeurig. Wanneer er een hogere of lagere belastbare winst verwacht wordt, dan vragen wij voor jullie een wijziging van de voorlopige aanslag aan. In dit stadium kan je nog geen bezwaar maken, dat kan pas als de aanslag definitief gemaakt is. Mocht dat ooit nodig zijn, dan regelen wij dit ook. Dat geeft jullie rust en tijd en ruimte om te richten op jullie core business.

Complexe regels, voorkom boetes en maak gebruik van fiscale regelingen

De vpb kent diverse complexe regels. Denk hierbij aan de renteaftrekbeperkingen en diverse anti misbruikbepalingen. Maar deze wet biedt ook kansen, zoals het verrekenen van verliezen, de deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox.

Innovatiebox

Voert jullie bedrijf of organisatie-innovatieve activiteiten uit? De overheid stimuleert deze door middel van verschillende subsidies maar ook met de fiscale regeling innovatie box. Dit is een fiscale regeling waarbij je korting krijgt op het vennootschapsbelastingtarief.

Ondernemen in of vanuit het buitenland

Internationaal zaken doen biedt volop kansen en mogelijkheden máár het brengt ook fiscale uitdagingen met zich mee. De fiscale regelgeving in Nederland en in het buitenland verandert voortdurend. Hebben jullie (een) onderneming(en) in het buitenland en doen jullie zaken met deze onderneming(en)? Dan krijgen jullie te maken met verschillende belastingautoriteiten. Omdat de activiteiten van de ondernemingen in verschillende landen plaatsvinden is het extra belangrijk om de kosten en opbrengsten juist toe te rekenen aan het land waar de onderneming is gevestigd. Hier spelen de regels van transfer pricing.

Transfer pricing

Transfer pricing bevat regels voor het berekenen van interne verrekenprijzen voor de geleverde diensten en producten aan jullie ondernemingen (groepsvennootschappen). Deze interne verrekenprijzen moeten gebaseerd zijn op zakelijke voorwaarden ‘at arm’s length‘. Deze voorwaarden moeten worden vastgesteld in transfer pricing documentatie. Aan de documentatieverplichting en de benodigde vastleggingen zijn strikte regels verbonden.

Wij hebben nauwe contacten met accountants en fiscalisten in het buitenland en we kijken graag samen met jullie welke mogelijkheden er zijn om alles correct en voordelig te regelen.

Meer weten?
Wij luisteren graag.

De weg vinden in de regels van de vennootschapsbelasting? Wij doen het graag voor je. Laat hier je vraag en gegevens achter:


    Liever bellen of direct een afspraak maken? Je vindt onze contactgegevens hier.