Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – Hét kerstcadeau van de Belastingdienst

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – Hét kerstcadeau van de Belastingdienst

Haal je voordeel uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Elke ondernemer kan gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze heeft als doel investeringen in met name het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Het aftrekpercentage van de KIA is het hoogst bij de kleinere investeringsbedragen en neemt af naarmate het investeringsbedrag toeneemt. Behoort jouw onderneming tot het mkb, dan is dit is een aantrekkelijke aftrekpost.

Wat houdt KIA in? Investeer voordelig in bedrijfsmiddelen

Elke ondernemer kan gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze heeft als doel investeringen in met name het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Het aftrekpercentage van de KIA is het hoogst bij de kleinere investeringsbedragen en neemt af naarmate het investeringsbedrag toeneemt. Behoort jouw onderneming tot het mkb, dan is dit is een aantrekkelijke aftrekpost.

Investeer voordelig in bedrijfsmiddelen

Bij een investering in een bedrijfsmiddel van minimaal 2.601 euro en maximaal 63.716 euro mag jij 28% van het investeringsbedrag in mindering brengen op je belastbare winst. We zullen dit toelichten in een rekenvoorbeeld:

Bij een investering van 10.000 euro in 2023 levert dit een extra aftrekpost op van 28% van 10.000 euro: 2.800 euro. Bij een winstinkomen van 75.000 euro bespaar jij 49,50% aan inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet hierover. Dit betekent een cadeau van de Belastingdienst van (49,5% * 2.800) 1.386 euro.

Het moment van investeren is belangrijk voor de KIA

Dus heb jij dit jaar nog geen 2.601 euro of meer geïnvesteerd? Heb je al wel wat investeringen op de planning staan, kijk dan of het lukt om dat nog dit jaar te regelen. Zie het als een mooi kerstcadeau van de Belastingdienst. Wil je voor einde jaar investeren, maar kom je niet tot een bedrag van  minimaal 2.601 euro? Overweeg dan om deze investering uit te stellen tot het nieuwe jaar, zodat je wellicht volgend jaar gebruik kan maken van de KIA. 

Komen jouw bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de investeringsaftrek?

Maar let op: niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen geldt deze mogelijkheid niet, zoals grond, woonhuizen, personenauto’s en/of bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Ook investeringen onder de 450 euro kunnen niet opgegeven worden voor de KIA, zij worden gezien als kosten. Toch kunnen deze bedrijfsmiddelen, wanneer ze samen aangekocht worden, een grotere waarde vertegenwoordigen en als één investering worden opgegeven. Als de investeringen met elkaar samenhangen en aan elkaar dienstbaar zijn, mag de waarde van deze bedrijfsmiddelen bij elkaar opgeteld worden. Er is dan sprake van een complex van bedrijfsmiddelen. Een voorbeeld hiervan is een computer met een monitor. Individueel kunnen deze minder dan 450 euro zijn maar gezamenlijk meer. Je hebt dus over deze investering recht op KIA.

Let op aanbetalingen

Je hebt pas recht op investeringsaftrek op het moment dat de investering in een bedrijfsmiddel is gedaan en er dus betaald is. Is het op afbetaling of betaal je in gedeeltes en schuift het restant door naar 2024, dan kan je de investering niet opgeven voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2023

Het bedrag van de investeringsaftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag gedurende het boekjaar. Zie hieronder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tabel voor 2023:

 

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.601

0%

€ 2.601 tot € 63.716

28% van het investeringsbedrag

€ 63.717 tot € 117.991

€ 17.841

€ 117.992 tot € 353.973

€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991

meer dan € 353.973

0%

KIA en samenwerkingsverbanden

Maakt jouw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma? Dan wordt de totale investeringsaftrek van het samenwerkingsverband verdeeld tussen de vennoten. Laat jij hierbij adviseren door de belastingadviseurs van Sanacount. Neem gerust contact met ons op. 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen