Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – Hét kerstcadeau van de Belastingdienst

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – Hét kerstcadeau van de Belastingdienst - BLogs - Nieuws - Sanacount

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – Hét kerstcadeau van de Belastingdienst

Het einde van het jaar is in zicht. De meeste ondernemers zijn druk bezig met het organiseren van kerstborrels en het verstrekken van kerstpakketten. Maar vergeet óók het kerstcadeau van de Belastingdienst aan jezelf niet. Jij kunt nog voor het einde van het jaar zo optimaal mogelijk gebruik maken van de verschillende regelingen zoals de werkkostenregeling en de investeringsaftrekfaciliteiten. In deze blog gaan we op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Haal jouw voordeel uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In deze blog willen wij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de aandacht brengen. Elke ondernemer kan gebruik maken van deze regeling. De KIA is bedoeld om investeringen in met name het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Het aftrekpercentage is dan ook het hoogst bij de kleinere investeringsbedragen en neemt af naarmate het investeringsbedrag toeneemt. Behoor jij tot het mkb, dan is dit is een aantrekkelijke aftrekpost.

Wat houdt KIA in? Investeer voordelig in bedrijfsmiddelen

Bij een investering in een bedrijfsmiddel van minimaal 2.400 euro en maximaal 59.938 euro mag jij 28% van het investeringsbedrag in mindering brengen op je belastbare winst. We zullen dit toelichten in een rekenvoorbeeld.

KIA – een rekenvoorbeeld voor een eenmanszaak

Bij een investering van 10.000 euro in 2022 levert dit een extra aftrekpost op van 28% van 10.000 euro: 2.800 euro. Bij een winstinkomen van 75.000 euro bespaar jij 49,50% aan inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet hierover. Dit betekent een cadeau van de Belastingdienst van (49,5% * 2.800) 1.386 euro.

Het moment van investeren is van groot belang – waarom?

Dus heb jij dit jaar nog geen 2.400 euro of meer geïnvesteerd? Wil jij in het nieuwe jaar nog een aantal investeringen doen? Investeer dan nog dit jaar en krijg een mooi kerstcadeau van de Belastingdienst. Overweeg je nog in december dit jaar te investeren maar kom je niet aan het bedrag van minimaal 2.400 euro? Overweeg dan om deze investering uit te stellen tot het nieuwe jaar. Het moment waarop jij investeert is dus belangrijk. Jij kunt al dan niet aanspraak maken op een interessante aftrek.

Komen jouw bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de investeringsaftrek?

Maar let op: de bedrijfsmiddelen waarin jij investeert, moeten wel in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen heb jij geen recht op investeringsaftrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan 450 euro. Maar ook aan specifieke bedrijfsmiddelen zoals gronden, woonhuizen, personenauto’s en/of bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Deze lijst is niet limitatief. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over welke investeringen / bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de KIA.

Bedrijfsmiddelen minder dan 450 euro

Bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 450 euro worden gezien als kosten. Zij zijn uitgesloten voor de KIA. Bedrijfsmiddelen die per stuk minder dan 450 euro maar gezamenlijk aangekocht toch een grotere waarde vertegenwoordigen, worden gezien als één investering. Als de investeringen met elkaar “samenhangen” en aan elkaar “dienstbaar” zijn, mag de waarde van deze bedrijfsmiddelen bij elkaar opgeteld worden. Er is dan sprake van een ‘complex van bedrijfsmiddelen’. Bijvoorbeeld een computer met een monitor. Individueel kunnen deze bedrijfsmiddelen minder dan 450 euro zijn maar gezamenlijk meer. Je hebt dan over deze investering recht op KIA.

Let op aanbetalingen!

Je hebt pas recht op een investeringsaftrek op het moment dat de investering in een bedrijfsmiddel wordt gedaan. Let op: Investeringsaftrek wordt berekend over maximaal het bedrag dat je hebt betaald. Heb je dus niks of een gedeelte betaald? Het restant schuift door naar volgende jaren. Laat je hierover goed adviseren.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2022

Het bedrag van de investeringsaftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag gedurende het boekjaar. Zie hieronder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tabel voor 2022:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.400 tot € 59.93928% van het investeringsbedrag
€ 59.939 tot € 110.998€ 16.784
€ 110.998 tot € 332.994€ 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
meer dan € 332.9940%

KIA en samenwerkingsverbanden

Maakt jouw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma? Dan wordt de totale investeringsaftrek van het samenwerkingsverband verdeeld tussen de vennoten. Laat jij hierbij adviseren door de belastingadviseurs van Sanacount. Neem gerust contact met ons op. 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen