De btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak

De btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak - Nieuws - Blogs - Sanacount

De btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak

Heb je een personenauto of een bedrijfsauto in je onderneming die ook privé wordt gebruikt, dan heb je te maken met de btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak. Verricht je diensten of verkoop je producten waarbij btw in rekening wordt gebracht? Lees dan snel verder.

De btw-aangifte

De btw-aangifte periode van 4e kwartaal is aangebroken. Nieuwe klanten en relaties vragen mij regelmatig hoe het nu precies zit met de btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak. Het blijft een lastig en voor sommige ondernemers onduidelijk onderwerp. Ik krijg vaak dezelfde vragen:

  • Ik heb toch al een bijtelling in de inkomstenbelasting?
  • Waarom moet ik ook nog eens 2,7% over de cataloguswaarde van de auto betalen?
  • Ik rijd de auto alleen zakelijk waarom krijg ik dan alsnog een btw-bijtelling?

Lastig gesprek over btw-bijtelling als belastingadviseur

Als belastingadviseur of accountant is dit toch vaak weer een lastig gesprek. Vooral als de vorige belastingadviseur deze btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak niet heeft toegepast. Het gaat snel al om een paar duizend euro aan te betalen btw! Het blijft vaak niet hierbij. Er vinden daarnaast ook correcties plaats van privégebruik zakelijke goederen en diensten. Denk hierbij aan privégebruik eigenproducten, uitgaven giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor jezelf of voor jouw personeel. Je kunt de btw die je hierover betaalt, niet altijd terugvragen als voorbelasting bij de belastingdienst. Dit als gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Gezien de complexiteit van de btw-bijtelling privégebruik auto, wil ik nu alleen stilstaan bij deze btw-bijtelling voor privégebruik.

Btw-teruggave als voorbelasting

Als je een personenauto of een bestelauto in je onderneming gebruikt voor je belaste omzet, dan heb je de mogelijkheid om de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik van de auto in je btw-aangifte terug te vragen. Dit geldt overigens ook voor leaseauto’s. Het kunnen terugvragen van je btw op deze uitgaven heeft enkel betrekking op het werkelijk zakelijk gebruik. Als de auto privé wordt gebruikt, moet over het privégebruik btw worden betaald.

Een sluitende kilometeradministratie

Alleen het werkelijke privégebruik wordt belast met btw. Maar is dit altijd mogelijk? Voor het bepalen van de hoogte van de btw-bijtelling privégebruik maakt het uit of je een kilometeradministratie bijhoudt. Om dit privégebruik te bepalen moet je een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt je vervolgens berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk- en privégebruik. Heb je geen sluitende kilometeradministratie dan mag je gebruik maken van een forfait. Dit doe je door het forfaitaire percentage van 2,7 of 1,5 te vermenigvuldigen met de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 of 1,5 geldt ook voor de auto die je gebruikt op basis van operational lease of financial lease. Let op als je de auto in de loop van het jaar hebt gekocht. Je mag dan het percentage van 2,7 naar evenredigheid verlagen! Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin je de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt je 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.  

Woon-werkverkeer

Voor de btw wordt de gereden kilometers voor woon-werkverkeer als privégebruik aangemerkt. Dit klinkt voor veel ondernemers vreemd in de oren. Mede omdat binnen de inkomstenbelasting woon-werkverkeer als zakelijk wordt beschouwd. Met woon-werkverkeer wordt het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats/ bedrijfsadres bedoeld. Reizen van en naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats of je bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Een tip die ik graag wil meegeven als je privégebruik alleen uit woon-werkverkeer bestaat is om niet meteen van de forfaitaire percentages gebruik te maken. Je mag namelijk de btw-bijtelling ook op een andere manier berekenen, door bijvoorbeeld het toepassen van 214 werkdagen op jaarbasis wanneer je 5 werkdagen per week werkt. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken. Je mag dus de meest gunstige berekening gebruiken!

Auto gekocht zonder aftrek van btw

Heb je een auto gekocht zonder btw (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die je van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruik je voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Eigenbijdrage privégebruik

Betaal jij of je personeel een eigen bijdrage voor het privégebruik? Dan gelden er andere regels voor het vaststellen van de btw-bijtelling privégebruik auto van de zaak. Als je een bedrag in rekening brengt die niet kostendekkend is, moet je alsnog btw-bijtelling toepassen op deze uitgaven. Ook hier mag je kiezen voor een forfaitair percentage van 2,7 of 1,5 van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). In dit geval betaal je geen btw over de eigen bijdrage. Is de btw die je moet betalen over het bedrag dat je aan je personeel in rekening brengt meer dan de btw die je moet betalen volgens de 2,7 of 1,5%-regeling? Dan moet je verplicht btw betalen over de in rekening gebrachte eigen bijdragen. Je mag de 2,7 of 1,5%-regeling niet gebruiken.

Vrijgestelde omzet

Sommige ondernemers gebruiken de auto geheel of gedeeltelijk voor vrijgestelde omzet. Dan kun je het berekende bedrag evenredig verlagen, want je hebt in zo’n geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik niet of gedeeltelijk teruggevraagd bij de belastingdienst.

Wanneer moet ik de btw-bijtelling betalen?

De btw is een tijdvakbelasting. Je betaalt de bijtelling btw-privégebruik bij de laatste aangifte van het boekjaar. Voor verlengde boekjaren geldt een ander tijdvak.

Btw-bijtelling privé gebruik auto van de zaak 

Kortom, de btw-bijtelling privé gebruik auto van de zaak is niet altijd even makkelijk uit te leggen, maar de gevolgen zijn groot als deze niet (goed) wordt toegepast. Denk hierbij aan een naheffingsaanslag omzetbelasting met een boete en dan over meerdere jaren terug. Dit kan in de duizenden euro’s lopen. Overigens ook de belastingadviseur moet goed oppassen. Ook aan de belastingadviseur kan een vergrijpboete worden opgelegd voor het opzettelijk onjuist indienen van de btw-aangifte. Immers, van de adviseur mag verwacht worden dat hij deze regeling door en door kent.

Meer Belastingadvies nodig? Sanacount helpt je graag

Geïnteresseerd in onze dienstverlening rondom belastingadvies? Laat je informeren door Sanacount!

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen