Coronavirus: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Sanacount Corona COVID-19 - Blogs - Nieuws - Sanacount

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Ook al is nu nog niet alles helder, we willen je toch gelijk informeren. In deze blog willen we je informeren over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud de zogenaamde NOW.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een belangrijke maatregel voor werkgevers is het instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). Als er al een aanvraag voor WVT gedaan is, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Vervanging Werktijdverkorting (WTV) via UWV

Op dit moment kan er nog geen NOW-aanvraag ingediend worden, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Het is op dit moment nog niet bekend of de aanvraag schriftelijk ingediend kan worden of dat de aanvraag alleen via eHerkenning ingestuurd kan worden.

Sanacount regelt het graag - Machtiging eHerkenning

Mocht je ons nog niet gemachtigd hebben via de ketenmachtiging eHerkenning, dan kunnen wij deze aanvraag niet voor je regelen. Laat ons dit alsjeblieft zo spoedig mogelijk weten, dit kost namelijk ook tijd om aan te vragen.

Goed geregeld voor medewerkers tijdens coronacrisis

Voor werknemers die onder de regeling vallen, betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Jouw werknemers kunnen naar onze mening dus wel worden ingezet voor werkzaamheden die niet direct omzet opleveren en die wel goed zijn voor je bedrijf. Gebruik bijvoorbeeld de gelegenheid om interne processen te verbeteren, alhoewel dit nu misschien minder belangrijk lijkt.

De voorwaarden voor de tegemoetkoming NOW

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies door het Coronavirus, waarbij de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het is nog niet bekend welke periode als leidraad wordt gezien om deze 20% omzetverlies te onderbouwen (vorig jaar, budget etc.); 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, deze zijn nog niet bekend);
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. 

Omzetdaling en hoogte van tegemoetkoming

Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
 
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Accountantsverklaring vereist

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming (nog niet bekend dus) is een accountantsverklaring vereist.  Wanneer dit ook op jouw van toepassing is kun je hiervoor contact opnemen met Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies in Nijmegen / Arnhem.

Correctie na definitieve vaststelling in tegemoetkoming

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Directeur grootaandeelhouders

Het is voor ons op dit moment niet duidelijk of de directeuren grootaandeelhouders in dit geval ook als werknemer worden beschouwd en hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Sanacount staat je graag bij waar mogelijk

Indien je zelf de aanvraag voor de NOW instuurt, ontvangen wij hier graag een kopie van. Tevens verwijzen we je naar de brief met maatregelen die door het kabinet is opgesteld. Er wordt door het UWV hard gewerkt om zo snel mogelijk een aanvraagformulier beschikbaar te stellen.
 
Wij wensen jou en jouw collega’s veel sterkte en staan je graag bij waar wij kunnen!
 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen - BLogs - Nieuws - Sanacount

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Hoezo maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid begint steeds meer een hot topic te worden. Daarmee is in de zakelijke wereld ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’ ook niet meer weg te denken. Maar waarom zou je maatschappelijk verantwoord ondernemen? En bovendien: waar begin je? Het is immers best een flinke klus. Moet je nu je […]

Read More
Wanneer kan je het beste een B.V. oprichten - BLogs - Nieuws - Sanacount

Wanneer kan je het beste een bv oprichten?

Wanneer is het interessant om een bv op te richten? Heb je een eenmanszaak of een personenvennootschap (vof, maatschap, cv) anders gezegd een onderneming in de inkomstenbelasting (ook wel IB onderneming genoemd)? En wil je weten wanneer het voor jou interessant is om een bv op te richten? In deze blog lees je meer over […]

Read More
Alles over de oprichting van een BV - BLogs - Nieuws - Sanacount

Alles over de oprichting van een bv

Oprichting van een bv De afweging om een bv op te richten is weer actueel. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. En de ondernemersfaciliteiten voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (ook wel IB ondernemer genoemd, bijvoorbeeld eenmanszaak of personenvennootschap) worden de komende jaren verder versoberd. De rechtsvorm bv biedt dus diverse fiscale voordelen. Maar […]

Read More
Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021 BLogs - Nieuws - Sanacount

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wet- en regelgeving die ingaat per 1 juli 2021 Per 1 juli 2021 zullen er een aantal belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving worden doorgevoerd die wellicht gevolgen kunnen hebben ondernemingen. We hebben de veranderingen voor je op een rijtje gezet in deze blog. Tip 1: Per 1 juli gaan de regels voor BTW […]

Read More
Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat? De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter […]

Read More
BTW en inkoopfactuur uit het buitenland hangt er vanaf! - BLogs - Nieuws - Sanacount

BTW en inkoopfactuur uit het buitenland: hangt ervan af!

Hoe zit het ook alweer met de BTW en inkoopfacturen uit het buitenland? Als ik een vraag krijg over de BTW is mijn eerste reactie bijna altijd: “Hangt ervan af”. De BTW-wetgeving staat namelijk vol met uitzonderingen. Daarnaast hebben de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk BTW-stelsel. Terugkerende vraagstukken over de BTW-aangifte In de […]

Read More
Zakelijk of privé beleggen - wat is de beste keuze - BLogs - Nieuws - Sanacount

Zakelijk of privé beleggen – Wat is de beste keuze?

Zakelijk of privé beleggen? Hoe maak ik de juiste keuze? Ondanks de huidige economische tijd groeit het aantal mensen dat belegt nog steeds. Binnen het beleggen zijn veel verschillende opties en dus heel wat keuzes om te maken. Maar wat is de verstandigste keuze? Zakelijk of privé beleggen? In deze blog nemen we je mee […]

Read More
Effectief netwerken in tijden van corona - hoe doe je dat BLogs - Nieuws - Sanacount

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe doe je dat?

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe zit dat? Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis. Zo ook veel ondernemers. Hierdoor lijkt het lastiger om te kunnen netwerken en jouw netwerk verder uit te breiden. Van fysieke ontmoetingen naar het zoeken van binding op afstand. In beginsel was dit voor ons allen even […]

Read More
Ready for One-Stop-Shop! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce - BLogs - Nieuws - Sanacount

Ready for One-Stop-Shop?! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce

Ready for One-Stop-Shop?! E-commerce is booming business. Het aantal digitale shoppers en bestedingen nam de afgelopen jaren al sterk toe, maar is door de coronacrisis alleen maar harder gestegen. Mede door de coronamaatregel van het sluiten van de stenen winkel is het niet zo gek dat steeds meer ondernemers besloten een webshop te beginnen. Verandering […]

Read More