Wat is BIK: Baangerelateerde Investeringskorting en hoe benut jij dit als bedrijf?

Wat is BIK Baangerelateerde Investeringskorting en hoe benut jij dit als bedrijf -BLogs - Nieuws - Sanacount

Update juni 2021: BIK met terugwerkende kracht ingetrokken

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is met terugwerkende kracht tot 1 januari ingetrokken door het kabinet. Het budget dat hierdoor vrijkomt wordt ingezet voor de verlaging van de werkgeverspremie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf). De Europese Commissie kan de BIK namelijk als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. Dan zouden ondernemers de ontvangen steun terug moeten betalen. Dit betekent dat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de BIK.

De BIK: hoe benut ik deze regeling op het juiste moment?

De coronacrisis heeft een impact op ons allemaal. En in roerige tijden houden we vaak de hand op de knip. Dit geldt óók voor bedrijven. Om dit te voorkomen stelt het kabinet de tijdelijke regeling BIK in: de Baangerelateerde Investeringskorting. Deze korting kunnen bedrijven verrekenen met de loonheffing die zij moeten afdragen. De BIK is opgenomen in het Belastingplan 2021 en op 15 december is deze goedgekeurd. Maar wat betekent de BIK eigenlijk voor bedrijven?

Wat houdt de BIK in?

De BIK is bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven ook in deze roerige tijd blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een computersysteem of een nieuwe machine. Bedrijven krijgen met de BIK een financiële tegemoetkoming op dergelijke investeringen die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Dit is een crisismaatregel die loopt tot en met 31 december 2022.

Hoe hoog is de investeringskorting?

De hoogte van de investeringskorting hangt af van de hoogte van de investering:

 

 1. Bij investeringen tot 5 miljoen is er een korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
 2. Bij investeringen boven de 5 miljoen is er een korting 1,8% van het investeringsbedrag.


Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Er mogen maximaal vier aanvragen per jaar worden ingediend.

Wat zijn de voorwaarden van de BIK?

Om de BIK regeling te kunnen aanvragen moet jij als bedrijf voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1.  Jij hebt personeel in dienst en jij draagt hier loonheffing voor af.
 2. Het gaat om investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.
 3. De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 4. De investeringen moeten zijn betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 5. De investeringen moeten binnen zes maanden na de volledige betalen gebruikt worden.
 6. Je mag maximaal 4 aanvragen per jaar doen.

Loop de BIK niet mis! Plan jouw investeringen goed

De BIK is geldig voor investeringen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020. Echter moet de laatste betaling van de investering wél voldaan zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Dit betekent dat jij jouw investeringen goed moet plannen. Staat er nog een investering op de planning voor dit jaar? Zorg er dan voor dat je het volledige bedrag nog niet in 2020 betaalt, maar bijvoorbeeld een gedeelte. Zo loop je de BIK regeling niet mis.

Voordeel door combinatie met andere stimuleringsregelingen als EIA, MIA en KIA?

Bedrijven kunnen de BIK regeling combineren met andere stimuleringsmaatregelen. Denk aan de Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hierdoor worden groene investeringen aantrekkelijker voor jou als bedrijf. Ook voor kleine investeringen kan de BIK worden gecombineerd met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Lees hier meer over KIA.

Voordeel van combinatie hangt af van rechtsvorm, winst en belasting

Let op, het voordeel van de KIA, MIA en EIA hangt af van een aantal factoren:

 1. De rechtsvorm van jouw bedrijf.
 2. De hoogte van de winst van jouw bedrijf
 3. De bijbehorende belastingtarieven

Gebruik maken van de BIK als fiscale eenheid?

In de toekomst wordt het wellicht ook mogelijk om gebruik te maken van de BIK regeling als fiscale eenheid. Dit moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer dit het geval is, is dit met terugwerkende kracht geldig tot 1 januari 2021. Wanneer de goedkeurig er toch niet komt, worden de percentages van de BIK verhoogd. Tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot 5 miljoen dan 5% en daarboven 2,08%.

Hoe kan de BIK aangevraagd worden?

De BIK kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan digitaal. Het RVO zal de ingediende aanvraag controleren en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Het is echter pas vanaf 1 september 2021 mogelijk om een aanvraag te doen. Let op: de aanvraag moet uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalanderjaar waarin jij de laatste betaling hebt gedaan worden gedaan.

Advies nodig over de BIK of hulp bij de aanvraag?

Heb jij advies nodig over de beste beslissing met betrekking tot Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)? Of heb jij hulp nodig bij de aanvraag. Neem gerust contact op met Sanacount. Onze adviseurs helpen jou graag. Benieuwd waar meer financieel en fiscaal voordeel te behalen is? Sanacount heeft voor jou een TOP 20 financiële en fiscale eindejaarstips voor 2021 opgesteld. Hiermee kun jij direct aan de slag! 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen