Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat?

De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter uitbetaald krijgt. Wat als het banksaldo van jouw onderneming niet toereikend is om, naast je andere verplichtingen, dit vakantiegeld over te maken? Mag je als werkgever dan het vakantiegeld later uitbetalen? In deze blog zetten we de mogelijkheden op een rij. 

Overleg goed met jouw werknemers

Vooropgesteld in deze blog: in goed overleg, is (bijna) alles mogelijk. Indien je met werknemers overlegt dat zij het vakantiegeld later, of in delen uitbetaald krijgen, dan is dit juridisch geen probleem. De voorwaarde hierbij is uiteraard dat werknemers hier wel schriftelijk mee akkoord moeten gaan. Vergeet niet: ook werknemers kunnen financiële problemen ervaren door de coronacrisis, ondanks dat er in hun dienstverband bij jouw onderneming niks veranderd is. Denk aan een partner die werkloos is geworden of toegenomen zorgkosten als gevolg van fysieke of mentale kwalen die hun oorsprong vinden in COVID-19. Wees open naar jouw werknemers en zorg dat je hun situatie kentZij zullen die van jou dan normaliter ook beter begrijpen en ervoor open staan om mee te denken. Besluit je eigenhandig, zonder overleg, het vakantiegeld in mei niet uit te betalen, dan kunnen werknemers juridisch gezien een verhoging van het vakantiegeld tot 50% eisen.

Wat als mijn werknemer het vakantiegeld in mei uitbetaald wil krijgen?

Een logische vervolgvraag is natuurlijk wat er gebeurt als een werknemer niet akkoord gaat met een latere uitbetaling van het vakantiegeld. Wat als de werknemer het vakantiegeld per se in mei wil ontvangen? Kortgezegd, de arbeidsovereenkomst is hierbij leidend en daarmee staat de werknemer volledig in zijn of haar recht. Als in het contract staat dat vakantiegeld in mei wordt uitbetaald, dan is daar juridisch, ook tijdens de coronacrisis, geen speld tussen te krijgen. Mocht je er met de werknemer niet uit komen en deze onderneemt juridische stappen om een betaling te forceren, dan zal een betaling via een loonvorderingsprocedure verplicht worden. 

Risico voor de werknemer bij faillissement

Een belangrijke overweging voor werknemers is noemenswaardig. Zij lopen namelijk een risico vakantiegeld mis te lopen indien de onderneming van de werkgever failliet gaat. Het UWV vergoedt in geval van een faillissement het vakantiegeld tot 12 maanden terug. Als een werknemer akkoord gaat met een latere betaling van het vakantiegeld, dan valt een deel van dit vakantiegeld buiten de laatste 12 maanden. Ter verduidelijking: het vakantiegeld dat in mei 2021 wordt uitbetaald is opgebouwd vanaf juni 2020 tot en met mei 2021. Als een werknemer akkoord gaat met een betaling van het vakantiegeld in september 2021, maar de onderneming van de werkgever gaat failliet in augustus, dan vergoedt het UWV het nog te ontvangen vakantiegeld vanaf augustus 2020 tot en met mei 2021. Hierdoor verliest de werknemer het vakantiegeld van de maanden juni en juli 2020. 

Is het een optie om helemaal geen vakantiegeld te betalen?

Mocht de situatie van jouw onderneming zo zijn dat het uitbetalen van vakantiegeld zowel nu als in de komende maanden geen optie lijkt, dan kun je je afvragen of het een optie is om vakantiegeld niet uit te betalen. Dit is, simpel gezegd, geen optie. Ook afgelopen jaar, in het begin van de coronacrisis, is deze vraag gesteld. In theorie zou dit kunnen indien dit via het CAO geregeld kan worden. Hiervoor is echter een akkoord van de vakbond nodig, zoals bijvoorbeeld de FNV of Koninklijke Horeca Nederland. En deze zal logischerwijs nooit afgegeven worden. Bovendien: de NOW-regeling is ter beschikking gesteld om ondernemers te ondersteunen bij het uitbetalen van salarissen van werknemers, vakantiegeld is inbegrepen in de tegemoetkoming.  

Hulp nodig bij liquiditeitsplanning of financieringsaanvragen?

Heb je behoefte aan hulp bij het opstellen van een liquiditeitsplanning bij het aanvragen van financieringen? Neem dan contact op met de adviseurs van Sanacount. We hebben ruime ervaring met het onderwerp en kijken graag met je mee naar hoe we bedrijfscontinuïteit voor jouw onderneming kunnen realiseren. 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen