Samen voor de Sustainable Development Goals

Samen voor de Sustainable Development Goals

Wat zijn de SDG’s en waarom zijn deze zo belangrijk?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De Sustainable Development Goals zijn enorm belangrijk, omdat ze bijdragen aan een mooiere toekomst en een leefbare wereld, ook voor de toekomstige generaties.

Waar komen de SDG’s vandaan?

De Verenigde Naties (VN) hebben de 17 Sustainable Development Goals geïntroduceerd. De 193 lidstaten van de VN hebben deze ontwikkelingsagenda van 2015 tot 2030 vastgesteld. Zij gelden voor iedereen; alle mensen in ieder land. Er zitten 169 targets achter de 17 SDG’s, deze maken de doelen nog concreter. De SDG’s worden ook wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd en zijn de ambitieuze opvolger van de Millenniumdoelen, die van 2000 tot 2015 liepen.

De impact van de organisaties

Als organisatie sta je midden in de maatschappij. Het is belangrijk om hier ook oog voor te hebben. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de wereld om je heen? Wat dragen jullie bij met jouw dienst of product? Welke (positieve) impact heb je op een duurzame en betere wereld? Heb je ook negatieve impact en zo ja, kan je deze minimaliseren?

Het bedrijfsleven heeft dus een grote invloed op het waarmaken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor organisaties om de SDGs te integreren in hun strategie. Je kan zelfs een stapje verder gaan en als bedrijf een vertaalslag maken naar de bedrijfsvoering en hier concrete (inkoop)maatregelen aan koppelen. Bovendien moeten steeds meer bedrijven gaan rapporteren over hun impact op mens en milieu vanwege aankomende wetgevingen zoals de CSRD . Hierbij zijn de SDG-indicatoren mondiaal de nieuwe taal voor verslaglegging over de rol die ondernemingen spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

Hoe kan jouw bedrijf bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

Met de onderstaande stappen kun je als organisatie een begin maken met de Sustainable Development Goals:

 1. Verbind de SDG’s aan je missie en visie
 2. Integreer de SDG’s in je organisatie
 3. Betrek je medewerkers bij de SDG’s
 4. Meet je impact op de SDG’s
 

Hou onze website in de gaten. In de volgende blog over de SDG’s gaan we verder in op dit stappenplan.

Ben je benieuwd naar de visie van Sanacount op de SDG’s? Hoe wij met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan de slag zijn gegaan? En ook waar we tegenaan zijn gelopen? We vertellen je er graag over.

De 17 doelen nog eens op een rij!

Hieronder zetten we de SDG’s nog eens voor je op een rijtje:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Tot slot, de SDG’s als gemeenschappelijke taal

De Sustainable Development Goals zijn een prachtig uitgangspunt dat iedereen verbindt. Van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Het is als het ware één taal die iedereen spreekt en dit allemaal om een duurzame en eerlijke samenleving te bereiken in 2030. Om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Wil je eens sparren over de mogelijkheden om de SDG’s te implementeren in jullie bedrijf? Neem gerust contact met ons op.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen