Wat betekent de CSRD (nu al) voor het mkb?

Wat betekent de CSRD (nu al) voor het mkb 2

Impact CSRD op het mkb

Wellicht heb je het al eens voorbij horen komen in de wandelgangen; de CSRD. Deze staat voor de Corporate Sustainability Reporting Directive en is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Al hebben sommige van onze collega’s wat moeite met de volgorde van de letters in de afkorting dat hebben ze niet met de inhoud.

De CSRD gaat vanaf 2024 gelden voor de eerste groep bedrijven en heeft als doel om transparantie te verhogen en kwalitatieve informatie over de impact van het bedrijfsleven op mens en milieu inzichtelijk te maken. In deze blog vertellen we je er meer over.

Voor wie geldt de CSRD?

Op dit moment geldt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze richtlijn verplicht bedrijven met meer dan 500 werknemers tot rapportage over omgang met bijvoorbeeld het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit.

De CSRD gaat voor meer bedrijven gelden; voor alle beursgenoteerde bedrijven én voor grote bedrijven die aan minimaal 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

 1. Meer dan 250 medewerkers

 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet

 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Invloed op het mkb

Nu denk je misschien: “Wij als mkb-bedrijf hebben hier toch helemaal niks mee te maken?” Dat is toch net even anders; de bedrijven voor wie de nieuwe richtlijn gaat gelden, zullen moeten rapporteren over hun hele keten . Ze gaan kritisch kijken naar hun toeleveranciers. Op deze manier krijg je als kleiner bedrijf indirect ook te maken met de CSRD.

Wat kan ik doen als mkb’er?

Het is goed om in deze fase al kritisch te kijken naar jullie eigen impact. Ga eens met je adviseur om tafel om te zien waar jullie kansen liggen. Welke stappen zijn er al gezet? Waar liggen juist verbeterpunten? Hoe zit het met jullie eigen keten en toeleveranciers? Kijk samen wat al inzichtelijk is en wat niet. Waar kan je juist vragen uitzetten om meer inzicht te krijgen? Kan je een start maken met jullie eigen duurzaamheidsbeleid? Dit brengt jullie ook extra kansen. Denk hierbij aan het verbeteren van je marktpositie en imago, het vinden van nieuwe medewerkers en zelfs kostenbesparingen.

Verbeteren van je marktpositie en imago

Om relevant te blijven voor grote bedrijven, is het belangrijk om deze zaken op orde te hebben. Anders kunnen de organisaties die onder de CSRD vallen straks geen producten of diensten meer bij jullie afnemen. Daarnaast word je een interessante partner voor overheden en investeerders. Ook zij werken het liefst samen met bedrijven die duurzaam ondernemen.

Het vinden en behouden van nieuwe medewerkers

Natuurlijk kan je klein beginnen: Hoe ga je om met je medewerkers? Ga eens met je mensen in gesprek over het werkklimaat. Voelen zij zich prettig op de werkvloer? Hoe wordt er gekeken naar gelijkheid? Hoe voorkom je zaken als discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag? Door je als organisatie actief uit te dragen dat je klimaat, inclusiviteit en diversiteit hoog op de agenda hebt staan, trek je mensen met de juiste mindset naar je toe.

Kostenbesparingen

Maar kijk ook verder, waar doe je jouw inkopen? Wat is de impact van jouw product of dienst? Welke duurzame investeringen in je bedrijfsmiddelen zijn er nodig om je onderneming ook in de toekomst voort te kunnen zetten. De investeringen leiden vaak –  naast de winst op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden – ook tot kostenbesparingen. Je kan in aanmerking komen voor allerlei subsidieregelingen waardoor de investeringen wel aantrekkelijk worden.

Als je je gaat verdiepen in de materie word je vaak vanzelf enthousiast om er verder mee aan de slag te gaan.

Waarop rapporteren?

Wat de exacte criteria voor de verslaggeving zullen worden is nog niet duidelijk. Deze zijn op dit moment in ontwikkeling. Het volgende is wel bekend:

 1. Er moet gerapporteerd worden over (dit wordt de dubbele-materialiteitsprincipe genoemd):

  1. Wat de impact is van de omgeving op de onderneming. Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen tot mogelijke bedrijfsrisico’s leiden. Bijvoorbeeld in de vorm van grondstoffenschaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden, maar ook transitierisico’s zoals klimaatzaken.

  2. Wat de impact van de onderneming is op mens, milieu en dier. Zoals biodiversiteitsverlies of mensenrechtenschendingen in de keten.

 1. Informatie over de strategie/bedrijfsmodel en de langetermijndoelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid, en voortgang ten aanzien van die doelstellingen (in tegenstelling tot slechts de resultaten in een bepaald jaar).

 2. Naast objectieve cijfers over milieu, ook informatie over immateriële zaken (intangibles) als sociaal kapitaal.

 3. Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy.

Rol van de accountant

De duurzaamheidsverslaggeving moet vervolgens worden getoetst door een auditor of accountant. Deze moet een verklaring met beperkte mate van zekerheid afgeven. Er zijn voor auditors strikte eisen wat betreft kwaliteitsbeheersing, permanente educatie en extern toezicht.

Zowel de financieel adviseur die de rapportages gaat maken, als de controlerende accountant of auditor krijgen een andere rol met de invoering van de CSRD. Waar er voorheen een grote focus lag op opbrengst en winst, is het nu aan de financieel adviseur om een balans te zoeken tussen profit, maar ook people en planet. Dit betekent dat je een geheel nieuw terrein hebt om over te adviseren en dat je rol een stuk impactvoller wordt. Ook wij spitsen onze dienstverlening hier steeds meer op toe, zodat we onze ambitie om bedrijven hierin te kunnen ondersteunen kunnen realiseren.

Daarnaast zal ook de controlerend accountant of auditor zich moeten gaan verdiepen in de materie om de controle goed uit te kunnen voeren.

Wanneer gaat de CSRD in?

Zoals hierboven genoemd gaat de CSRD voor de eerste groep in boekjaar 2024 in. De richtlijn gaat dus niet in een keer voor iedereen gelden.

 • Voor beursgenoteerde bedrijven die al onder de NFRD vielen en vanaf 2024 dus onder de CSRD, gaan deze nieuwe richtlijnen per 2024 in (boekjaar 2024). Zij hebben al de meeste ervaringen.

 • Overige grote bedrijven die eerder niet onder de NFRD vielen, maar per 2024 wel onder de CSRD, moeten per 2025 voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

 • Het (beursgenoteerde) mkb en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen moet vanaf 2026 ook aan de CSRD voldoen.

Omdat de eerste bedrijven in boekjaar 2024 moeten gaan rapporteren, komen veel bedrijven (indirect of direct) in 2023 al in aanraking met de CSRD en de voorbereidingen die er getroffen moeten worden.

In de loop van 2022 worden de definitieve regels vastgesteld. Vanzelfsprekend houden wij jullie op de hoogte.

Meer weten over de CSRD?

Wil je weten welke invloed de CSRD heeft op jullie bedrijf of organisatie? Of over de mogelijkheden om jullie organisatie toekomstbestendig te maken? Neem gerust contact op met onze experts. We kijken graag naar jullie situatie.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen