In gesprek met de vooruitgang – Desch

Desch - In gesprek met de vooruitgang - Sanacount

Grondstoffentekort, klimaatproblematiek en hoge energieprijzen zijn onze dagelijkse werkelijkheid. Om de samenleving en het bedrijfsleven toekomstbestendig te maken moeten we aan de slag. Overheden, bedrijven en instanties, burgers; we moeten het samen doen, impact creëren. De regering heeft als streven dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Dat betekent dat wetgeving en mogelijkheden zullen veranderen. Verandering, vooruitgang en innovatie worden in gang gezet door buiten kaders te denken. Voor bedrijven betekent het dat we elkaar moeten inspireren en mogen leren van elkaar. Dat is waarom wij in gesprek gaan met de vooruitgang: bedrijven en organisaties die stappen zetten richting een duurzame toekomst. 

Maak kennis met… Desch

“We willen innovatief zijn, met respect met elkaar omgaan en samenwerken.” 

Desch is een van die bedrijven, we zijn in gesprek met directielid Wouter Zieck. Wouter is sinds 1992 werkzaam bij dit bedrijf met internationale afzetmarkt. Desch produceert allerhande trays en potten voor de professionele tuinbouw. Circulariteit staat centraal, het bedrijf koopt vrijwel geen nieuw materiaal in.

Als directielid is Wouter verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte van het bedrijf. Met zijn achtergrond op de HAS Hogeschool en vooral veel commerciële economie zit hij helemaal op zijn plek. Wouter: “Het is een baan met veel verantwoordelijkheid en uitdagingen. Het is motiverend dat je mee kan denken en beslissen over innovatie.  De sector is bovendien erg leuk, niet al te hoogdravend en ook nog eens erg dynamisch.” 

Gedeelde visie

‘We care about your plants & our planet’, zo luidt het motto van Desch. Wouter vertelt: “Natuurlijk willen wij een sterk economisch bedrijfsresultaat neerzetten, maar wel verantwoord; met oog voor mens en milieu.” Duurzaam handelen legt hij uit als volgt: je altijd bewust zijn van de impact van je acties. En vanzelfsprekend ook zorgen dat de impact steeds positiever wordt. Dit is een ingebed onderdeel van de bedrijfsstrategie en het beleid van Desch. Wouter: ”Als bedrijf in de plastic sector draag je grote verantwoordelijkheid om zo verstandig en milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Voor ieder bedrijf zou naast de commerciële doelstellingen ook het welzijn van mens en milieu een doelstelling moeten zijn.”

Duurzaamheid en circulariteit voorop zetten kan je niet alleen. Wouter en zijn medebestuurders dragen zorg voor het inspireren en motiveren van hun medewerkers: “Wij maken een maandelijkse video voor het gehele personeel en we hebben intranet dat zichtbaar is in de kantines op alle locaties. Zo wordt iedereen constant geïnformeerd over wat we doen en wáárom we het doen. Het uitdragen van de visie werkt; we trekken ook vaak nieuwe medewerkers aan omdat ze zich hierin kunnen vinden.”

Samenwerken

Niet alleen elkaar inspireren heeft een grote rol in de duurzame transitie, ook het daadwerkelijk samenwerken. “De producten die wij verkopen in het buitenland, proberen we ook dáár te laten recyclen of hergebruiken,” vertelt Wouter. “We zijn continu in gesprek met klanten en partners. Alleen dan kunnen we zorgen voor het terugbrengen van transportkilometers en dus uitstoot. Dit is een proces van jaren, bewustzijn creëren, maar het werpt zijn vruchten af.”

De ketenverantwoordelijkheid is iets dat een grote rol speelt. De juiste vragen moeten gesteld worden. “Hoe kunnen we als sector slimmer omgaan met de uitdagingen in de markt zoals heffingen op grondstoffen? We moeten ervoor zorgen dat niet iedereen zijn eigen suboptimalisaties maakt, dat werkt niet in het grotere geheel. En dat geldt niet alleen binnen Nederland, maar ook op Europees niveau.”

Desch gaat ook met afnemers, zoals met retailers (opdrachtgevers van de professionele tuinbouw) om tafel, om in gesprek te gaan over duurzame mogelijkheden. Op deze manier nemen ze ook deze partijen mee in de transitie. 

Grondstoffen

Kunststof heeft geen duurzaam imago, maar de recycle-opties maken het steeds duurzamer. Bovendien kunnen we (nog) niet zonder. In de medische industrie wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor protheses en hulpmiddelen zoals pacemakers en gehoorapparaten. Wouter benadrukt dat we af moeten van niet recyclebare verbruiksproducten (single use én multi use) en moeten streven naar circulaire gebruiksproducten.

Desch koopt nagenoeg geen nieuw materiaal in, maar werkt met twee reststromen:

  • Industrieel afval: bijvoorbeeld restmateriaal dat vrijkomt bij de productie van een boterkuipje.
  • Consumentenafval: bijvoorbeeld een shampoofles die uit het afval wordt gefilterd.

Hoe meer Desch – en anderen – hergebruiken, hoe minder er naar de verbranding gaat én hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn. Er zijn meer manieren om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Zo worden de Desch-producten steeds lichter. De functionaliteit blijft hetzelfde, maar dan met minder materiaal en dus minder grondstoffen. Wouter: ”Voor deze milieuvriendelijkere producten is flink wat technische innovatie nodig en dat wordt steeds vanzelfsprekender. We zien steeds meer dat duurzaamheid geen hype is, maar een serieus en noodzakelijk onderdeel van de korte- en langetermijnstrategie.”

Belangrijk onderdeel van de innovatie is het vinden van alternatieven voor grondstoffen als aardolie (de basis voor kunststof). Zowel Desch als branchegenoten experimenteren met duurzame(re) alternatieven, zoals afbreekbare producten op basis van lactiden uit planten. Helaas is dit enkel industrieel composteerbaar en dus niet geschikt voor de consumentenmarkt. Momenteel worden er proeven gedaan met potten die wel home compostable en soil degradable zijn. Het heeft nog wat tijd nodig om ervoor te zorgen dat dit op grote industriële schaal te realiseren is. Maar stilzitten, dat is geen optie. 

Het eerlijke verhaal

Transparantie is belangrijk en daarom maakt Desch LCA’s van haar producten: levenscyclusanalyses waarin de milieu-impact van het product te vinden is. Zo bieden ze een eerlijke vergelijking aan de klant. Deze LCA’s zijn ook zichtbaar in de bioboekjes van Desch; boekjes met uitleg over het gebruik van biomaterialen voor producten die in werking vergelijkbaar zijn met kunststof. Een LCA laat onafhankelijk zien wat de impact van een product is zodat de gebruiker zelf zijn voorkeur kan bepalen. Hiermee heeft het bedrijf eveneens input voor de verplichte duurzaamheidsverslaggeving zoals de CSRD. Ook hier is Desch mee bezig, in samenwerking met gespecialiseerde partijen bereiden ze zich hierop voor.

“Het eerlijke en transparante verhaal moet verteld worden, niet in de laatste plaats om greenwashing te voorkomen,” legt Wouter uit. “Er worden bijvoorbeeld potten van oud papier gemaakt, maar vaak wordt er eerst gekweekt in standaard plastic potten en worden de planten vervolgens overgezet naar een papieren pot. Dit is niet de ontwikkeling die je wilt stimuleren. We mogen ook best vertellen dat er nog werk aan de winkel is. De branche ontwikkelt zich, maar er is nog niet een optimaal alternatief voor plastic potten en trays. De meest duurzame winst is momenteel te behalen in het slimmer onderwerpen van de producten; materiaalgebruik verminderen, single-use voorkomen en maximaal recyclen!.” 

Hoe gaan jullie de uitdaging aan?

Het wordt steeds duidelijker dat duurzaamheid en circulariteit geen op zichzelf staande onderwerpen zijn, een toekomstbestendig bedrijf benadert dit thema integraal. Hoe doen jullie dat? Is het concreet of mag er meer samenhang en visie zijn? Dat er nog stappen te zetten zijn is begrijpelijk, want het is groot, het betreft zowel strategie als beleid als dagelijks handelen. Een fris en deskundig blik kan helpen. Neem contact met ons op, onze adviseurs denken graag met je mee.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen