Sanacount Corona (COVID-19) update: Noodsteunpakket voor ondernemers 2.0

Sanacount Corona (COVID-19) update - Blogs - Nieuws - Sanacount

Vanaf 1 juni 2020 worden door de overheid een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Hiermee wordt ook het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Dit pakket is geldig van 1 juni tot 1 oktober. In deze blog willen we meer duidelijkheid geven over wie, waarvoor en hoe de financiële steunmaatregelen aangevraagd. Zo willen wij onze klanten en relaties informeren over de regelingen en eventuele veranderingen in het nieuwe steunpakket. Ook willen we duidelijkheid geven over waarvoor en hoe de steunmaatregelen aangevraagd kunnen worden.

1. Nieuwe regelingen: TOGS wordt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Wanneer je als mkb-bedrijf structureel meer dan 30% omzet hebt verloren of gaat verliezen in de komende maanden, kan je gebruik maken van de TVL. Dit is een nieuwe regeling in het tweede noodpakket en de opvolger van TOGS. De regeling is bedoeld om ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste lasten. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies, ontvangen bedrijven een tegemoetkoming tot maximaal € 50,000. Deze regeling is geldig vanaf 1 juni tot 1 oktober.

Kom jij in aanmerking voor TVL – Vind sectoren bij de RVO

Bedrijven die eerder in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling, komen ook in aanmerking voor de TVL. De complete lijst van de sectoren is te vinden op de site van de RVO. De regeling is vanaf medio juni aan te vragen bij de RVO. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt. De TOGS is nog tot uiterlijk 26 juni aan te vragen. Kijk voor meer informatie over de TVL op de site van de Rijksoverheid.

2. Doorlopende regelingen: NOW, TOZO en meer

NOW verlengd tot en met september

De NOW wordt verlengd tot en met september. Hierbij ontvangen bedrijven een tegemoetkoming voor de loonkosten. Wanneer werkgevers tenminste 20% omzetverlies verwachten, kunnen ze deze regeling bij het UWV aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is gerelateerd aan het omzetverlies.

NOW 2.0 – Nieuwe voorwaarden

Er zijn een aantal verschillen met de eerste NOW. Deze worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Belangrijke veranderingen zijn:

 

  • Er zullen wijzigingen zijn om seizoenbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te kunnen komen.
  • Wanneer je als bedrijf dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag je over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.
  • De opslag van de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag gaat van 150% naar 100%. Wanneer bedrijven wel werknemers willen ontslaan, moet de vakbond hierbij betrokken worden. Als dit niet gebeurt, wordt het totale subsidiebedrag met 5% gekort.
  • Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Dit kan onder de regeling ‘NL leert door’. Dit is een nieuw onderdeel van het tweede steunpakket. Vanaf juli kan er volledig kosteloos online scholing worden gevolg.

 

De streefdatum voor het aanvragen van NOW 2.0 is 6 juli 2020. Houd de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de verdere uitwerkingen van de aangepaste voorwaarden van NOW.

TOZO verlengd – met een aantal aanpassingen

De TOZO is een regeling voor zelfstandig ondernemers, inclusief ZZP’ers. Deze regeling bestaat uit twee delen. Allereest biedt de regeling een aanvullende uitkering voor het levensonderhoud. Deze geldt wanneer het inkomen van de ondernemer door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gedaald. Ten tweede biedt de regeling een lening voor ondernemers die liquiditeitsproblemen ervaren als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor geldt een maximumbedrag van € 10.157 (voor Tozo 1 en 2 gezamenlijk).

TOZO 2.0 – partnerinkomen wordt meegeteld voor uitkering levensonderhoud

De voorwaarden voor TOZO zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Een belangrijke verandering is echter dat voor TOZO 2.0 het partnerinkomen wordt meegeteld voor de uitkering levensonderhoud. Wanneer het huishoudinkomen hoger is dan het sociaal minimum, kom je niet in aanmerking voor de regeling. Daarnaast geldt voor de aanvraag van de lening bedrijfskapitaal dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen.

Aanvragen TOZO in eigen woongemeente

Voor het aanvragen van TOZO kun je terecht bij je eigen
woongemeente. Dit kan in principe per 1 juni maar de startdatum en de procedure
van de aanvraag kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie is te vinden
op de website van je eigen woongemeente. Kijk voor meer informatie over TOZO 2.0 op de site van de Rijksoverheid. 

Ook de maatregelen voor belastinguitstel lopen door

Het uitstel voor het betalen van belasting voor ondernemers wordt verlengd tot 1 oktober. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf dan. Belastinguitstel kan online of schriftelijk bij de belastingdienst aangevraagd worden. Daarnaast zijn de belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet voldaan te worden. 

Vennootschapsbelasting en zelfstandigenaftrek

Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen hebben de mogelijkheid om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. Ook houden ZZP’ers zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Kijk voor meer informatie over de belastingmaatregelen op de site van de Rijksoverheid.

Coronakrediet en -garanties uit het eerste pakket zijn verlengd

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups die in het eerste noodpakket van kracht waren, worden verlengd in het tweede pakket. Meer informatie hierover vind je op de website van de KvK.

Heb je vragen? Stel ze gerust

Is het bovenstaande nog onduidelijk 0f heb je een andere vraag? Sanacount helpt je graag. Neem gerust contact op met een van onze specialisten

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen