Is jouw nieuwe bedrijf wel levensvatbaar?

Is jouw bedrijf wel levensvatbaar - Nieuws - Blogs - Sanacount

Je hebt een super goed idee voor een product of een dienst. Je gelooft er volledig in, het gaat zeker slagen. Na veel nadenken besluit je om je lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: je start je eigen bedrijf. Je neemt ontslag en wordt eigen baas. Maar wordt je onderneming wel echt een groot succes? Heb je voldoende onderzoek gedaan. Ik geef je graag 6 tips mee om je bedrijf levensvatbaar te maken.

Begin met een DESTEP-analyse

Zorg ervoor dat je bekend bent met de (bestaande) markten waarin je wil opereren. Verkrijg zoveel mogelijk kennis over de markt/industrie, je concurrenten, de marketingtrends, demografie, de geschiedenis en de toekomst van de markt. Maak gebruik van de DESTEP- analyse. DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren. Deze analyse helpt je je om de niet beïnvloedbare elementen én de kansen en bedreigingen rondom een markt in kaart te brengen.

Sterke en zwakke punten met een SWOT-analyse

Erken je sterke en zwakke punten. Deze kan je vervolgens omzetten in kansen en bedreigingen om je onderneming te starten (SWOT analyse).

Zorg ervoor dat je je markt kent

Start een onderzoek met als doel het verkennen van je markt: op wie moet ik me richten? Zo kan je beter inschatten of je ondernemingsplan en nieuwe bedrijf wel levensvatbaar is. Belangrijk hierbij is het gedrag en de behoefte van de uiteindelijke klant.

Marketing: richt je op de juiste doelgroep

Ga gericht op je doelgroep af. Bijvoorbeeld via online en offline marketing. Maak de doelgroep warm voor je product of dienst. Start met het creëren van een klantenlijst. Eenvoud is hierbij van belang. Zet bijvoorbeeld geen grote website op maar een korte informatiepagina met een contactformulier. Zoek naar geïnteresseerde mensen en houd ze periodiek goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het product of de dienst.

Weet wie je klanten zijn

Creëer een informele groep die bestaat uit de gewenste klanten. Leer ze kennen. Wat voor ontwikkelingen zijn er in de markt? Hoe gebruiken ze nu de diensten of producten. En hoe vaak? Wat kan beter en wat is al goed? Het is van groot belang dat je weet wie je klanten zijn.

Essentieel voor je eigen bedrijf – Vraag om feedback

Belangrijk als je je eigen bedrijf hebt is het vragen om feedback. Ga goed om met kritiek en sta open voor suggesties. Leer van je omgeving en je product/dienst. Uiteindelijk valideer je zo je ondernemingsplan. Investeer daarna pas je zeldzame tijd en financiële middelen om je onderneming tot een succes te maken.

Advies nodig over jouw bedrijf?

Voor advies en ondersteuning bij het opzetten van jouw bedrijf kun je terecht bij de bedrijfsadviseurs van Sanacount.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen