Is belastingheffing altijd eerlijk?

Is belastingheffing altijd eerlijk - Sanacount - Blogs

Mijn oma en opa hadden een kleine boerderij. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn oma zei: ‘’Ik ben blij dat ik belasting mag betalen.”  Want als zij geen belasting zouden betalen betekende dat, dat het financieel niet goed ging.

Nu jaren later geldt dit nog steeds. Succesvolle ondernemers betalen hun fair share aan belasting. Maar ondernemers met een even hoog inkomen betalen niet altijd evenveel belasting. Is dit eerlijk?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou je eerst moeten kijken naar de definitie van eerlijk.

Wat is eigenlijk eerlijk?

Volgens de Van Dale is de definitie van eerlijk: betrouwbaar. Met andere woorden vrij van leugens en bedrog. Een ondernemer die zijn winst aangeeft volgens wet- en regelgeving is op dit punt eerlijk. Maar is de belastingwetgeving dit ook?

Is het eerlijk dat een ondernemer minder belasting betaalt omdat hij gebruik maakt van een (maatschappelijke) ongewenste fiscale constructie?

Wanneer is er sprake van een ongewenste fiscale constructie?

Ik denk dat het antwoord op deze vraag subjectief is. Het hangt ook af van de specifieke omstandigheden. Gevoelsmatig betaalt de ondernemer dan niet zijn fair share aan belastingIk zal een voorbeeld geven van wat ik een ongewenste fiscale constructie vind.

Een ondernemer laat zijn bedrijf  ‘’op papier ‘’ vestigen in een belastingparadijs. Dit is niet in strijd met de regelgeving. Maar deze ondernemer betaalt in vergelijking met andere ondernemers minder. Ik vind dat deze ondernemer niet zijn fair share betaalt. Ik vind dat maatschappelijk ongewenst.

Ook zorgt wet- en regelgeving zelf voor oneerlijke situaties. Ik zal dit hieronder met enkele voorbeelden toelichten.

  • Ik vind het oneerlijk dat iemand met 1 euro te veel aan spaargeld de huurtoeslag van enkele honderden euro’s misloopt;
  • Ik vind het oneerlijk dat de belastingheffing op rente-inkomsten meer bedraagt dan de rente zelf. De belastingrechter heeft hier onlangs over gezegd dat deze belasting in strijd is met onze grondrechten;
  • Ik vind het oneerlijk dat bij een gelijk inkomen niet evenveel belasting is verschuldigd.
  • Bij een gelijk inkomen betaald een gezin met één kostwinner aanzienlijk meer belasting dan een gezin met 2 kostwinners. Bijvoorbeeld bij een inkomen van 50.000 euro betaald een gezin met één kostwinner 14.000 euro aan belasting. Terwijl dit bij tweeverdieners met ieder een inkomen van 25.000 euro dit slechts 3.000 gezamenlijk bedraagt. Ik vind dit ongewenst. 
  • Ik vind het oneerlijk dat werknemers kosten die zij maken voor hun werk – bijvoorbeeld reiskosten – welke niet worden vergoed door hun werkgever, niet kunnen aftrekken van hun inkomen. Hierdoor betalen ze belasting over inkomsten die ze per saldo niet ontvangen. Terwijl werkgevers deze kosten wel onbelast kunnen vergoeden.

Hoe moeten we nu hiermee omgaan?

Hoe kunnen we dit veranderen? Ik denk dat een utopie is dat belastingheffing altijd eerlijk verloopt. Maar wij hebben wel een stem. Belangrijk is dat wij deze laten horen in het maatschappelijk debat. Stem bij de verkiezingen op partijen die ook strijden voor eerlijke belastingheffing. Wil je hier meer over weten? Laat het ons gerust weten, we gaan graag het gesprek aan.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen