Giften aan goede doelen en fiscale aftrekbaarheid

Ben je van plan om een gift te doen aan een goed doel? Super goed! Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten over de fiscale aftrekbaarheid van je giften.

 • Aftrekbaarheid: Giften aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan een vereniging kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Controleer altijd of het goede doel de ANBI-status heeft via de website van de Belastingdienst.
 • Nieuwe regel vanaf 2021: Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer fiscaal aftrekbaar, ook niet met een kwitantie. Voor fiscale aftrek moet je de gift via de bank overmaken.
 • Aftreklimieten: Er is een drempelbedrag van 1% van je (drempel)inkomen met een minimum van €60. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek. Giften boven deze drempel zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van je drempelinkomen.
 • Heb je het hele jaar een fiscale partner of kies je ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, tel je de drempelinkomens van jouw en je fiscale partner ook bij elkaar op.
 • Periodieke giften: Deze zijn volledig aftrekbaar zonder drempel of maximum, mits:
  • Jij dezelfde instelling of vereniging jaarlijks steunt.
  • Je dit vijf jaar (of langer) doet.
  • Je vastlegt wanneer de jaarlijkse gift stopt (bijvoorbeeld na vijf jaar of bij overlijden).
 • Culturele giften: Giften aan culturele ANBI’s genieten extra fiscaal voordeel. Een gift aan een culturele ANBI mag met 25% verhoogd worden bij het berekenen van de aftrek, tot een maximum van €1.250.
 • Doe je vrijwilligerswerk voor een (culturele) ANBI? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je een bedrag aftrekken als een gewone gift. Daarbij is van belang of je een vergoeding kunt krijgen voor het werk dat je verricht.

Het ondersteunen van goede doelen is niet alleen een mooie daad maar kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Overweeg je opties zorgvuldig en zorg dat je bijdrage maximaal ten goede komt aan het gekozen doel.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen