Concrete financiële en fiscale tips voor eind 2022 en begin 2023

Concrete financiële en fiscale tips voor eind 2022 en begin 2023 - Sanacount

De laatste weken van het jaar zijn voor veel bedrijven en organisaties drukke weken. Je wilt het jaar goed afronden en de grote lijnen voor het volgende jaar duidelijk hebben. Het laatste wat wij willen doen is je overladen met informatie die voor dit moment niet relevant is. We hebben heel kritisch gekeken welke financiële en fiscale tips nu helpend zijn om het jaar goed af te ronden en welke je straks aan de start van 2023 nodig hebt. Vanzelfsprekend staan onze mensen klaar om je meer achtergrond te geven en te vertellen hoe het van toepassing is op jullie specifieke situatie.

Wat wil je in 2022 nog geregeld hebben?

1. Haal je winst naar voren

In 2022 betaalt een bv 15% vennootschapsbelasting over de winst tot € 395.000, boven die grens 25,8%. Volgend jaar betaalt de bv 19% over de winst tot € 200.000, boven die grens 25,8%. Mocht je bedrijf of organisatie dit jaar nog ruimte hebben onder die grens van €395.000, dan zou het wel eens fiscaal voordelig kunnen zijn om een deel van de winst van 2023 naar voren te trekken.

2. Vrije ruimte in de werkkostenregeling

Is er nog ongebruikte ruimte in de werkkostenregeling? Maak daar gebruik van, je kunt deze namelijk niet meenemen naar 2023. Wat wel kan is de afrekening, ofwel eindheffing, van de werkkostenregeling van dit jaar pas meenemen in de aangifte loonheffingen over februari 2023.

De ruimte in de werkkostenregeling maakt dat je je werknemers dit jaar nog belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen kunt geven. Weet wel dat de vrije ruimte in 2022 1,7% is over de eerste €400.000 van de loonsom. Dat wordt volgend jaar (tijdelijk) verhoogd naar 3%, dit kan een reden zijn om de mogelijke vergoedingen en verstrekkingen pas volgend jaar in de vrije ruimte in te zetten.

3. Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Betaal minder belasting en maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling maakt het voordelig om te investeren in de onderneming. Afhankelijk van de hoogte van de investering kan het gunstig zijn om het nog in 2022 te regelen of juist door te schuiven naar 2023. Om in aanmerking te komen voor de KIA moet er voor minimaal €2.400 geïnvesteerd worden, waarbij afzonderlijke investeringen boven de €450 moeten liggen. Wanneer het totaal aan investering boven de €332.994 ligt vervalt de aanspraak op de KIA. 

Meer over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek lees je hier. 

4. Koop vóór 2023 een elektrische auto

Dit jaar is er nog sprake van een verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s. Wanneer sprake is van bijtelling voor privégebruik (meer dan 500 privékilometers), dan is het tarief 22%. Maar, voor nieuwe, volledig elektrische auto’s geldt in 2022 nog het lagere tarief van 16%. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, zoals de cataloguswaarde die niet hoger mag zijn dan €35.000 en de verplichting dat de auto voor 1 januari 2023 voor het eerst in gebruik genomen moet zijn. Waar de overheid het gebruik van zakelijk elektrisch rijden nu nog aanmoedigt met subsidieregelingen, zal dit in de loop der jaren worden afgebouwd. Dus was je al van plan om voor elektrisch te gaan, dan is het waardevol om direct stappen te zetten.

5. Voorzieningen vormen kan geld besparen

Is het vrijwel zeker dat er in het volgende kalenderjaar flinke uitgaven in de planning staan, dan kan de winst over 2022 verlaagd worden door een voorziening te vormen. Deze regeling mag worden toegepast als de geplande uitgaven worden veroorzaakt door feiten en omstandigheden die zich al in 2022 of eerdere jaren voordeden en de noodzaak van de toekomstige uitgaven bepalen.

6. Voorzie je verlies in 2023?

Is de verwachting dat jullie in 2023 verlies gaan lijden en is de voorlopige aanslag 2022 al betaald? Dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in voor vermindering van de voorlopige aanslag van 2022. Dit geeft weer wat lucht, het voorkomt dat je te veel belasting vooruitbetaald.

Wanneer het boekjaar volgend jaar voorbij is en de aangifte is ingediend, dan kan je een verzoek indienen voor een voorlopige verliesverrekening. Dit zorgt voor meer liquiditeit, omdat je 80% van het verlies mag verrekenen met de winst uit eerdere jaren.

7. Sparen en beleggen: overbruggingswet

In 2023 gaan de regels voor de berekening van belasting over sparen en beleggen (box 3) voor particulieren (belastingplichtigen) veranderen. Het kabinet heeft gekozen voor de spaarvariant als rekentechniek. De spaarvariantregeling kan verschillend uitpakken, soms ook nadelig. Mocht je aanzienlijk vermogen hebben dan kan het verstandig zijn om vóór 1 januari 2023 je heffingsgrondslag aan te passen. Onze adviseurs kunnen je snel helpen.

 

Wat staat ons te wachten in 2023?

1. Onbelaste vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt verhoogd

De belastingvrije vergoeding voor reiskosten is populair. Dit jaar is deze €0,19 per kilometer. Na de jaarwisseling is deze €0,21 per kilometer en in 2024 zelfs €0,22. Bereizen je werknemers altijd dezelfde route, dan is dit vaak een maandelijkse vergoeding. Deze regeling is te combineren, met het volgende punt: de vrijstelling voor thuiswerken. Je kan per dag maar één soort vergoeding inzetten, ook als de werknemer een deel van de dag op kantoor werkt en een deel thuis.

2. Onbelaste vergoeding voor thuiswerken

De laatste jaren heeft thuiswerken een hoge vlucht genomen. Door Covid was het noodzakelijk, maar ook daarna zijn patronen veranderd en is deels thuiswerken een aantrekkelijke optie geworden voor werknemers en vaak ook voor werkgevers. Vanaf begin dit jaar stond er een onbelaste vergoeding van €2 per dag tegenover, mits werd voldaan aan een aantal voorwaarden. Met ingang van 2023 wordt deze belastingvrije vergoeding verhoogd naar €2,15. Voor structureel thuiswerkende werknemers kan dit bedrag worden uitgekeerd in een maandelijkse, vaste vergoeding.

3. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op 1 januari 2023 wordt naar verwachting de Wet excessief lenen bij de eigen bv ingevoerd. Wanneer je samen met een partner meer dan € 700.000 hebt geleend van de bv, dan wordt dat meerdere aangemerkt als fictief inkomen in box 2. Het voordeel is dat deze lening van de bv, onder voorwaarden, buiten beschouwing kan worden gelaten in verband met een eigen woning. De peildatum is 31 december 2023.

4. Benut de energie en milieu-investeringsaftrek

Wanneer je als bedrijf of organisatie investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen of in duurzame milieuoplossingen, kan je in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het mes snijdt aan twee kanten. De subsidies bedragen tussen de 27% en 45,5% van de kosten. De andere kant is dat je aandacht besteed aan iets waar we allemaal veel belang aan zouden moeten hechten, namelijk het milieu. Sanacount adviseert bedrijven over belastingen en financiën, maar ook over duurzame veranderingen, zoals een mooie balans tussen people, planet & profit.

Voor heldere adviezen en een solide blik op de toekomst neem je contact met ons op. Samen kijken we van welke regelingen jij gebruik kan maken om je bedrijf of organisatie verder te helpen.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen