Verlaag jouw DGA salaris in 2021 en creëer extra financiële ruimte (TIP)

Verlaag jouw DGA salaris in 2021 en creëer extra financiële ruimte (TIP) - BLogs - Nieuws - Sanacount

TIP: Verlaag jouw DGA salaris in 2021

Ben jij een starter of heb je een verlieslijdende onderneming en ben je niet in staat om jouw DGA salaris in 2021 van 47.000 euro of hoger te betalen? Dan behoort het verlagen van jouw DGA salaris zeker tot de mogelijkheden. In deze blog lees je meer over de mogelijkheden om jouw gebruikelijk loon te verlagen én geven we een aantal concrete tips waarop je moet letten met het bepalen van jouw DGA salaris.

Wanneer is een DGA salaris verplicht (gebruikelijk loon)?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je verplicht om in je besloten vennootschap (B.V.) een salaris uit te keren dat voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. Maar wat is de gebruikelijkloonregeling? Is deze ook van toepassing op jou als je werkt voor een vennootschap waarin jij of jouw partner aandelen bezit? En geldt dit ook als je het bedrag niet kan betalen omdat je net gestart bent of verlies draait?

 

Het gebruikelijk loon wordt ook wel de DGA salaris genoemd. Bij de bepaling van jouw salaris als DGA moet je rekening houden met het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon voor 2021 is vastgesteld op:

 

 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 2. Het hoogste loon van de overige werknemers of
 3. 47.000 euro

 

Wat een gebruikelijk loon is en hoe dat wordt bepaald, is geregeld in artikel 12a (gebruikelijk loon) van de wet op de loonbelasting 1964.

 

Let ook op wanneer jouw partner of familie een B.V. bezit

De gebruikelijkloonregeling is ook van toepassing als je werkzaamheden verricht voor een B.V. waarin jouw partner een aanmerkelijk belang houdt. Tevens kan deze regeling ook van toepassing zijn als jouw kinderen of andere familieleden arbeid gaan verrichten binnen je B.V.. Kortom; bezit jouw familie of jijzelf een B.V., dan is het extra oppassen geblazen met het bepalen van het gebruikelijk loon.

Het gebruikelijk loon bij een startende en/of verlieslijdende B.V.

Is jouw B.V. (als werkgever) niet in staat om salaris te betalen? Dan kun je mogelijk een lager loon vaststellen dan het normsalaris van 47.000 euro. Dit staat in het door de Belastingdienst gepubliceerde Handboek loonheffingen 2021. Hanteer bij de vaststelling lager gebruikelijk loon het volgende stappenplan:
 1. Bepaal in eerste instantie als uitgangspositie het bedrag aan gebruikelijk loon.
 2. Beoordeel vervolgens of de werkgever op grond van de financiële situatie een lager gebruikelijk loon mag hanteren. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden bijgesteld:
  1. Wanneer de continuïteit van de onderneming structureel in gevaar is, of
  2. wanneer het een startende onderneming betreft die als gevolg van bijvoorbeeld lage cash flow (financiële middelen) of grote investeringen de loonkosten niet kwijt kan.
 3. Het bovenstaande mag niet te wijten zijn aan privé uitgaven/ onttrekkingen uit de B.V.. Als je B.V. minder dan de fiscale norm betaalt, kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Houd bij een lager salaris rekening met het volgende

Het is dus zaak, bijvoorbeeld aan de hand van prognoses en begrotingen, te laten zien dat een hoger salaris echt niet uit kan, en bij voorkeur ook dat met verlaging van het salaris het bedrijf toekomst heeft. Houd er rekening mee dat het salaris niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon (wettelijk minimumloon per uur vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren). Bovendien geldt voor de startende ondernemer dat de verlaging van het salaris alleen is toegestaan in de eerste drie jaar van het bestaan van het bedrijf inclusief bijvoorbeeld de periode van de eenmanszaak.

Lager gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis mogelijk

Ook in 2021 is het weer mogelijk om in aanmerking te komen voor een lager DGA salaris. DGA’s die te maken hebben met een omzetdaling van minimaal 30% mogen ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Voor de omzetdaling wordt de omzet van heel 2021 vergeleken met de omzet van heel 2019. Overleg met de Belastingdienst is niet nodig, maar voor maatwerkoplossingen is het te adviseren om in overleg te treden met de Belastingdienst.

Het DGA salaris bij een startup

Speciaal voor de start up (het startende bedrijf dat zich bezighoudt met speur en ontwikkelingswerk) geldt een aparte mogelijkheid om een lager gebruikelijk loon te hanteren met eigen voorwaarden. Het gebruikelijk loon kan voor bepaalde startups in de eerste drie jaar na de start van de onderneming worden gesteld op het brutominimumloon. Of – als dat lager is en de werkgever dat aannemelijk maakt – op het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De maatregel geldt voor ondernemingen die binnen de WBSO-regeling (afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor innovatie) als starter zijn aangemerkt. Om deze regeling te mogen toepassen dient de werkgever vooraf een zogenoemde de-minimisverklaring van het Ministerie van Economische Zaken te hebben. Deze verklaring kan de werkgever via de website van de RVO aanvragen.

Wanneer mag je gebruikelijk loon niet verlagen?

Een verlaging van het gebruikelijk loon is in de volgende financiële situaties niet toegestaan:

 • bij een incidenteel verlies,
 • als de financiële situatie niet zo slecht is dat de continuïteit gevaar loopt (de rekeningen kunnen nog betaald worden) of
 • als de financiële situatie aan DGA’s privé uitgaven te wijten zijn. Denk aan de situatie dat de DGA heeft geleend van zijn B.V., veel dividend heeft uitgekeerd of anderszins veel geld naar privé heeft overgemaakt.

Leg het lager vastgesteld gebruikelijk loon voor aan de Belastingdienst

Het is verstandig om het vastgestelde gebruikelijk loon met een toelichting ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Zeker als je een gebruikelijk loon wil hanteren onder de 47.000 euro (bedrag 2021, bedrag 2020 46.000 euro en tot en met 2019: 45.000 euro). Jouw B.V. (als werkgever) heeft dan zekerheid en voorkomt zo het risico van extra loonheffingen, boete en rente achteraf.

Tips voor een optimaal salaris DGA

 • Houd rekening mee met de parttime factor bij de vaststelling van het gebruikelijk loon. Als je als directeur/grootaandeelhouder (DGA) maar een dag van de week voor je B.V. werkt, betekent dat ook dat maar 20% van het gebruikelijk loon geldt.
 • Werkt je partner ook in de B.V.? Het gebruikelijk loon geldt ook voor je partner.
 • Bij een gebruikelijk loon onder de € 47.000 euro (2021) rust de bewijslast op de B.V. (de werkgever). Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met deze loon dan bestaat er een groot risico op correctie en boetes.
 • Kan je niet of niet zoveel salaris opnemen omdat de financiën als gevolg van de coronacrisis dit niet meer toelaat? Beoordeel dan of lager gebruikelijk loon mogelijk is vanwege de coronacrisis.
 • In het handboek loonheffingen 2021 is vastgelegd dat bij het starten van een nieuwe onderneming of bij een verlies een reden kan zijn om een lager gebruikelijk loon te hanteren. Ga dus na of de startsituatie en of het verlies van de onderneming een lager gebruikelijk loon rechtvaardigt.
 • Ben jij een startup en maak je gebruik van de WBSO-regeling? De eerste drie jaar na de start van de onderneming mag dan worden gesteld op het brutominimumloon.
 • Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werk je hierdoor in deeltijd of een lagere functie? Dit kan een reden zijn om jouw lager gebruikelijk loon te hanteren.
 • Is jouw loon hoger dan het afgesproken gebruikelijk loon, houd er dan rekening mee dat dit hogere loon wel een indicatie is dat de B.V. het hogere bedrag meer gebruikelijk vindt. Ook is een hoger loon niet altijd wenselijk. De B.V. moet dan immers hogere (loon)kosten maken en kan het geld niet anders besteden. Daarnaast betaalt de DGA meer loonbelasting en premies volksverzekeringen dan nodig. Ga dus na of het mogelijk is het gebruikelijk loon lager vast te stellen.

Wil je meer informatie over het gebruikelijk loon?

Wil je meer informatie over de gebruikelijkloonregeling download onze whitepaper. Hierin behandelen we een uitgebreid stappenplan om een DGA salaris 2021 goed vast te stellen.

We helpen je graag bij de beoordeling van jouw gebruikelijk loon

Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies is een belastingadviesbureau in Nijmegen. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren van DGA’s en familiebedrijven over nieuwe mogelijkheden en structuren. Heb jij vragen over je DGA salaris in 2021? We helpen je graag bij het berekenen van het gebruikelijk loon (berekenen DGA salaris). Op basis van de fiscale grenzen en jouw wensen kunnen we beoordelen of je salaris lager kan (of wellicht omhoog moet). Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Voor meer informatie over de gebruikelijkloonregeling neem contact op met E. Kosmaci RB. Wij staan voor je klaar.

Ben jij op deze blog terecht gekomen omdat je van plan bent om een B.V. op te richten?

Wil je meer weten over de voor- en nadelen van het oprichten van een B.V.? Of de mogelijkheden voor het oprichten van een B.V. zonder DGA salaris? Vul je contactgegevens in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen