De Week van de Circulaire Economie 2023

Week CE, Sanacount

De week van de Circulaire Economie 2023 is alweer even voorbij. Nu we alle indrukken hebben laten bezinken is een terugblik wel op zijn plaats. Collega’s Lucky Boll en Nese Senol hadden een bewogen week. Lucky: “Het is inspirerend om te zien wat er allemaal gebeurt in de samenleving rondom circulariteit en verduurzaming. Beide begrippen kunnen af en toe nog best ongrijpbaar zijn, maar als je ziet hoeveel goede initiatieven er al zijn, wordt het toch aardig tastbaar.”

Waar zijn we geweest?

We nemen jullie in deze blog mee in onze ervaringen van de week van de Circulaire Economie. Maandag trapten we af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie, vervolgens woonden we dinsdag het landelijke SDG symposium van SDG Lokaal en het event van CIRCL (initiatief van de ABN-AMRO) over Systeem perspectief bij. Vrijdag sloten we af bij het Regiocongres Kracht in de Regio van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. 

De Nationale Conferentie Circulaire Economie

Maandag ging de week van start met de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Deze wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie, om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat onze economie in 2050 volledig circulair is. Tijdens deze nationale conferentie bespreken we hoe we ervoor staan en inspireren we elkaar.

Dit jaar werd gedurende de conferentie nogmaals benadrukt dat de urgentie voor de circulaire economie nog verhoogd mag worden. Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen presenteerde het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030. Het huidige beleid wordt door velen als onduidelijk ervaren, hopelijk biedt dit programma handvaten.

Lucky: “Wat me het meest bij is gebleven, zijn Aniek Moonen en Laura de Vries van de Jonge Klimaatbeweging. Zij speelden een persconferentie na en gaven zo het goede voorbeeld; hoe kan het wel?”

Landelijke SDG symposium

Nese reisde dinsdag af naar Oosterhout om daar het SDG Symposium bij te wonen van SDG Lokaal.  Nese: “Na een inspirerend plenair programma, zijn we in diverse groepen uiteen gegaan om met elkaar te sparren en inzichten te delen over het bundelen van de kracht van lokaal. Wat is de kracht van lokaal?

SDG Lokaal beschrijft de kracht van lokaal als volgt: “Met nog maar zeven jaar te gaan voor het behalen van de SDG’s is het tijd voor versnelling. Veel mensen voelen die urgentie ook en zetten zich al in. Nieuwe lokale initiatieven en samenwerkingsvormen vinden vruchtbare bodem. Vaak vanuit een speciale band met de plek en haar gemeenschap. En dat waar je een band mee hebt, daar zorg je vaak extra goed voor. Deze gedrevenheid en wat hieruit ontstaat noemen wij ‘de kracht van lokaal‘.’ 

Tijdens de sessie hebben we dit verder concreet gemaakt; welke afspraken kunnen we met elkaar maken om lokaal te versnellen? Nese: “Het was een mooie dag waarop we met elkaar hebben gesproken over een nog mooiere wereld!”

CIRCL: Systeemperspectief

Dinsdag bezocht Lucky het inspirerende CIRCL-gebouw van ABN AMRO. CIRCL is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Lucky: “ Ik woonde onder andere een workshop bij van het Positive Impact Team en werd hier geïnspireerd door de psychologie achter transities. 

Ook volgde ik een workshop over de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid, waaronder de CSRD. Een wet over duurzaamheidsverslaggeving die in 2024 van kracht gaat en waar we hier eerder over schreven. Ook kwam het thema tax-shift aan de orde deze dag. Biedt een verschuiving van de belastingheffing van arbeid (huidige situatie) naar milieu-impact zoals grondstof en uitstoot een oplossing voor onze duurzame uitdagingen? Lees er hier meer over.

Regiocongres Kracht in de Regio

Vrijdag sloot Lucky de week af bij het Regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten. Samen werken ze aan de koers van de regio en uitdagingen als wonen, werken en mobiliteit. Op zo’n manier dat ze een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leef kwaliteit: groene groei. Ze werken hierbij aan vijf opgaven:

  • Verbonden regio (mobiliteit en bereikbaarheid)
  • Productieve regio (economie en arbeidsmarkt)
  • Circulaire regio (circulariteit, duurzaamheid, klimaat en energie)
  • Ontspannen regio (leefbaarheid, natuur & landschap, cultuur en erfgoed)
  • Groene groeiregio (woningbouw en leefomgeving)

Lucky: “Ik wilde deze dag graag bijwonen om te zien hoe de bestuurlijke wereld bij kan dragen aan een eerlijkere en groenere economie.” Burgemeester Bruls opende de dag en vertelt meer over de uitdagingen in de regio. Vervolgens boden sprekers Publieksfilosofie Daan Rovers en Chief Exploration Officer Suzanne Potjer stof te nadenken. Suzanne: “Everything that flourishes is mutual.”

Theatergroep Piepschuim sloot af met een bloedserieuze boodschap verpakt in een vrolijk muzikaal jasje. Ook zij hameren op wederkerigheid: “Praat en geef de boodschap door, alleen dan kunnen we impact maken.” En dat advies volgen wij graag op! Doe je mee?

Praat en geef de boodschap door!

Wil je verder praten over de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in jullie organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen