De SDG’s in praktijk, in jullie bedrijf

De SDG’s in praktijk, in jullie bedrijf - Sanacount

De SDG’s in praktijk, in jullie bedrijf

De SDG’s in praktijk, in jullie bedrijf​

De Sustainable Development Goals, ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn 17 punten opgesteld door de Verenigde Naties. We schreven hier al eerder over. Het doel is wereldwijd een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering (door menselijke invloed). Personen, overheden, bedrijven en organisaties committeren zich aan de SDG’s om zo zorg te dragen voor een menswaardig leven voor volgende generaties. Iedereen kan wat doen, jullie ook.

Er zijn organisaties en bedrijven die grondig te werk gaan en andere tasten eerst rustig de mogelijkheden af. Voor beide wegen is wat te zeggen, het belangrijkste is dat de organisatie in beweging blijft, de goede kant op.

Out of the box

Hoe je ook te werk gaat, je hebt input en draagvlak nodig. Nodig de medewerkers of een clubje afgevaardigden van die medewerkers uit voor een brainstormsessie. De volgende punten mogen op de agenda staan:

 • Wat doen we al?
 • Hoe kan dat wat we al doen, nog beter?
 • Wat is er nog meer mogelijk?

Het is belangrijk om niet te snel praktisch te worden, denk out of the box. Juist in de wilde plannen kom je vaak tot creatieve ideeën en positieve inzichten. Vanzelfsprekend moeten de ideeën uiteindelijk wel getoetst worden aan de haalbaarheid.

Rustig integreren

Kies je er als organisatie voor om stap voor stap duurzamere doelstellingen te integreren in visie, beleid en de dagelijkse gang van zaken, zorg dan dat het niet te vrijblijvend is. Vanzelfsprekend is het heel goed om het tempo te kiezen dat past bij jullie organisatie, maar zorg voor eigenaarschap en evaluatiemomenten. Blijf jezelf en elkaar uitdagen, je zult zien dat de SDG’s steeds meer een onderdeel worden van het geheel en het natuurlijker wordt om ze mee te nemen in alle plannen. Op een gegeven moment is het tijd om minder vrijblijvend te werk te gaan en het concrete stappenplan aan te gaan.

Het stappenplan

De SDG’s kun je categoriseren in vijf pilaren voor duurzame ontwikkeling: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships. Je wilt de impact van jouw organisatie op sociaal, economisch en ecologisch gebied bepalen en verbeteren. Hiervoor moet je naar de gehele keten kijken en natuurlijk ook naar de omgang en regelgeving binnen de eigen organisatie, net als de partnerschappen die je aangaat.

Is het commitment aan de SDG’s een serieuze zaak voor jullie, dan is dit stappenplan dé aanpak.

1. Verbind de SDG’s aan je missie en visie

Met een nulmeting of materialiteitsanalyse kom je erachter op welke SDG’s jullie organisatie waarde toevoegt of waar het juist afbreuk aan doet. Vanuit die nulmeting komen er belangrijke doelstellingen in beeld. Meestal zijn niet alle 17 SDG’s heel duidelijk van toepassing en richt de organisatie zich op die paar waar het echt verschil kan maken. Kijk goed waar de verschillende doelen met elkaar verbonden zijn, verlies er geen uit het oog, maar zorg tegelijkertijd voor scherpe focus op die SDG’s waar je wezenlijk mee aan de slag kan. Vertaal deze naar concrete organisatiedoelen.

2. Integreer de SDG’s in je organisatie

Het is belangrijk om niet enkel naar de activiteiten die naar buiten gericht zijn te kijken, zoals de diensten of producten die je biedt, maar ook naar de interne processen. Van het aantal printjes tot huisvesting en het wagenpark, van arbeidsvoorwaarden tot een prettig klimaat voor mensen van alle genders of seksuele voorkeuren. Neem alle processen en faciliteiten onder de loep

3. Betrek je medewerkers bij de SDG’s

Neem medewerkers en partners mee in de integratie van de SDG’s en de concrete organisatiedoelen. Zorg dat mensen zich eigenaar voelen. Dat betekent dat de SDG’s, of de vandaaruit vertaalde organisatiedoelen, ook in gesprekken met stagiaires en sollicitanten aan bod komen. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen één of meerdere medewerkers als koplopers of kartrekkers worden aangesteld. Laat ruimte voor discussie, medewerkers moeten de ruimte voelen om kritiek te kunnen leveren en vragen te stellen.

4. Meet je impact op de SDG’s

Veel organisaties meten hun non-financiële informatie al en rapporteren daar ieder jaar over. Bijvoorbeeld in hun jaarverslag of duurzaamheidsrapport. Onder invloed van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), Europese wetgeving voor duurzaamheidsverslaglegging, is dit steeds minder een vrijblijvendheid. Maar hoe meet je je impact op de SDG’s? Hier is geen methodiek voor die toepasbaar is op iedere situatie. De website van SDG Nederland biedt handreikingen. Steeds meer accountants en bedrijfsadviseurs ondersteunen organisaties hierin. Hun kennis zorgt voor gestructureerde verslaglegging.

De SDG’s aan de muur

Bij Sanacount hebben we ervoor gekozen om een grote wand in onze vergaderruimte te bedekken met een banner met alle 17 SDG’s; een extra verzekering dat het in de waan van de dag niet aan de aandacht ontsnapt. SDG Nederland biedt verschillende communicatiematerialen aan.

Advies nodig?

Waar staan jullie en waarin wil je verbeteren? Heb je vragen over de toepassing van de SDG’s of duurzaamheidsverslaglegging? Neem contact met ons op, wij helpen je graag met een duurzame aanpak.

De 17 doelen nog eens op een rij!

Hieronder zetten we de SDG’s nog eens voor je op een rij:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen