CSRD: “Informeer de accountant over jullie duurzaamheidsontwikkelingen.”

CSRD Informeer de accountant over jullie duurzaamheidsontwikkelingen

“Informeer de accountant over jullie duurzaamheidsontwikkelingen.”

Dit is het derde artikel in de drieluik over de Corporate Sustainability Reporting Directive. In gesprek met Nicolette Loonen, founding partner bij TOSCA, kwam er zoveel inspiratie en informatie binnen, dat we deze hebben opgesplitst. In het eerste artikel nemen we je mee in de wereld van duurzaam ondernemen en de rol die adviseurs als Nicolette hierin hebben. Het tweede schrijven beschouwt de verantwoordelijkheid die bedrijven en organisaties hebben in duurzaamheidsverslaglegging en wat er gaat veranderen. In dit artikel kijken we naar de rol die de controlerende tak heeft, zoals de financieel adviseur en de accountant.

Vanzelfsprekend heeft die adviseur of accountant een eigen verantwoordelijkheid. Toch is het belangrijk om ze bijtijds mee te nemen in de duurzaamheidsontwikkelingen in jullie organisatie. Vraag bijvoorbeeld hoe jullie actief in kunnen spelen op de CSRD. Want al ben je misschien niet wettelijk verplicht om aan duurzaamheidsverslaglegging te doen, als onderdeel van een keten raakt deze wet ook de minder grote bedrijven.

Adviseur versus controleur

Een constructieve langetermijnstrategie vraagt om visie en beleid ten opzichte van een duurzame en circulaire economie. Het raakt steeds meer bedrijven. Niet alleen de wet- en regelgeving sturen hierop. Financiering zal steeds moeilijker worden zonder strategie op en inzicht in het duurzaamheidsbeleid. Het grondstoffentekort vraagt om innovatieve, duurzame oplossingen. Zowel werknemers, waar ook een tekort aan is, als klanten en opdrachtgevers gaan steeds hogere eisen stellen aan bedrijven. Dus moet er transparant gecommuniceerd worden over de maatschappelijke en milieu-impact.

Adviesbureaus als TOSCA – Tribe Of Sustainibility Change Agents – staan bedrijven bij om duurzaamheidvisie en -beleid verder te ontwikkelen en te communiceren. We durven zelfs te stellen dat iedere bedrijfsadviseur dit als vanzelfsprekend mee zou moeten nemen in de gesprekken met opdrachtgevers. Dit mag je als bedrijf of organisatie zeker verwachten. Het is belangrijk de adviseur inzicht te geven in jullie business, in de bedrijfsvoering, in de keten. Alleen vanuit een scherpe blik hierop kunnen jullie samen zien waar de duurzaamheidswinst zit en hoe alle factoren samen zouden moeten werken om het optimum te bereiken.

Voor de controlerende tak is dit anders, Nicolette vertelt: “De rol van de accountant is uiteindelijk een beoordelingsverklaring af te geven. De CSRD vraagt hierom, dus accountants moeten beoordelen in hoeverre de informatie die in het verslag staat klopt. Dit is normaal gesproken al lastig genoeg. Maar een accountant zal ook moeten beoordelen of er niet informatie in het jaarverslag had moeten staan, die niet is opgenomen. Met andere woorden: is het verslag ook volledig? Nu er steeds meer verantwoording over duurzaamheid wordt afgelegd is er nog meer kennis nodig van die accountants. Deze beroepstak moet hierin groeien. Iedere accountant en ieder accountancybureau draagt verantwoordelijkheid en moet zoeken naar een manier om kennis te vergaren over duurzaamheidsverslaglegging. Er zijn verschillende initiatieven, zo speelt de netwerkorganisatie voor accountants, SRA, hierop in door de accountants echt op te leiden in deze materie. Ook de EFRAG heeft recent aangekondigd meer handreikingen te geven aan opstellers van duurzaamheidsverslagen. Hier kunnen de accountants dan weer handig gebruik van maken.”

Het samenspel

Zoals een accountant nooit alle kennis kan hebben over jullie business, kan hij of zij ook niet alle kennis hebben over alle duurzaamheidsaspecten binnen jullie business en keten. Je mag heel wat verwachten van je accountant, maar uiteindelijk is het een samenspel.

Nicolette vertelt over haar praktijk: “Wij helpen bedrijven in CSRD-readyness, om zodoende goed voorbereid te zijn op de komst van de accountant. We zorgen voor een dossier en voor de onderbouwing, maar enkel de accountant mag voor certificering zorgen. De basiskennis van die accountant moet op orde zijn, maar je hebt ook als bedrijf iets voor te bereiden. Zelf, als je de resources hebt, of met een bedrijfs- of duurzaamheidsadviseur. En mocht er van beide geen sprake zijn, door samen met andere ondernemers op te trekken zijn er goede stappen te nemen. Zo heeft MVO Nederland een programma gelanceerd voor mkb-bedrijven, ‘community of practice’. Dit programma bestaat uit bijeenkomsten waarin je stap voor stap uitleg krijgt van experts over wat de CSRD inhoudt. Ook ga je de interactie aan met andere bedrijven met een vergelijkbare uitdaging. Onderdeel van het programma zijn concrete opdrachten voor de eigen organisatie. Het is dus niet zo dat duurzaamheidsontwikkelingen altijd veel geld moeten kosten.”

Toekomstbestendig

“Verduurzamen is niet een kwestie van een afvinklijstje pakken en aan de slag gaan. Een goed verhaal gaat dieper, begint op strategisch niveau.” Nicolette wil benadrukken dat het iets is dat ook heel leuk kan zijn: “Sta open om te leren en je te verwonderen. Dit gaat over innovatie, over jezelf, je collega’s en de keten uitdagen. Grijp het aan als een kans om je bedrijf toekomstbestendig te maken.”

In de strategische gesprekken met onze opdrachtgevers nemen ook wij kennis mee van duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zien het niet als een optie, maar als een must-have. Natuurlijk kijken we daarbij goed naar waar je nu staat en wat de wensen en mogelijkheden zijn. Wil jij uitgedaagd worden en de kansen verkennen? Het begint allemaal met een kop koffie, we komen graag bij je langs.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen