Coronavirus: Je financiën op orde houden tijdens de crisis

Sanacount Corona COVID-19 - Blogs - Nieuws - Sanacount

Heel snel is het duidelijk geworden wat voor pijnlijke gevolgen het Coronavirus heeft voor het bedrijfsleven. De overheidsmaatregelen die getroffen zijn om het virus in te dammen hebben grote gevolgen voor veel ondernemingen. De overheid probeert de gevolgen waar mogelijk via fiscale maatregelen of garantiestellingen te verminderen. Ook de banken helpen mee door gelden te lenen en, of aflossingen en rentebetalingen uit te stellen om zo extra financiële ruimte te geven aan ondernemers om door deze moeilijke tijden heen te komen.

Goede Liquiditeitsplanning belangrijker dan ooit

Een goede liquiditeitsplanning is nu van groot belang. In deze blog delen we een aantal aandachtspunten, die jou kan helpen liquiditeit te verruimen. We kijken hierbij naar wat jou kan helpen op het gebied van bedrijfsvoering, belastingen, personeel en financieringen.

Pas je bedrijfsvoering aan tijdens de Coronacrisis

Stel uitgaven uit die niet urgent en / of belangrijk zijn

Stop met de niet urgente investeringen. Koop efficiënt in en verlaag je voorraden. Bespreek de mogelijkheden met je leveranciers over extra ruimte in betaaltermijnen. We zitten allemaal in een crisis en we moeten voorkomen dat andere ondernemingen door het niet op tijd betalen in de problemen komt.

Betaal schuldeisers gefaseerd

Betaal structureel kleinere bedragen aan schuldeisers, hierdoor behouden zij het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt.

Factureer op tijd of zelfs eerder

Hoe eerder de factuur bij je klanten ligt, hoe eerder je betaald kunt worden.

Debiteurenbeheer op orde

Zorg ervoor dat je debiteuren zo snel mogelijk betalen door de processen zo goed als mogelijk op orde te hebben. Verminder fouten in facturatie, zet sterk in op efficiënte debiteurenbeheer en neem tijdig incassomaatregelen. Ook kun je denken aan factoring. Dit is een vorm van debiteurenfinanciering. Je facturen worden direct uitbetaald, ongeacht betalingstermijn van je klanten. 

Overweeg sales en leaseback constructie

Sale and leaseback is mogelijk een ideale constructie om extra financiele middelen te krijgen om je bedrijf  te kunnen financieren. Als eigenaar van materiele vaste activa (bijv. wagenpark en machines) verkoop je je eigendom en huur je deze direct terug (leaseback). Hierdoor krijg je direct extra werkkapitaal (financiele middelen) tot je beschikking en heb je de materiele vaste activa nog steeds tot je beschikking om de activiteiten van je onderneming voort te zetten.

Uitstel van belasting door fiscale maatregelen

Stel indien nodig het betalen van belastingen door gebruik te maken van de fiscale maatregelen. Dit geeft je extra ruimte om de belangrijkste uitgaven alsnog te kunnen doen. Denk hierbij aan betaling van huur, personeel, urgente investeringen, productie en voorraden. Je kunt gebruik maken van de volgende fiscale maatregelen: 
 
 • Het indienen van een verzoek om (bijzonder) uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en Loonbelasting bij de Belastingdienst. Via een eenvoudige brief met vermelding dat er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan door coronacrisis krijg je al drie maanden uitstel van betaling, zoals we eerder beschreven in een blog.
 • Indien je winstverwachting door de coronacrisis lager is dan eerder verwacht, dan kun je een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Zo hoef je direct minder belasting te betalen.
 • Ook voor waterschapsbelasting is het mogelijk om uitstel van belasting te vragen. Je krijgt meestal 3 tot 6 maanden uitstel. Bij waterschap Rivierenland krijg je uitstel tot 31 augustus 2020.

Tegemoetkoming in loonkosten voor personeel

Sale and leaseback is mogelijk een ideale constructie om extra financiele middelen te krijgen om je bedrijf  te kunnen financieren. Als eigenaar van materiele vaste activa (bijv. wagenpark en machines) verkoop je je eigendom en huur je deze direct terug (leaseback). Hierdoor krijg je direct extra werkkapitaal (financiele middelen) tot je beschikking en heb je de materiele vaste activa nog steeds tot je beschikking om de activiteiten van je onderneming voort te zetten.

Tegemoetkoming in loonkosten voor personeel

Vraag tegemoetkoming in de loonkosten aan. En houdt je personeel waar mogelijk in dienst. Je hebt ze straks weer hard nodig als de crisis voorbij is.
 
 • De overheid heeft een speciaal noodfonds opgericht, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de bekende vergunning tot werktijdverkorting
 • Op basis van het noodfonds kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten (van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de loonsom) aanvragen. Dit krijg je onder de voorwaarde dat er sprake is van een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% en dat er geen personeel wordt ontslagen in deze periode
 • Voor ondernemers die al een vergunning tot werktijdverkorting hebben ontvangen blijft de oude regeling gelden tot het einde van de vergunningsperiode

Financieringen als Borstelling MKB-kredieten (BMKB)

Zorg dat je voldoende financiële middelen hebt om deze crisisperiode te overbruggen. Vraag desnoods een noodfinanciering aan zoals Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) of vraag de kredietverstrekkers (banken) voor uitstel van betaling/ aflossing huidige leningen en rentebetalingen.
 
De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is in verband met coronacrisis verruimd. Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Deze tijdelijke verruiming is gedoopt “BMKB-C” en geldt tot 1 april 2021.

Opschorten van aflossingen en rentebetalingen

Ga ook in gesprek met je bank of andere kredietverstrekkers voor het opschorten van aflossingen en rentebetalingen. Je bank zal vragen naar een afdoende uitgewerkt liquiditeitsplan voorzien van een perspectief van je onderneming. Zorg hierbij dat je de relatie met je bank goed onderhoud en open blijft communiceren over de ontwikkelingen. Dit geeft vertrouwen en opent mogelijk andere financieringsmogelijkheden binnen de bank, zoals BMKB.

De voorwaarden voor BMKB

BMKB kent de volgende voorwaarden:
 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet. Effectief kunnen hierdoor dus ook de aflossingsverplichtingen uit bestaande financieringen worden gefinancierd.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn: 1) Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode. 2) Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.
 

Update: Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Zie hiervoor 

Update voorwaarden BMKB

Update: Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Zie hiervoor 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Het kabinet heeft aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gevraagd deze kredieten te gaan verstrekken.

Sanacount helpt je bij de liquiditeitsprognose

Om gericht liquiditeit verruimende maatregelen te treffen is het van essentieel belang dat je inzicht krijgt in de liquiditeitsontwikkeling (cashflow) van je onderneming. Voorkom dat de continuïteit van je onderneming in gevaar komt door geen inzicht te hebben in de toekomstige inkomsten en uitgaven en wanneer je bedrijf in een kritieke fase gaat komen. Stel een liquiditeitsprognose op en wacht hier niet al te lang mee! Verkrijg tijdig inzicht en onderneem tijdig actie. Ook verwijzen we je graag naar onze oude blog groeien en bloeien. In deze blog geven we ook een aantal belangrijke aandachtsgebieden en tips mee die je kan helpen bij het beheersen van je liquiditeiten (cashflow).
 
Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen van een liquiditeitsplanning/ liquiditeitsbegroting laat het ons weten. Ons team staat voor je klaar!
 
Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met Sanacount of bel naar: 024 737 05 44.

Sanacount helpt je bij de liquiditeitsprognose

Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen van een liquiditeitsplanning/ liquiditeitsbegroting laat het ons weten. Ons team staat voor je klaar. Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met Sanacount.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen