Coronavirus: Fiscale maatregelen uitstel van betaling

Sanacount Corona COVID-19 - Blogs - Nieuws - Sanacount

Fiscale Maatregelen - Uitstel van betaling

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst maatregelen genomen. Als ondernemer of ZZP’er kun je, nadat de aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je de door jou te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder geldt tijdelijk de verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente. In deze blog lees je over de mogelijkheden van ‘Uitstel van betaling’. Lees hieronder verder over de nieuwe regeling.

Bijzonder uitstel van betaling van belasting

Als je als ondernemer door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je bijzonder uitstel van betaling van belastingen krijgen. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen kan aangevraagd worden voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zodra de belastingdienst (de ontvanger) jouw verzoek tot uitstel heeft ontvangen worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Uitstel van betaling zonder bewijs

Het kabinet had eerder aangekondigd dat ondernemers die vier weken de tijd krijgen om een verklaring op te sturen met een bewijs van een derde deskundige waarom ze uitstel van belasting nodig hebben. Vanuit de ondernemers en de brancheorganisaties (NOB, RB en NBA) zijn ernstige kritieken geuit rond deze deskundigenverklaring. Het kabinet heeft hieraan gehoor gegeven en besloten de uitstelregeling nog verder te versoepelen. 

 

Volgens de berichtgeving op de website van de Belastingdienst kun je voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring. Sanacount is dan ook erg tevreden dat je als onderneming nu niet langer een aanvullende verklaring met bewijs van een derde deskundige hoeft op te sturen.

De periode van uitstel van betaling

Door deze nieuwe fiscale noodmaatregel kan uitstel van betaling van belasting worden verkregen voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. 

 

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen en dus pas wanneer je aangifte hebt gedaan en een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Dus voor de aangiftes voor de lopende maand geldt dat je nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas mogelijk is wanneer de naheffingsaanslagen door de belastingdienst zijn opgelegd. Overigens, het is op dit moment onzeker of de specifieke uitstelregeling naast de loonbelasting ook geldt voor de sociale zekerheidspremies. Sanacount gaat er vooralsnog van uit dat dit wel het geval is!

Uitstel van betaling korter dan drie maanden

Op basis van de huidige berichtgeving interpreteert Sanacount dat het mogelijk is om de eerste drie maanden uitstel van betaling te vragen (per brief) en dat de onderneming feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

Uitstel van betaling langer dan drie maanden

Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. Hiervoor is wel aanvullende informatie nodig. Met deze aanvullende informatie moet je kunnen aantonen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verzamelen en te verstrekken. Het is overigens nog onduidelijk of de belastingdienst alsnog een deskundige verklaring zal gaan vragen.

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig betalen)

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd.

Melding betalingsonmacht door rechtspersonen (BV’s, NV’s, stichtingen e.d.)

Bestuurders van rechtspersonen de belastingen en/of premies niet kunnen betalen, zijn verplicht om de betalingsproblemen te melden bij de Belastingdienst. Dit geld ook voor de pensioenen! Een te late melding heeft als gevolg bestuurdersaansprakelijkheid voor de niet-betaalde belastingen en/of premies.
Dus denk aan deze melding van betalingsonmacht! De Belastingdienst en pensioenfondsen verwachten dat je er nog steeds melding van maakt.

Procedure bijzonder uitstel

Als ondernemer kan je het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief met motviering te sturen naar:

 

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

 

Vraag in de brief uitstel van betaling en vermeld dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met de invorderingsmaatregelen. Je krijgt hierdoor automatisch 3 maanden uitstel. van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Betalingsuitstel van 3 maanden te kort?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kan dan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Als je een langere periode betalingsuitstel nodig hebt, neem dan contact op met Sanacount. Wij kunnen je dan helpen met het verzamelen van de benodigde aanvullende informatie (eventueel met een verklaring van een derde deskundige). Over wat voor soort informatie nodig zal zijn zullen we je nog nader inlichten via onze nieuwsbrieven.

 

Wij wensen jou en jouw collega’s veel sterkte en staan je graag bij waar wij kunnen!

 

Het Sanacount Team

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat? De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter […]

Read More
BTW en inkoopfactuur uit het buitenland hangt er vanaf! - BLogs - Nieuws - Sanacount

BTW en inkoopfactuur uit het buitenland: hangt ervan af!

Hoe zit het ook alweer met de BTW en inkoopfacturen uit het buitenland? Als ik een vraag krijg over de BTW is mijn eerste reactie bijna altijd: “Hangt ervan af”. De BTW-wetgeving staat namelijk vol met uitzonderingen. Daarnaast hebben de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk BTW-stelsel. Terugkerende vraagstukken over de BTW-aangifte In de […]

Read More
Zakelijk of privé beleggen - wat is de beste keuze - BLogs - Nieuws - Sanacount

Zakelijk of privé beleggen – Wat is de beste keuze?

Zakelijk of privé beleggen? Hoe maak ik de juiste keuze? Ondanks de huidige economische tijd groeit het aantal mensen dat belegt nog steeds. Binnen het beleggen zijn veel verschillende opties en dus heel wat keuzes om te maken. Maar wat is de verstandigste keuze? Zakelijk of privé beleggen? In deze blog nemen we je mee […]

Read More
Effectief netwerken in tijden van corona - hoe doe je dat BLogs - Nieuws - Sanacount

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe doe je dat?

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe zit dat? Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis. Zo ook veel ondernemers. Hierdoor lijkt het lastiger om te kunnen netwerken en jouw netwerk verder uit te breiden. Van fysieke ontmoetingen naar het zoeken van binding op afstand. In beginsel was dit voor ons allen even […]

Read More
Ready for One-Stop-Shop! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce - BLogs - Nieuws - Sanacount

Ready for One-Stop-Shop?! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce

Ready for One-Stop-Shop?! E-commerce is booming business. Het aantal digitale shoppers en bestedingen nam de afgelopen jaren al sterk toe, maar is door de coronacrisis alleen maar harder gestegen. Mede door de coronamaatregel van het sluiten van de stenen winkel is het niet zo gek dat steeds meer ondernemers besloten een webshop te beginnen. Verandering […]

Read More
Sanacount Corona (COVID-19) update - Blogs - Nieuws - Sanacount

Sanacount Corona (COVID-19) update: TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heb jij door de coronacrisis en de gevolgen hiervan een forse inkomensdaling? Bieden de huidige financiële maatregelen zoals de Tozo voor jou onvoldoende hulp? Dan kan je mogelijk (extra) financiële steun aanvragen voor het betalen van jouw woonlasten. Te weinig inkomsten voor noodzakelijke kosten? Het inkomen kan door de beperkende […]

Read More
Faillissement voorkomen De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst - BLogs - Nieuws - Sanacount

Faillissement voorkomen? De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst

WHOA – Zonder instemming schuldeisers akkoord op schuldregeling Per 1 januari 2021 ging de WHOA in: de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Dreig jij failliet te gaan omdat jouw bedrijf te hoge schulden heeft? Of zit je al in een faillissement? Dan biedt de WHOA nu een extra mogelijkheid om jouw schulden te structureren. Met […]

Read More
Heb-jij-al-nagedacht-over-bedrijfsopvolging-BLogs-Nieuws-Sanacount-Bedrijfs-en-Belastingadvies.jpg

Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging?

Heb jij al stil gestaan bij bedrijfsopvolging? Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging? Hoe kan je dit fiscaal vriendelijk regelen? Moet je daar nu al voor in actie komen? Ja, er gaat waarschijnlijk binnenkort het een en ander veranderen in de bedrijfsopvolgingsregeling. Een ondernemer die vooruit wil kijken en nú in actie komt, kan hiermee duizenden […]

Read More
Mag het gebruikelijk loon dga lager zijn tijdens corona - BLogs - Nieuws - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Uitleg – lager gebruikelijk loon DGA tijdens corona, mag dat?

Gebruikelijke loon DGA lager tijdens corona? Ben jij directeur-grootaandeelhouder (DGA) in jouw bedrijf? Dan gelden er regels voor jouw minimale salaris. Jij moet dan namelijk minimaal een ‘gebruikelijk loon’ verdienen. Wat dit precies inhoudt lees jij in de blog met financiële en fiscale tips voor 2021. Het gebruikelijk loon voor DGA’s is verhoogd van […]

Read More