Verlaag jouw DGA salaris in 2021 en creëer extra financiële ruimte (TIP)

Verlaag jouw DGA salaris in 2021 en creëer extra financiële ruimte (TIP) - BLogs - Nieuws - Sanacount

TIP: Verlaag jouw DGA salaris in 2021

Ben jij een starter of heb je een verlieslijdende onderneming en ben je niet in staat om jouw DGA salaris in 2021 van 47.000 euro of hoger te betalen? Dan behoort het verlagen van jouw DGA salaris zeker tot de mogelijkheden. In deze blog lees je meer over de mogelijkheden om jouw gebruikelijk loon te verlagen én geven we een aantal concrete tips waarop je moet letten met het bepalen van jouw DGA salaris.

Wanneer is een DGA salaris verplicht (gebruikelijk loon)?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je verplicht om in je besloten vennootschap (B.V.) een salaris uit te keren dat voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. Maar wat is de gebruikelijkloonregeling? Is deze ook van toepassing op jou als je werkt voor een vennootschap waarin jij of jouw partner aandelen bezit? En geldt dit ook als je het bedrag niet kan betalen omdat je net gestart bent of verlies draait?

 

Het gebruikelijk loon wordt ook wel de DGA salaris genoemd. Bij de bepaling van jouw salaris als DGA moet je rekening houden met het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon voor 2021 is vastgesteld op:

 

 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 2. Het hoogste loon van de overige werknemers of
 3. 47.000 euro

 

Wat een gebruikelijk loon is en hoe dat wordt bepaald, is geregeld in artikel 12a (gebruikelijk loon) van de wet op de loonbelasting 1964.

 

Let ook op wanneer jouw partner of familie een B.V. bezit

De gebruikelijkloonregeling is ook van toepassing als je werkzaamheden verricht voor een B.V. waarin jouw partner een aanmerkelijk belang houdt. Tevens kan deze regeling ook van toepassing zijn als jouw kinderen of andere familieleden arbeid gaan verrichten binnen je B.V.. Kortom; bezit jouw familie of jijzelf een B.V., dan is het extra oppassen geblazen met het bepalen van het gebruikelijk loon.

Het gebruikelijk loon bij een startende en/of verlieslijdende B.V.

Is jouw B.V. (als werkgever) niet in staat om salaris te betalen? Dan kun je mogelijk een lager loon vaststellen dan het normsalaris van 47.000 euro. Dit staat in het door de Belastingdienst gepubliceerde Handboek loonheffingen 2021. Hanteer bij de vaststelling lager gebruikelijk loon het volgende stappenplan:
 1. Bepaal in eerste instantie als uitgangspositie het bedrag aan gebruikelijk loon.
 2. Beoordeel vervolgens of de werkgever op grond van de financiële situatie een lager gebruikelijk loon mag hanteren. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden bijgesteld:
  1. Wanneer de continuïteit van de onderneming structureel in gevaar is, of
  2. wanneer het een startende onderneming betreft die als gevolg van bijvoorbeeld lage cash flow (financiële middelen) of grote investeringen de loonkosten niet kwijt kan.
 3. Het bovenstaande mag niet te wijten zijn aan privé uitgaven/ onttrekkingen uit de B.V.. Als je B.V. minder dan de fiscale norm betaalt, kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Houd bij een lager salaris rekening met het volgende

Het is dus zaak, bijvoorbeeld aan de hand van prognoses en begrotingen, te laten zien dat een hoger salaris echt niet uit kan, en bij voorkeur ook dat met verlaging van het salaris het bedrijf toekomst heeft. Houd er rekening mee dat het salaris niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon (wettelijk minimumloon per uur vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren). Bovendien geldt voor de startende ondernemer dat de verlaging van het salaris alleen is toegestaan in de eerste drie jaar van het bestaan van het bedrijf inclusief bijvoorbeeld de periode van de eenmanszaak.

Lager gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis mogelijk

Ook in 2021 is het weer mogelijk om in aanmerking te komen voor een lager DGA salaris. DGA’s die te maken hebben met een omzetdaling van minimaal 30% mogen ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Voor de omzetdaling wordt de omzet van heel 2021 vergeleken met de omzet van heel 2019. Overleg met de Belastingdienst is niet nodig, maar voor maatwerkoplossingen is het te adviseren om in overleg te treden met de Belastingdienst.

Het DGA salaris bij een startup

Speciaal voor de start up (het startende bedrijf dat zich bezighoudt met speur en ontwikkelingswerk) geldt een aparte mogelijkheid om een lager gebruikelijk loon te hanteren met eigen voorwaarden. Het gebruikelijk loon kan voor bepaalde startups in de eerste drie jaar na de start van de onderneming worden gesteld op het brutominimumloon. Of – als dat lager is en de werkgever dat aannemelijk maakt – op het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De maatregel geldt voor ondernemingen die binnen de WBSO-regeling (afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor innovatie) als starter zijn aangemerkt. Om deze regeling te mogen toepassen dient de werkgever vooraf een zogenoemde de-minimisverklaring van het Ministerie van Economische Zaken te hebben. Deze verklaring kan de werkgever via de website van de RVO aanvragen.

Wanneer mag je gebruikelijk loon niet verlagen?

Een verlaging van het gebruikelijk loon is in de volgende financiële situaties niet toegestaan:

 • bij een incidenteel verlies,
 • als de financiële situatie niet zo slecht is dat de continuïteit gevaar loopt (de rekeningen kunnen nog betaald worden) of
 • als de financiële situatie aan DGA’s privé uitgaven te wijten zijn. Denk aan de situatie dat de DGA heeft geleend van zijn B.V., veel dividend heeft uitgekeerd of anderszins veel geld naar privé heeft overgemaakt.

Leg het lager vastgesteld gebruikelijk loon voor aan de Belastingdienst

Het is verstandig om het vastgestelde gebruikelijk loon met een toelichting ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Zeker als je een gebruikelijk loon wil hanteren onder de 47.000 euro (bedrag 2021, bedrag 2020 46.000 euro en tot en met 2019: 45.000 euro). Jouw B.V. (als werkgever) heeft dan zekerheid en voorkomt zo het risico van extra loonheffingen, boete en rente achteraf.

Tips voor een optimaal salaris DGA

 • Houd rekening mee met de parttime factor bij de vaststelling van het gebruikelijk loon. Als je als directeur/grootaandeelhouder (DGA) maar een dag van de week voor je B.V. werkt, betekent dat ook dat maar 20% van het gebruikelijk loon geldt.
 • Werkt je partner ook in de B.V.? Het gebruikelijk loon geldt ook voor je partner.
 • Bij een gebruikelijk loon onder de € 47.000 euro (2021) rust de bewijslast op de B.V. (de werkgever). Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met deze loon dan bestaat er een groot risico op correctie en boetes.
 • Kan je niet of niet zoveel salaris opnemen omdat de financiën als gevolg van de coronacrisis dit niet meer toelaat? Beoordeel dan of lager gebruikelijk loon mogelijk is vanwege de coronacrisis.
 • In het handboek loonheffingen 2021 is vastgelegd dat bij het starten van een nieuwe onderneming of bij een verlies een reden kan zijn om een lager gebruikelijk loon te hanteren. Ga dus na of de startsituatie en of het verlies van de onderneming een lager gebruikelijk loon rechtvaardigt.
 • Ben jij een startup en maak je gebruik van de WBSO-regeling? De eerste drie jaar na de start van de onderneming mag dan worden gesteld op het brutominimumloon.
 • Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werk je hierdoor in deeltijd of een lagere functie? Dit kan een reden zijn om jouw lager gebruikelijk loon te hanteren.
 • Is jouw loon hoger dan het afgesproken gebruikelijk loon, houd er dan rekening mee dat dit hogere loon wel een indicatie is dat de B.V. het hogere bedrag meer gebruikelijk vindt. Ook is een hoger loon niet altijd wenselijk. De B.V. moet dan immers hogere (loon)kosten maken en kan het geld niet anders besteden. Daarnaast betaalt de DGA meer loonbelasting en premies volksverzekeringen dan nodig. Ga dus na of het mogelijk is het gebruikelijk loon lager vast te stellen.

Wil je meer informatie over het gebruikelijk loon?

Wil je meer informatie over de gebruikelijkloonregeling download onze whitepaper. Hierin behandelen we een uitgebreid stappenplan om een DGA salaris 2021 goed vast te stellen.

We helpen je graag bij de beoordeling van jouw gebruikelijk loon

Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies is een belastingadviesbureau in Nijmegen. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren van DGA’s en familiebedrijven over nieuwe mogelijkheden en structuren. Heb jij vragen over je DGA salaris in 2021? We helpen je graag bij het berekenen van het gebruikelijk loon (berekenen DGA salaris). Op basis van de fiscale grenzen en jouw wensen kunnen we beoordelen of je salaris lager kan (of wellicht omhoog moet). Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Voor meer informatie over de gebruikelijkloonregeling neem contact op met E. Kosmaci RB. Wij staan voor je klaar.

Ben jij op deze blog terecht gekomen omdat je van plan bent om een B.V. op te richten?

Wil je meer weten over de voor- en nadelen van het oprichten van een B.V.? Of de mogelijkheden voor het oprichten van een B.V. zonder DGA salaris? Vul je contactgegevens in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat? De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter […]

Read More
BTW en inkoopfactuur uit het buitenland hangt er vanaf! - BLogs - Nieuws - Sanacount

BTW en inkoopfactuur uit het buitenland: hangt ervan af!

Hoe zit het ook alweer met de BTW en inkoopfacturen uit het buitenland? Als ik een vraag krijg over de BTW is mijn eerste reactie bijna altijd: “Hangt ervan af”. De BTW-wetgeving staat namelijk vol met uitzonderingen. Daarnaast hebben de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk BTW-stelsel. Terugkerende vraagstukken over de BTW-aangifte In de […]

Read More
Zakelijk of privé beleggen - wat is de beste keuze - BLogs - Nieuws - Sanacount

Zakelijk of privé beleggen – Wat is de beste keuze?

Zakelijk of privé beleggen? Hoe maak ik de juiste keuze? Ondanks de huidige economische tijd groeit het aantal mensen dat belegt nog steeds. Binnen het beleggen zijn veel verschillende opties en dus heel wat keuzes om te maken. Maar wat is de verstandigste keuze? Zakelijk of privé beleggen? In deze blog nemen we je mee […]

Read More
Effectief netwerken in tijden van corona - hoe doe je dat BLogs - Nieuws - Sanacount

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe doe je dat?

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe zit dat? Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis. Zo ook veel ondernemers. Hierdoor lijkt het lastiger om te kunnen netwerken en jouw netwerk verder uit te breiden. Van fysieke ontmoetingen naar het zoeken van binding op afstand. In beginsel was dit voor ons allen even […]

Read More
Ready for One-Stop-Shop! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce - BLogs - Nieuws - Sanacount

Ready for One-Stop-Shop?! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce

Ready for One-Stop-Shop?! E-commerce is booming business. Het aantal digitale shoppers en bestedingen nam de afgelopen jaren al sterk toe, maar is door de coronacrisis alleen maar harder gestegen. Mede door de coronamaatregel van het sluiten van de stenen winkel is het niet zo gek dat steeds meer ondernemers besloten een webshop te beginnen. Verandering […]

Read More
Sanacount Corona (COVID-19) update - Blogs - Nieuws - Sanacount

Sanacount Corona (COVID-19) update: TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heb jij door de coronacrisis en de gevolgen hiervan een forse inkomensdaling? Bieden de huidige financiële maatregelen zoals de Tozo voor jou onvoldoende hulp? Dan kan je mogelijk (extra) financiële steun aanvragen voor het betalen van jouw woonlasten. Te weinig inkomsten voor noodzakelijke kosten? Het inkomen kan door de beperkende […]

Read More
Faillissement voorkomen De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst - BLogs - Nieuws - Sanacount

Faillissement voorkomen? De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst

WHOA – Zonder instemming schuldeisers akkoord op schuldregeling Per 1 januari 2021 ging de WHOA in: de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Dreig jij failliet te gaan omdat jouw bedrijf te hoge schulden heeft? Of zit je al in een faillissement? Dan biedt de WHOA nu een extra mogelijkheid om jouw schulden te structureren. Met […]

Read More
Heb-jij-al-nagedacht-over-bedrijfsopvolging-BLogs-Nieuws-Sanacount-Bedrijfs-en-Belastingadvies.jpg

Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging?

Heb jij al stil gestaan bij bedrijfsopvolging? Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging? Hoe kan je dit fiscaal vriendelijk regelen? Moet je daar nu al voor in actie komen? Ja, er gaat waarschijnlijk binnenkort het een en ander veranderen in de bedrijfsopvolgingsregeling. Een ondernemer die vooruit wil kijken en nú in actie komt, kan hiermee duizenden […]

Read More
Mag het gebruikelijk loon dga lager zijn tijdens corona - BLogs - Nieuws - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Uitleg – lager gebruikelijk loon DGA tijdens corona, mag dat?

Gebruikelijke loon DGA lager tijdens corona? Ben jij directeur-grootaandeelhouder (DGA) in jouw bedrijf? Dan gelden er regels voor jouw minimale salaris. Jij moet dan namelijk minimaal een ‘gebruikelijk loon’ verdienen. Wat dit precies inhoudt lees jij in de blog met financiële en fiscale tips voor 2021. Het gebruikelijk loon voor DGA’s is verhoogd van […]

Read More