Maatschappelijke organisaties

In maatschappelijke organisaties komen verschillende belangen samen. De dagelijkse werkzaamheden en de organisatiedoelen vragen veel aandacht. Daarnaast zijn er natuurlijk zaken die je geregeld dient te hebben en waarover verantwoording moet worden afgelegd. Sanacount helpt jullie met belastingen, financiën en vooral met duurzaam advies.
In maatschappelijke organisaties komen verschillende belangen samen. De dagelijkse werkzaamheden en de organisatiedoelen vragen veel aandacht. Daarnaast zijn er natuurlijk zaken die je geregeld dient te hebben en waarover verantwoording moet worden afgelegd. Sanacount helpt jullie met belastingen, financiën en vooral met duurzaam advies.

Professioneel én de menselijke maat

De wereld verandert door de mensen die erin leven. Enerzijds is er sprake van individualisering, anderzijds is het nut en de noodzaak van maatschappelijk cohesie voor steeds meer mensen zeer duidelijk. Afstappen van de traditionele orde betekent dat er soms nieuwe businessmodellen nodig zijn om een maatschappelijke organisatie gezond te maken of te houden. Veel partijen zijn op zoek naar nieuwe vormen van verdienen, om de afhankelijkheid van subsidies, lidmaatschapsbijdragen en donaties te verminderen. Daarnaast wordt de roep naar professioneel en bedrijfsmatig werken steeds groter. We begrijpen die noodzaak, maar tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de menselijk maat altijd gewaarborgd blijft.

Kennis en ervaring

Wij gaan graag samen met jullie om tafel om te kijken naar de governance; bestuursaansprakelijkheid en voor het inrichten van interne processen en projectadministraties.

Binnen jullie sector zitten we goed in de branchespecifieke materie, zoals Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), subsidies, fondswervende instellingen en vermogensfondsen. Een feit als de recentelijk gewijzigde bestuurdersaansprakelijkheid voor stichtingen heeft dan ook direct onze aandacht. Deze is strikter geworden en wij zorgen graag dat jullie precies weten waar je aan toe bent.

Naast het afwikkelen van de financiële en fiscale zaken kijken we graag met een innovatieve blik naar de uitdagingen bij maatschappelijke organisaties. We hebben ruime ervaring in verschillende sectoren en vertalen de kracht van de ene sector naar de andere sector. Visie- en strategievorming zijn belangrijk voor een gestroomlijnde organisatie met een sterk fundament. Wij zorgen samen met jullie dat deze aangescherpt is en breed wordt (uit)gedragen binnen de organisatie.

De kracht van de community

Jullie organisatie staat middenin de samenleving, vóór diezelfde samenleving. Ditzelfde gevoel van verbondenheid kan op meerdere vlakken worden doorgevoerd. Sanacount gelooft in de kracht van de community, de fluïde community. Wij zoeken naar overeenkomsten tussen organisaties, initiatieven, bedrijven en overheden. Wij kijken naar inhoudelijke verbinding en zorgen dat die verbinding energie oplevert, nieuwe ideeën en een betere manier van werken.
Cases
Bekijk hetgeen waar wij het
meeste energie uit halen

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.