Industrie

Veel ontwikkelingen in de markt en in de wet- en regelgeving maken de industrie een dynamische branche. Jullie richten je het liefst op die markt en de ontwikkeling van het bedrijf. Wij zorgen dat het fiscale en financiële plaatje klopt en helpen je met bedrijfsoptimalisatie.
Veel ontwikkelingen in de markt en in de wet- en regelgeving maken de industrie een dynamische branche. Jullie richten je het liefst op die markt en de ontwikkeling van het bedrijf. Wij zorgen dat het fiscale en financiële plaatje klopt en helpen je met bedrijfsoptimalisatie.

Uitdagingen aangaan

Is jullie bedrijf ook continue in verandering? Spreekt de dynamiek aan maar zorgt deze ook voor uitdagingen? Onze adviseurs en specialisten kijken graag met je mee hoe uitdagingen omgezet kunnen worden in concrete, haalbare stappen. Door het businessmodel, de begroting en de prognoses realistisch maar toch ambitieus op te stellen, ontstaat er een duidelijke lijn in de bedrijfsprocessen. Deze structuur vangt eventuele tegenvallers, zoals een prijsstijging van grondstoffen of een veranderde behoefte bij afnemers, beter op. We zorgen dat er altijd inzicht is in de kostprijzen, ook als deze sterk fluctuerend zijn. Binnen onze advisering houden we vanzelfsprekend rekening met alle wet- en regelgeving. Naast bedrijfsadvisering zijn we fiscalisten en kennen we de verplichtingen én de mogelijkheden.

Laat processen voor je werken

Optimalisatie moet concreet zijn; een strategie uit zich in doelen, de doelen hebben acties nodig om verwezenlijkt te worden en de controle houdt iedereen scherp. Onze bedrijfsadviseurs zijn gespecialiseerd in procesverbetering door middel van het LEAN maken van processen. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de markt. Businessmodellen veranderen, vernieuwen en verduurzamen. Wij begeleiden deze processen en houden jullie scherp.

Welke ontwikkelingen er ook plaatsvinden, digitalisering en automatisering speelt een grote rol. Hoe groter en diverser de automatisering, des te meer data er beschikbaar is. Ongestructureerde data vertelt weinig, maar gestructureerde data helpt je daadwerkelijk verder. Onze data-specialisten adviseren over werken aan praktische digitale oplossingen met overzichtelijke rapportages.

Verduurzaming

Duurzaam is geen modewoord, maar heeft een wezenlijke betekenis in verschillende opzichten. Een duurzame bedrijfsvoering, die lange tijd stevig staat en eventuele hobbels aankan, vormt de basis voor een stabiel, winstgevend bedrijf. Maar vandaag de dag willen veel bedrijven, overheden en organisaties die extra stap maken, naar een duurzaam beleid op werkomstandigheden binnen de keten en minimale belasting van het milieu. Ook wetgeving dwingt de industrie meer in deze richting, zeker waar het gaat om CO2-uitstoot.

Onze motivatie om hierover in gesprek te gaan, gaat verder dan het willen voldoen aan milieuwetgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat er in iedere branche, in iedere organisatie stappen te nemen zijn. Of het nu gaat tot reductie van CO2-uitstoot, circulair werken, beter talentbeleid of een bijdrage leveren aan sociale projecten. We kijken graag met jullie naar bij jullie passende mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en nemen onze kennis mee van subsidies, fiscale aftrekposten en andere motivatieregelingen vanuit de overheid.

Zijn jullie al een purpose driven bedrijf? We kunnen niet wachten om tafel te gaan en van elkaar te leren.

Cases
Bekijk hetgeen waar wij het
meeste energie uit halen

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.