Lokale overheid

Lokale overheden hebben vele stakeholders en de druk om alle belangen uitgebalanceerd te verenigen en aan verplichtingen te voldoen neemt toe. Anderzijds worden steeds meer taken van de landelijke overheid of van instanties overgeheveld naar lokale overheden. Sanacount zorgt dat alle financiële en fiscale zaken correct en op tijd geregeld zijn, dat verlicht de druk. Daarnaast denken onze professionals graag constructief mee over thema’s als visie op (financiële) dienstverlening en doorontwikkeling van de planning en control producten.
Lokale overheden hebben vele stakeholders en de druk om alle belangen uitgebalanceerd te verenigen en aan verplichtingen te voldoen neemt toe. Anderzijds worden steeds meer taken van de landelijke overheid of van instanties overgeheveld naar lokale overheden. Sanacount zorgt dat alle financiële en fiscale zaken correct en op tijd geregeld zijn, dat verlicht de druk. Daarnaast denken onze professionals graag constructief mee over thema’s als visie op (financiële) dienstverlening en doorontwikkeling van de planning en control producten.

Vooruit denken én gaan

Jullie zijn dagelijks druk met vooruitgang. De focus is inwoners en stakeholders meenemen in ontwikkelingen en luisteren naar hen. Sanacount regelt alles op het gebied van financiën, belastingen en processen. Daarin zijn we niet enkel uitvoerders; we overzien het geheel en sturen waar nodig. Samen met jullie werken we aan visie en strategievorming rondom financiële dienstverlening, waarbij we specifiek kijken naar bedrijfsprocessen, kansen en risico’s. We zorgen dat de rechtmatigheidsverklaring op orde is en verbeteren de producten van de planning en controlcyclus. En natuurlijk zorgen we voor belastingen, uitvoerend en adviserend, bij btw/ Bcf-advisering, VPB en de werkkostenregeling.

Ons doel is dat jullie rust hebben in dit deel van de verplichtingen en er energie is om je te richten op zaken die in maatschappelijk belang zijn. Als het gaat om actuele thema’s als een duurzame stad of kwalitatieve betaalbare hulp voor kwetsbare inwoners ook dan denken wij graag mee. Onze missie is het bijdragen aan een wereld die meer in balans is, waar ruimte is voor duurzaamheid en de menselijke maat.

Ervaring met jullie vraagstukken

Specifieke wet- en regelgeving zijn ons helder, we kennen de weg en blijven op de hoogte. We vervullen een proactieve rol, die verder gaat dan de cijfers alleen. Wij kijken en adviseren integraal, we zorgen ervoor dat de organisatievisies op de verschillende niveaus aansluiten en dat de gekozen middelen dit ook doen. Hokjesdenken is verleden tijd, beleid moet aansluitend zijn, intern en extern.

We hebben ervaring met lokale overheden, zoals:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Sociale werkvoorzienings- en leerwerkbedrijven
  • Diverse gemeentelijke samenwerkingsorganisaties

Sanacount werkt uitvoerend, strategisch, als projectmanager of consultant.

Cases
Bekijk hetgeen waar wij het
meeste energie uit halen

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.