Gezondheidszorg

Als het om mensen en gezondheid draait, wil je alle zeilen bijzetten. Maar hoe zorg je dat je als praktijk, maatschap of zorginstelling rendabel bent, nu en in de toekomst? De professionals van Sanacount hebben kennis van en ervaring met het verhogen van rendement en kwaliteit binnen de zorg. Wij zorgen dat de processen, belastingen en financiën op orde zijn en sluiten, waar gewenst, ook aan op strategisch niveau.
Als het om mensen en gezondheid draait, wil je alle zeilen bijzetten. Maar hoe zorg je dat je als praktijk, maatschap of zorginstelling rendabel bent, nu en in de toekomst? De professionals van Sanacount hebben kennis van en ervaring met het verhogen van rendement en kwaliteit binnen de zorg. Wij zorgen dat de processen, belastingen en financiën op orde zijn en sluiten, waar gewenst, ook aan op strategisch niveau.

Juist in de zorgsector zijn de uitdagingen groot

Jullie kennen die uitdagingen als geen ander; de impact van de vergrijzing, de toename van chronische ziektes en mondiale virussen zoals corona, het tekort aan gekwalificeerd personeel, de technologische ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving (waaronder de vergoedingsmodellen). De strategische keuzes op korte en lange termijn hebben direct impact op de financiën, en andersom. Sanacount helpt met de strategie, door concreet inzicht in processen,  financiën en belastingen en door de daaruit voortvloeiende adviezen op bedrijfsvoering. Met branche-overstijgende kennis (zoals gemeenten, technologische bedrijven) vertalen we actuele ontwikkelingen en inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning.

De technologische ontwikkelingen gaan in ieder branche hard, zeker in de zorg. Ons specialisten hebben ruime kennis van nieuwe technologieën en digitale oplossingen. Wij kijken graag met jullie hoe deze middelen positief bijdragen aan de processen en resultaten.

Zorgen voor de zorg

Jullie focus is zorg bieden, die van ons is jullie ondersteunen zodat jullie het maximale uit jullie organisatie kunnen halen. Zo optimaliseren en digitaliseren we bedrijfsprocessen, waardoor er minder papieren rompslomp aanwezig is en de medewerkers efficiënter werken. Daarnaast adviseren we over kostenbeheersing en rendementsverhogingen, een belangrijke stap hierin is het verbeteren van de planning, control cyclus en rapportages. Een trusted partner ontzorgt en geeft jullie de ruimte om daadwerkelijk te zorgen.

Duurzaam zorg leveren

Zonder zorgmedewerkers geen zorg. Het personeel is jullie kapitaal. Het is nu belangrijker dan ooit om beleid te voeren op kapitaalbehoud, op jullie mensen. Hoe zet je medewerkers optimaal in? Hoe houd je ze duurzaam opgeleid, betrokken en inzetbaar?

Sanacount kijkt verder dan de getallen, wij vertalen de getallen naar menselijk en duurzaam beleid. We kijken hierbij breder dan de organisatie, de koppeling en samenwerking met het gehele sociale domein is vaak van grote toegevoegde waarde.

Voor ons is de enige juiste maatschappij die waar oog en ruimte is voor de menselijke maat, gelijkwaardigheid, respect voor het milieu.

Cases
Bekijk hetgeen waar wij het
meeste energie uit halen

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.