Wat zijn de veranderingen voor de inkomstenbelasting 2021?

Wat zijn de veranderingen voor de inkomstenbelasting 2021 - Blogs - Sanacount

Veranderingen voor de inkomstenbelasting 2021

Vanaf 1 maart mag de aangifte inkomstenbelasting weer ingevuld worden voor het jaar 2021. Voordat je hieraan begint is het goed om te weten wat er veranderd is ten opzichte van de aangifte in 2020. In deze blog zet Storm Kamps de veranderingen overzichtelijk voor je op een rijtje.

Op welke gebieden is de wet veranderd?

De inkomstenbelasting is op de volgende onderwerpen anders dan vorig jaar:

 • Bijtelling van privégebruik van de auto & woning
 • Investeringsaftrek
 • Ondernemersaftrek
 • Mkb-winstaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers
 • Versoepeling van het urencriterium in verband met COVID-19

Bijtelling van privégebruik van de auto & woning

Auto

Voor de auto is alleen het percentage van de bijtelling voor auto’s met een uitstoot van 0 gram CO2 veranderd. Bij 0 gram CO2-uitstoot is het nu 12%, waar het voorheen 8% was. Het percentage voor auto’s boven de 0 gram CO2 uitstoot is gelijk gebleven, namelijk 22%.

 

Woning

De percentages van het forfait (het voordeel uit jouw eigen woning volgens de Belastingdienst) zijn in vergelijking tot vorig jaar iets minder geworden. Hieronder de percentages voor dit jaar:

Waarde van woongedeelteForfait 2021
Van 0 t/m 12.500 euro0,85%
Vanaf 12.500 t/m 25.000 euro1,10%
Vanaf 25.000 t/m 50.000 euro1,20%
Vanaf 50.000 t/m 75.000 euro1,35%
Vanaf 75.000 t/m 1.110.000 euro1,45%
Vanaf 1.110.000 euro en hoger16.095 euro vermeerderd met 2.35% van de woningwaarde voor zover deze hoger is dan 1.110.000 euro

Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor de KIA is er niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Alleen de investeringsbedragen zijn  veranderd. Daarnaast is de aftrek van de derde schijf van 16.307 euro naar 16.568 euro verhoogd.

Zie hieronder de nieuwe KIA-tabel voor 2021:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan 2.400 euro 0%
2.401 t/m 59.170 euro 28% van het investeringsbedrag
59.171 t/m 109.574 euro  16.568 euro
109.575 t/m 328.721 euro 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de 109.574 euro
Meer dan 328.721 euro 0%

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor de EIA is enkel het maximum van het investeringsbedrag veranderd van 124.000.000 euro naar 126.000.000 euro. Het minimale investeringsbedrag is gelijk gebleven, namelijk 2.500 euro.

Ondernemersaftrek

Zelfstandigenaftrek

De voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek zijn gelijk gebleven. Alleen het bedrag hiervan is verlaagd naar 6.670 euro. Met een maximum van 43% belastingvoordeel.

 

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is 13.188 euro en deze kan worden verhoogd met 6.598 euro als je voldoet aan de volgende eisen:

 • Je was in 1 of 5 voorgaande jaren geen ondernemer.
 • Je paste in deze periode niet meer dan 2 keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe.

Mkb-winstvrijstelling

Het percentage van de mkb-winstvrijstelling is gelijk gebleven, namelijk 14% van de winst na ondernemersaftrek. Maar de maximale vrijstelling is naar 43% gedaald. Deze maximale vrijstelling is belangrijk voor de hoge inkomens zoals de Belastingdienst deze noemt.

Oudedagsreserve

Als je aan de voorwaarde voldoet om een deel van de jaarwinst toe te voegen aan de oudedagsreserve, dan mag dat 9,44% van de winst met een maximumbedrag van 9.395 euro zijn. In tegenstelling tot vorig jaar is hierbij alleen het maximale bedrag veranderd, deze is verhoogd met 177 euro en is daarmee 9.395 euro geworden.

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

Voor staking van de onderneming zijn de bedragen iets verhoogd. Hieronder de tabel zoals die is voor 2021:

SituatieExtra lijfrentepremieaftrek

*Overdracht door een ondernemer van 61 jaar en 4 maanden of ouder

*Overdracht door een invalide ondernemer *Staken van de onderneming door overlijden

474.517 euro

*Overdracht door een ondernemer met een leeftijd tussen 51 jaar en 4 maanden en 61 jaar en 4 maanden

*Overdracht door een ondernemer als de lijfrente-uitkering direct ingaat.

237.267 euro
*Overige gevallen 16.568 euro

Versoepeling van het urencriterium in verband met COVID-19

Om aan het urencriterium te voldoen moet je jaarlijks 1.225 uur aan je onderneming hebben besteedt. Door COVID-19 is hier een versoepeling voor in het leven geroepen. Dit betekent dat je voor de periode van 01-01-2021 tot 01-07-2021, 24 uur per week mag rekenen. Ook wanneer je deze uren niet daadwerkelijk hebt gemaakt. In 2020 gold deze versoepeling dit voor de periode van 01-03-2020 tot 01-10-2020.

Samengevat

Er zijn voor de inkomstenbelasting hier en daar wat gegevens veranderd, maar er zijn geen volledig nieuwe wetten bij gekomen. Sommige aanpassingen zijn in het voordeel van de ondernemer en andere aanpassingen zijn in het voordeel van de Belastingdienst.

Hieronder enkele conclusies uit de veranderingen ten opzichte van vorig jaar:

 • De bijtelling voor de elektrische auto wordt elk jaar weer hoger in vergelijking met voorgaand jaar.
 • Het eigen-woningforfait is verlaagd terwijl de meeste huizen meer waard zijn geworden.

Vragen over de veranderingen voor jouw inkomstenbelasting 2021?

Heb jij nog vragen over de veranderingen  in de inkomstenbelasting 2021 die voor jou van toepassing zijn? Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies helpt je graag. Neem contact op met  Storm Kamps. Hij kijkt graag met je mee.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen