Medvice

Medvice - Case Sanacount

Medvice – Business coaching

Medvice is een innoverende software leverancier op het gebied van digital health. Het bedrijf is opgericht door artsen, ontwikkelaars en wetenschappers en heeft als doel het ondersteunen van zorgverleners en het verbeteren van de geleverde zorgkwaliteit voor patiënten. Hoe? Met de inzet van de slimste, technische innovaties.

Zorg wordt vaak belemmert door sterk verouderde software. Medvice biedt daarvoor een oplossing: de MIA Suite, een persoonlijke doktersassistent.

Maak kennis met MIA

In de MIA app lichten patiënten hun gezondheidsklachten toe. Zo begint een medisch consult al vóór de patiënt de arts fysiek heeft gezien, of is een consult zelfs helemaal niet meer nodig. De arts kan via de app sneller een diagnose stellen en daarnaast intuïtiever en sneller de patiënt contacteren, adviseren en zijn of haar zorgpad op afstand begeleiden. Is een consult toch nodig? Dan gaan beide partijen goed voorbereid de afspraak in. MIA automatiseert de meest tijdrovende taken van het consult en is er dus meer tijd voor daadwerkelijke zorgtaken.

De uitdagingen van Medvice

Wanneer je een organisatie runt of manager bent, heb je heel wat ballen in de lucht te houden. Al helemaal als het gaat om een startup. Je kunt makkelijk het overzicht verliezen door je niet focussen op de juiste dingen en verloren raken in de day-to-day. Hier liepen Ziyaad en Tareq – oprichters van Medvice – dan ook tegenaan. Als innovatieve en ambitieuze startup zijn ze veel bezig met het veiligstellen van financiering, zoeken van afnemers en het voortbestaan van het bedrijf in het algemeen. Veel liever willen zij hun handen vrij hebben om zich bezig te houden met de strategie, research en development (R&D) en de eigen professionele ontwikkeling.
Medvice

Duidelijke doelstellingen die top of mind blijven

“Ook creëerde het ‘prestatieplan op A4’ voor ons veel overzicht. In een oogopslag zijn de korte- en langetermijndoelen helder. Deze worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Voor ons waren die: financieel, maatschappelijk, persoonlijk, interne organisatie en product/klanten. Doordat het op papier staat en je weet dat je op regelmatige basis met een adviseur om tafel gaat om de voortgang te monitoren, blijven deze doelen ook meer ‘top of mind’. Het dwingt je – op een positieve manier – om aan de slag te gaan met deze doelstellingen. Dat is heel waardevol.”

Business coaching traject

Ieder adviestraject begint met een intake, waarbij de uitdagingen in kaart worden gebracht en geplaatst worden in het grote geheel. Twee adviseurs van Sanacount gingen in gesprek met Ziyaad en Tareq. De vragen beginnen vrij basaal, denk aan: ‘waarom zijn jullie begonnen met ondernemen?’. Vervolgens gaat het gesprek steeds dieper in op het businessplan en alles wat hierbij komt kijken. Het eindigt met de zaken die ze ‘s nachts wakker houden. Door dit te bespreken, kunnen de adviseurs optimaal ondersteunen.

Daarna is het tijd voor actie: het invullen van het ‘Prestatieplan op A4’. Aan de hand van wat er is besproken gaan de opdrachtgevers en adviseurs samen eerst de doelstellingen en de bijbehorende acties categoriseren en vervolgens plannen. In de vervolgafspraken monitoren we de voortgang. Waar lopen de opdrachtgevers tegenaan tijdens de uitvoering? En wat kunnen we doen om de weg te vereffenen?

Efficiëntere bedrijfsvoering en meer tijd voor R&D

Medvice wil haar bedrijfsvoering efficiënter inrichten zodat er meer tijd is voor R&D. Ziyaad en Tareq worstelden met de vraag óf en waarvoor precies ze iemand moesten aannemen om dit te realiseren. Door hen de juiste vragen te stellen kwamen we samen tot de conclusie dat extra capaciteit zeer helpend is om de doelstellingen te bereiken. Inmiddels hebben ze ondersteunende krachten voor technische ondersteuning, klantondersteuning én hulp bij R&D. Daarnaast kwam de WSBO-subsidie als advies voor de toekomst uit het prestatieplan, iets wat Medvice straks flink wat financiële ruimte gaat opleveren.

Omdat Medvice een startup is, met alle bijbehorende turbulentie, zijn maandelijkse besprekingen gewenst om de voortgang en alle veranderingen bij te kunnen houden. Zoals in ieder traject wordt de frequentie van dergelijke overlegmomenten aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever en aan wat een adviestraject nodig heeft om het gewenste doel te bereiken. De frequentie kan lopende het traject worden aangepast.

Verfrissende werkwijze

Ziyaad: “De gesprekken met de business coaches van Sanacount zijn heel prettig. Er wordt geluisterd en niet direct beoordeeld of te snel met adviezen geworpen. Deze manier van werken is heel fijn, naast goed luisteren en ervoor zorgen dat ze de situatie begrijpen, denken de adviseurs proactief mee. Ze willen je waar mogelijk ondersteunen. Pas daarna wordt er geïnformeerd en doordacht advies uitgebracht. Een verfrissende werkwijze.”

De samenwerking met Medvice

Sanacount adviseur Robert van Doorn vertelt het volgende over de samenwerking met Medvice:

 “Ziyaad en Tareq zijn fijn om mee te werken. Je merkt dat ze echt gemotiveerd zijn om met het plan aan de slag te gaan. Ze zijn betrokken en zien de waarde van deze dienst in en handelen hier ook naar. Beide zijn duidelijk intelligente en ambitieuze doctoren, maar erkennen ook dat ze bedrijfsmatig minder ervaren zijn. Een echte professional weet dat hij niet overal goed in kan zijn, dus het is goed dat ze hiervoor hulp hebben ingeroepen. Ik vind het leuk voor zo’n maatschappelijk betrokken startup te werken en mijn steentje bij te dragen.” 

 

Ook nieuwsgierig naar business coaching?

Ben je nieuwsgierig geworden na het lezen van deze case? Je leest hier meer over het business coaching traject. Meer weten? Onze adviseurs vertellen graag verder. Neem gerust contact op met Business Coach Robert van Doorn

Meer cases