Begrotingen en prognoses

De toekomst is nooit zeker, kleine en grote zaken kunnen van invloed zijn. Toch is het belangrijk om een stip op de horizon te hebben en daarop te sturen. Dit geeft grip en zo kan je zo reëel mogelijk sturen op de toekomst. Begrotingen en prognoses zijn de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en Sanacount stelt ze graag met of voor jullie op.
De toekomst is nooit zeker, kleine en grote zaken kunnen van invloed zijn. Toch is het belangrijk om een stip op de horizon te hebben en daarop te sturen. Dit geeft grip en zo kan je zo reëel mogelijk sturen op de toekomst. Begrotingen en prognoses zijn de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en Sanacount stelt ze graag met of voor jullie op.

Stuur- en verantwoordingsinformatie

Begrotingen en prognoses zijn belangrijk voor de sturing van vandaag en op de toekomst van het bedrijf of de organisatie. Het geef zicht op de financiële mogelijkheden en daarmee op alle bedrijfsprocessen. Het geeft stakeholders de nodige informatie en je hebt meer inzicht in welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst, zoals een overname of uitbreiding. Sanacount is specialist in financiën en belastingen en kent de uitdagingen. We hebben ruimschoots ervaring binnen vele branches en sectoren en kunnen jullie ongetwijfeld helpen een ambitieuze en ook realistische begroting en bijbehorende prognoses op te stellen.

Real-time managementinformatie

Als leidinggevende is het relevant zicht te houden op de begroting. Je wilt regelmatig op de hoogte zijn hoe het met de prognoses staat; zijn ze kloppend? Moet er bijgestuurd worden? Gestructureerde data geeft de juiste antwoorden, wanneer de juiste vragen zijn gesteld. Die vragen worden omgezet naar KPI’s, Key Performance Indicators. Dit zijn stippen op de proceslijn die bepalen of je op koers ligt om een positief antwoord te verkrijgen op de vraag. Wanneer de vertaling van data goed is ingericht kan het je wekelijks, dagelijks en zelfs tot op de minuut op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Onze data-analisten zorgen voor die real-time managementinformatie met behulp van dashboards. Ingericht met de juiste KPI’s, op begroting en prognoses en indien gewenst ook op andere relevante ontwikkelingen in de organisatie.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Wil je graag hulp bij het opstellen van de begroting en prognoses? Ben je benieuwd wat een real-time dashboard aan informatie kan verschaffen? Neem contact op, onze specialisten gaan graag met je om tafel.