Data-analyse en inzicht

Op het moment dat data in de juiste context wordt geplaatst krijgt het betekenis. Deze kwalitatieve data communiceert patronen en uitzonderingen, vertelt wat er gebeurd is en doet voorspellingen over wat er gaat gebeuren.
Op het moment dat data in de juiste context wordt geplaatst krijgt het betekenis. Deze kwalitatieve data communiceert patronen en uitzonderingen, vertelt wat er gebeurd is en doet voorspellingen over wat er gaat gebeuren.

Efficiënter en effectiever werken

Ongestructureerde data communiceert slecht; zoveel gegevens, maar niet duidelijk wat het wil zeggen. De dataspecialisten van Sanacount zorgen ervoor dat grote hoeveelheden data gestructureerd worden, overzichtelijk worden en jullie iets vertellen. Kwalitatieve data zijn volledig en geven een helder en correct beeld. Bovendien zorgen we dat ze snel of real-time beschikbaar zijn.

Door eerst duidelijke vraagstellingen te formuleren, weten we hoe we de data moeten benaderen. Deze KPI’s, Key Performance Indicators, zijn een leidraad voor de databehandeling. In een data-analyse krijgen de cijfers betekenis aan de hand van de KPI’s. Ze geven trends weer, pieken, dalen en opmerkelijke afbuigingen. Ook kunnen, naast de voorgeformuleerde vragen, nieuwe feiten aan het licht komen en moeten we wellicht de KPI’s uitbreiden of verminderen. Uiteindelijk beantwoorden de gestructureerde data allerlei vragen over de bedrijfsvoering, prospects en opdrachtgevers, begrotingen en prognoses, HR,… Samen bepalen we wat we willen weten en wat jullie vooruit helpt. Zo zorgt data voor efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Data-visualisatie

Verkregen gestructureerde data duidelijk communiceren is een vak apart, ons vak. Onze data-analisten maken gebruik van dashboards, veelal real-time, om de data weer te geven. We hebben de mogelijkheid verschillende dashboards in te richten voor jullie organisatie. Zo hebben specialisten vaak andere informatie nodig dan een manager of een Management Team (MT), de KPI’s verschillen soms per doel en ontvanger. Een dashboard moet leven, communiceren en bijdragen. We denken graag mee over actiepunten die voortkomen uit de rapportages; hoe je deze implementeert in de organisatie en in de dagelijkse processen. Data is namelijk pas echt waardevol als het leidt tot optimalisatie.

Privacy, gegevensbescherming en cybersecurity

In 2016 is de AVG, Algemene Verordering Gegevensbescherming, aangenomen door de Europese Raad. Sinds 2018 geldt deze wet voor iedere inwoner en iedere organisatie, overheid en bedrijf, gevestigd in de Europese Unie. Een goede zaak, want privacy is waardevol. Naast deze wettelijk verplichting voelen we natuurlijk ook een morele verplichting om secuur om te gaan met persoonlijke gegevens. Onze data-analisten zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent deze privacywetgeving. Daarnaast dragen we zorg voor het beschermen van waardevolle data, je wilt niet dat deze weglekken of in verkeerde handen vallen. Cybersecurity heeft een hoge prioriteit, want data, informatie is het nieuwe goud. We nemen al deze kennis als vanzelfsprekend mee in de data-analyse en zorgen ervoor dat jullie de schone en veilige winst uit data halen.

Door als organisatie te kiezen voor het inzetten van Power BI is binnen het afvaladministratiekantoor een transitie ingezet. Waar administratieve werkzaamheden met beperkte complexiteit en toegevoegde waarde tot voorheen veel tijd in beslag namen, is er nu ruimte voor werknemers om, met zicht op actuele data, in te spelen op ontwikkelingen en optimaal te presteren met het oog op de doelen die zijn gesteld. Pluspunt is zeer zeker dat er met de nieuwe vorm van rapporteren een significante kwaliteitsslag is gemaakt in de voorziening van managementinformatie. We hebben nu meer inzichtelijk waar we staan, en de beschikking over realtime info. De grafische mogelijkheden van BI bieden hier echt uitkomst.
Door als organisatie te kiezen voor het inzetten van Power BI is binnen het afvaladministratiekantoor een transitie ingezet. Waar administratieve werkzaamheden met beperkte complexiteit en toegevoegde waarde tot voorheen veel tijd in beslag namen, is er nu ruimte voor werknemers om, met zicht op actuele data, in te spelen op ontwikkelingen en optimaal te presteren met het oog op de doelen die zijn gesteld. Pluspunt is zeer zeker dat er met de nieuwe vorm van rapporteren een significante kwaliteitsslag is gemaakt in de voorziening van managementinformatie. We hebben nu meer inzichtelijk waar we staan, en de beschikking over realtime info. De grafische mogelijkheden van BI bieden hier echt uitkomst.​

Meer weten?
Wij horen het graag​

Willen jullie organisatieprocessen optimaliseren aan de hand van data? Neem contact met ons op om eens samen te kijken waar wij jullie kunnen helpen.