Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen - BLogs - Nieuws - Sanacount

Hoezo maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid begint steeds meer een hot topic te worden. Daarmee is in de zakelijke wereld ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’ ook niet meer weg te denken. Maar waarom zou je maatschappelijk verantwoord ondernemen? En bovendien: waar begin je? Het is immers best een flinke klus. Moet je nu je hele bedrijfsvoering en -strategie omgooien? In deze blog deel ik mijn visie én geef ik een aantal praktische tips mee hoe te beginnen met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat betekent duurzaam ondernemen?

Te beginnen bij het begin, wat betekent duurzaam ondernemen? Of maatschappelijk verantwoord ondernemen? Die twee hangen volgens Sanacount erg nauw samen. Want wanneer je jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, neem je daar de factor duurzaamheid in mee. Ik kijk naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord: een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, samenleving (mensen) én het milieu en de natuur. Maatschappelijk verantwoord dus.

Definitie maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat is de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Er zijn verschillende definities te vinden. Hieronder deel ik er twee.

 • Organisatie Amnesty geeft het volgende antwoord op de hierboven gestelde vraag “Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houden rekening met de maatschappelijke consequenties van hun productie en dienstverlening. Het gaat daarbij onder meer over het milieu, mensenrechten, aandacht voor kansarme groepen, positieve discriminatie en het maatschappelijk nut van de productie.”
 • MVO Nederland definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen als volgt: “Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.”

MVO is geen eindbestemming

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen ‘eindbestemming’. Perfectie bestaat niet, zou je kunnen zeggen. De invullingen en doelstellingen van MVO veranderen met de tijd. Dit komt omdat de wereld en de maatschappij zich blijven ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je bedrijf altijd te blijven meewegen in belangrijke bedrijfsbeslissingen, zodat je kunt anticiperen op veranderingen. Dat doen consumenten en andere bedrijven ook. De vraag naar en bereidbaarheid om meer te betalen voor duurzame producten en diensten blijft stijgen.

Maatschappelijk Impactvol Ondernemen (MIO) is het nieuwe MVO

De doelstellingen en invulling van een MVO-beleid veranderen zoals genoemd met de tijd. Zo is er inmiddels alweer een nieuwe stroming binnen het ondernemen ontstaan: Maatschappelijk Impactvol Ondernemen (MIO). Dit is in zekere zin een opvolger van MVO maar gaat een stapje verder. Het uitgangspunt hierin is het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit betekent enerzijds goed omgaan met het milieu en de natuur. Anderzijds gaat het om oplossingen aandragen voor maatschappelijke issues en op deze manier een impact leveren voor de maatschappij.

Transparantie is key

Een hogere vraag naar duurzaamheid en duurzame bedrijven brengt ook twijfel met zich mee. Vergis je dus niet. Duurzaamheid is niet iets “makkelijks om op in te spelen”. Er is – terecht – veel wantrouwen rondom het onderwerp omdat er met steeds groter gemak gebruik gemaakt wordt van de term ‘duurzaam’. Greenwashing wordt dit genoemd. Dit betekent dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Zorg er daarom voor dat je altijd eerlijk blijft. Deel mijlpalen en successen. Het is beter om de buitenwereld inzicht te geven in jouw proces, dan claims te doen die je niet waar kunt maken. Zo zorg je voor integriteit en vertrouwen.

Weg van Sanacount naar duurzaamheid

Voor Sanacount is duurzaamheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage enorm belangrijk. Onbewust is dit altijd al zo geweest, maar dat we er daadkrachtig mee bezig zijn is iets van de laatste jaren. Wij hebben zodoende ook onze purpose geformuleerd, namelijk: ‘“Wij helpen onze klanten, professionals en community om een duurzame (lange termijn) bijdrage te leveren aan onze maatschappij”. We werken dagelijks om dit te realiseren, maar dit betekent niet dat we er al zijn.

Enerzijds proberen we de impact die we kunnen maken bij klanten te vergroten. Anderzijds blijven we kritisch op onze eigen acties. Dit kan heel praktisch zijn. Hoe kunnen we minder afval produceren op kantoor of ervoor zorgen dat we minder vaak de vaatwasser aanzetten? Hoe stimuleren we collega’s meer te fietsen (ook onder het mom van vitaliteit van het team)? Maar ook voor grotere projecten. Zo zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om per nieuwe klant een boom te planten. We zijn op de goede weg, maar zeker nog niet klaar.

 

Waarom zou ik maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Misschien ben je nog niet helemaal overtuigd om te beginnen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder een aantal redenen om het tóch nog een keer te overwegen:

 1. De onderneming is immuun voor bijvoorbeeld verscherpingen in het milieubeleid/ regelgeving. Wanneer er vanuit hogerop (bijvoorbeeld de overheid) verscherpingen komen die verplichtingen of handelingen met zich mee brengen, zijn jullie dit als maatschappelijke onderneming al een stapje voor.
 2. Duurzame (productie)bedrijven richten zich op circulaire grondstoffen en recycling. Zo ben je ook meteen minder gevoelig voor fluctuatie in de grondstofprijzen.
 3. Duurzaamheid is de toekomst. Je hebt dus automatisch een toekomstbestendige bedrijfsstrategie.
 4. Duurzame ondernemingen lopen voorop als het gaat om efficiency, dit is beter voor het milieu maar betekent ook dat de onderneming winstgevender is (efficiencywinsten).
 5. Duurzame ondernemers hebben altijd hun blik op de lange termijn. Dat betekent dat de onderneming voorbereid is op de toekomst.
 6. Je bent een aantrekkelijke werkgever voor nieuw talent. Vooral de wat jongere generatie professionals hecht veel waarde aan het werken voor een bedrijf dat zijn steentje bijdraagt aan de samenleving.

Voorbeelden duurzaam ondernemen

Hieronder geef ik je een aantal praktische tips mee om van start te gaan. Zo hoop ik je te inspireren met wat voorbeelden van duurzaam ondernemen:

Tip 1: Kijk eens naar de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze zijn gezamenlijk afgesproken met alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Kijk eens aan welke doelen jouw bedrijf al bijdraagt? En waar zouden jullie nog stappen in kunnen zetten? Er zijn heel wat organisaties die deze doelen tot een praktische uitvoering brengen. Kijk bijvoorbeeld eens naar SDG Lokaal. Meer informatie over de SDG’s vind je hier. 

Tip 2: Analyseer en verklein jouw ecologische voetafdruk

Meten is weten! Zo geldt dit ook voor de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf. Dit is de geschatte oppervlakte aarde (in hectare) dat het bedrijf nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggegooid.

 • Meet als eerste wat de huidige ecologische voetafdruk van het bedrijf is. Dit kan bijvoorbeeld met deze online tool. Zaken die meespelen zijn elektriciteit of zakelijk vervoer. 
 • Analyseer vervolgens wat je kunt verminderen. Minder printen, collega’s stimuleren om op de fiets te komen.
 • Én kijk naar opties om te compenseren. Plant bijvoorbeeld een boom voor iedere verkochte dienst/product of nieuwe klant. Er zijn diverse partijen waar je een partnerschap mee kunt aangaan hiervoor.

Tip 3: Verkoop jij goederen? Ken je keten

Zoals genoemd beginnen consumenten steeds hogere eisen te stellen aan producten en diensten. Dit geldt voor de gehele productie keten. Dat betekent dat het steeds belangrijker wordt dat jij als verkoper jouw hele keten goed kent en in kaart brengt. En dat je weet wat de invloed is op mens en milieu. Weet jij bijvoorbeeld zeker dat er geen kinderarbeid voorkomt binnen de keten? Of waar alle grondstoffen van jouw product vandaan komen? Ook als de keten internationaal is. Dit noemen we International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Kleine stapjes brengen grote resultaten

Ons advies, begin gewoon! Kleine stappen zoals het scheiden van afval op kantoor en het stimuleren van meer fietsen onder medewerkers kunnen al bijdragen. En ga eens sparren met andere duurzame ondernemers en organisaties. Dit zorgt voor inspiratie én wellicht zelfs mooie samenwerkingen. Samen bereik je immers meer dan alleen.

Sparren over jouw maatschappelijke bijdrage?

Wil je een keer sparren met de adviseurs van Sanacount over MVO, IMVO, MIO of de verduurzaming van jouw bedrijf? Neem dan vooral contact met ons op. Daar worden wij namelijk super enthousiast van!  

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen