Wat is een vennootschappen onder firma (vof)?

De vof

Als je wilt samenwerken met een of meerdere andere ondernemers, dan is een vennootschap onder firma (vof) een goede optie. Je kunt werken onder een gemeenschappelijke naam en iedereen wordt mede-eigenaar, ook wel vennoot genoemd. Bij een vof is het verplicht om een administratie bij te houden, maar je hoeft je jaarrekening niet te deponeren bij de KVK. De Belastingdienst stelt wel eisen aan je administratie, agenda en facturatie.

Rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheid

Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid, de vennoten zijn daarom met hun privévermogen aansprakelijk voor het bedrijf. In het geval van schulden, is iedere vennoot (plus soms je partner) privé aansprakelijk voor de volledige schuld. Ook als die door een andere vennoot zijn gemaakt. Wanneer je als vennoot later bij een vof komt, ben je ook aansprakelijk voor de reeds bestaande schulden; check de financiële situatie daarom altijd vóórdat je instapt in een vof. Als een vennoot vertrekt, blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die er zijn ontstaan tijdens zijn periode als vennoot.

Tekenbevoegdheid, zeggenschap en eigenaarschap

In principe zijn alle vennoten tekenbevoegd. Indien je wil dat er beperkingen zijn voor een vennoot, dan kan je dit samen afstemmen en vastleggen in een vennootschapscontract. De beperking moet ook vastgelegd worden in het Handelsregister. Het is ook mogelijk om iemand anders een volmacht te geven. Deze persoon mag dan ook tekenen namens het bedrijf. Het is handig om de gevolmachtigde in te schrijven in het Handelsregister.

Kosten en belasting

Bij een vof moet je rekening houden met de inschrijvingskosten van de KVK en de kosten om de administratie bij te houden. Als je een vennootschapscontract wil laten opstellen door een advocaat of notaris komen hier ook kosten bij kijken, maar dit contract is niet verplicht.

Iedere vennoot betaalt inkomstenbelastingbetaling over zijn of haar deel van de winst. Als je volgens de Belastingdienst ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan heb je recht op mkb-winstvrijstelling. Als je daarnaast ook voldoet aan het urencriterium dan heb je ook recht op zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve. Als starter heb je bovendien recht op startersaftrek. De vof draagt ook btw af.

Man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een uitzonderlijk geval. Dit is een vof tussen partners. Indien de Belastingdienst beide partners als ondernemer ziet, dan krijgen ze dubbel belastingvoordeel door middel van vrijstellingen en aftrekposten. Natuurlijk zijn ze wel beide aansprakelijk met hun privévermogen. Hier kan je niks tegen doen met de huwelijkse voorwaarden.

Oprichten, opheffen of wijzigen

Er is geen startkapitaal nodig om een vof te starten. Je start door je in te schrijven bij het Handelsregister van de KVK. Daarnaast schrijf je de uiteindelijke belanghebbenden van de vof in in het UBO-register.

Het is aan te raden om een vennootschapscontract te maken, al is dit geen verplichting. Hierin staan alle afspraken over de samenwerking, bijvoorbeeld; wie brengt wat in? Hoe verdeel je de winst? Wie heeft welke taken en bevoegdheden? Een concurrentiebeding? Je mag dit contract zelf opstellen, of laten doen door een advocaat of notaris. De afspraken kun je eventueel vastleggen bij de KVK.

Als een vennoot stopt of overlijdt, moet het bedrijf ontbonden worden óf je kunt doorgaan indien je dit van tevoren hebt vastgelegd in het vennootschapscontract. In dit geval neemt de blijvende vennoot de inbreng van de vertrokken vennoot over. In het vennootschapscontract heb je ook vastgelegd hoe zij moeten afrekenen met de nabestaanden of dat deze de rol van de vennoot overnemen. Je kan dan doorgaan met een nieuwe vennoot of verder als eenmanszaak. Als je het bedrijf volledig wilt opheffen, dienen alle vennoten op te zeggen en de bezettingen en/of schulden verdeeld te worden.

Met een vof kun je ook overstappen naar een bv. Je neemt hiervoor dezelfde stappen als bij een eenmanszaak.

Personeel

Als vof kun je personeel aannemen. Je betaalt hierover loonheffingen en sociale premies. Bij de eerste werknemer die je aanneemt, moet je jezelf registreren als werkgever bij de Belastingdienst en de KVK.

Sociale zekerheid

Als vennoot moet je premies betalen voor de volksverzekeringen. Als je een AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, krijg je AOW. Natuurlijk kan je zelf een aanvullend pensioen regelen bijvoorbeeld via een fiscale oudedagsreserve (FOR).

Daarnaast heb je geen recht op een Ziektewet-, WW-, of WIA-uitkering. Het is daarom verstandig om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Als je zwanger bent, heb je recht op een zwangerschapsuitkering van minimaal 16 weken die je kunt aanvragen bij het UWV. Het kan verstandig zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten, dit hangt ook af van het soort onderneming die je hebt.

 

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.