Wat is een directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is vaak de persoon die aangewezen kan worden als (mede-)eigenaar van een besloten vennootschap (bv). Deze persoon heeft een aanmerkelijk belang in de bv. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien jij, al dan niet samen met je partner, direct of indirect een aandelenbelang, rechten om direct of indirect aandelen te verwerven, winstrechten of stemrechten van 5% of meer bezit in een bv.

Een eenduidige definitie van DGA is er niet. Dit komt omdat verschillende wetten verschillende definities hanteren.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.