Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling

Indien je (eventueel met een fiscale partner) een aanmerkelijk belang hebt, geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Dat houdt in dat degene met een aanmerkelijk belang minimaal het hoogste bedrag van de volgende bedragen moet verdienen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
  • ten minste 48.000 euro (in 2022, in 2021 is dat 47.000 euro en in 2020 46.000 euro).

Het loon mag lager worden vastgesteld:

  • indien je voor een startup werkt;
  • indien je loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan 48.000 euro;
  • indien je aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer bij de (verbonden) vennootschap.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.