Uitleg – lager gebruikelijk loon DGA tijdens corona, mag dat?

Mag het gebruikelijk loon dga lager zijn tijdens corona - BLogs - Nieuws - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Gebruikelijk loon DGA lager tijdens corona?

Ben jij directeur-grootaandeelhouder (DGA) in jouw bedrijf? Dan gelden er regels voor jouw minimale salaris. Jij moet dan namelijk minimaal een ‘gebruikelijk loon’ verdienen. Wat dit precies inhoudt lees jij in de blog met financiële en fiscale tips voor 2021. Het gebruikelijk loon voor DGA’s is verhoogd van minimaal 46.000 euro in 2020 naar minimaal 47.000 euro in 2021. Maar wat als jij dit als gevolg van corona niet kunt betalen? Zijn er dan uitzonderingen mogelijk?

Wanneer ben jij een DGA (directeur-grootaandeelhouder)?

Laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk een DGA? En wanneer ben ik DGA? DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. De directeur-grootaandeelhouder is vaak de persoon die aangewezen kan worden als (mede-)eigenaar van een besloten vennootschap (B.V.). Deze persoon heeft een aanmerkelijk belang in de B.V. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien jij, al dan niet samen met je partner, direct of indirect een aandelenbelang, rechten om direct of indirect aandelen te verwerven, winstrechten of stemrechten van 5% of meer bezit in een B.V.

Lager gebruikelijk loon en omzetdaling vanwege de coronacrisis, hoe zit dat?

Als DGA heb je dus te maken met een regeling die bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. Ongeacht wat de omzet van de onderneming is. Maar wat als jij als gevolg van de coronacrisis te maken hebt met omzetdaling? Dan mag je in 2020 en 2021 een lager gebruikelijk loon vaststellen voor de aangiften loonheffingen. Je hoeft hiervoor geen toestemming aan de Belastingdienst te vragen maar er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Wat zijn de voorwaarden van verlaging gebruikelijk loon?

Er zijn een aantal voorwaarden waar jij aan moet voldoen als je als DGA gebruik wilt maken van de verlaging van het gebruikelijk loon:

  • Beide de rekening-courantschuld en het dividend mogen niet hoger worden als gevolg van het verlaagde gebruikelijk loon.
  • Als het uitbetaalde loon in werkelijkheid hoger was dan volgt uit de bekering verderop in deze blog, dan geldt het hogere loon.
  • Als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, dan pas je onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding. Bijzondere zaken kunnen zijn een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.
  • In 2021 geldt nog een aanvullende voorwaarde; jij moet in 2021 een bepaald omzetverlies hebben geleden ten opzichte van 2019. Hoe groot dit omzetverlies moet zijn wordt binnenkort bekend gemaakt door de Belastingdienst.

Hoe stel je het gebruikelijk loon lager vast? ​

Je stelt het gebruikelijk loon lager vast door middel de volgende berekeningen. Let op: voor 2021 en voor 2020 gelden andere berekeningen.

Berekening lager gebruikelijk loon 2021

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021

C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Komt uit deze berekening een lager loon dan het gebruikelijk loon? Dan mag jij dit lagere loon toepassen en daarmee jezelf een lager salaris uitbetalen.

Berekening lager gebruikelijk loon 2020 ​

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

 

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2019

 

Komt uit deze berekening een lager loon dan het gebruikelijk loon? Dan mag jij dit lagere loon toepassen en daarmee jezelf een lager salaris uitbetalen.

Hulp nodig bij het gebruikelijk loon DGA lager vaststellen? ​

Heb jij nog vragen over het bovenstaande? Sanacount licht de informatie graag toe. Twijfel jij over jouw specifieke situatie? Onze adviseurs kijken met alle plezier met je mee. Neem gerust contact met ze op.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen