Tips om het gebruikelijk loon te verlagen bij lage resultaten

Criteria voor verlaging gebruikelijk loon: financiële situatie en overtuigend bewijs

In dit artikel behandelen we de factoren die meespelen bij het verlagen van het gebruikelijk loon, en hoe een belanghebbende succesvol kan aantonen dat het wettelijke normbedrag in een bepaalde situatie te hoog is. We illustreren dit aan de hand van een recente uitspraak van het Hof Den Haag (bron: Hof Den Haag, 7 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:519).

Aanpassing gebruikelijk loon bij bescheiden bedrijfsresultaten

Wanneer een bv voorafgaand aan de toepassing van het gebruikelijk loon lagere resultaten heeft dan het wettelijk vastgestelde minimum, kan een aanpassing van het gebruikelijk loon overwogen worden.

De casus: aandeelhouders en bestuur

In 2018 waren een man en zijn echtgenote elk voor 50% aandeelhouder in een holding, waarbij de man ook directeur was. De holding fungeerde als bestuurder en bezat 50% van de aandelen in twee dochtervennootschappen.

Overtuigend bewijs en compromisvoorstel

De financiële positie van de holding bood geen ruimte voor een gebruikelijk loon. Het voorgestelde bedrag van 10.240 euro werd als compromis gezien. Het Hof stemde in met dit bedrag, omdat de belanghebbende kon aantonen dat het wettelijke minimum te hoog was.

Factoren voor het verlagen van het gebruikelijk loon

De belangrijkste factoren voor het verlagen van het gebruikelijk loon zijn de financiële situatie van de onderneming, winst- en verliescijfers, en bedrijfscontinuïteit. In deze casus toonde de belanghebbende overtuigend aan dat het wettelijke normbedrag te hoog was, vanwege de bescheiden winsten, de verliezen in 2019 en 2020, en de dreiging voor de bedrijfscontinuïteit.

Bedrijfscontinuïteit en financiële positie van dochtervennootschappen

Uit de jaarstukken en aangiften vennootschapsbelasting bleek dat de holding tussen 2015 en 2021 bescheiden winsten realiseerde, met verliezen in 2019 en 2020. Het hanteren van het wettelijke minimum aan gebruikelijk loon zou de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. De dochtervennootschappen droegen niet bij aan de financiële positie van de holding door hun lage resultaten, en een van hen werd in 2019 ontbonden wegens onvoldoende baten.

Contact met Sanacount

Mocht je vragen hebben over het verlagen van het gebruikelijk loon of meer informatie willen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen