In gesprek met de vooruitgang – VitaliBlij

In gesprek met de vooruitgang - VitaliBlij

De slimste bedrijven zien hun werknemers als het belangrijkste kapitaal. VitaliBlij is ontstaan vanuit die gedachte. Eigenaar Margot van Hoijdonck was altijd al werkzaam in HRM. Ze ging aan de slag met gezond eten en sporten en merkte hoe een vitaler lichaam en geest een positieve weerspiegeling had op haar werk. Ze besloot om dit gegeven uit te diepen en startte met de opleiding tot vitaliteitscoach en -adviseur; een Vitaloog®. Met haar eigen onderneming VitaliBlij helpt Margot organisaties met het ontwikkelen, implementeren en uitrollen van een vitaliteitsplan. Vitaliteit heeft een grote impact op duurzaam personeelsbeleid en daarom gingen we met haar in gesprek over de vooruitgang.

Wat is vooruitgang? -

Als we kijken naar personeelsbeleid, dan is er de afgelopen decennia veel veranderd. Waar mensen eerder vaak een leven lang bij dezelfde werkgever bleven, veranderen de werknemers van nu geregeld van baan en ook van professie. Het behouden van werknemers is voor werkgevers van grote waarde, zeker in het licht van het huidige personeelstekort. Los daarvan vinden ook steeds meer mensen, werknemers en werkgevers, dat werkgeluk belangrijk is. De mentaliteit van werken, werken, werken totdat je eindelijk met pensioen kan wordt minder. Mensen willen waarde uit hun werk halen, ze leven nu en niet pas na hun pensioen. Eerste voorwaarde voor werkgeluk is dat de werknemer met waarde behandeld wordt en er oog is voor fysiek en mentaal welbevinden. En precies dat is waar Margot voor staat.

Opereren binnen de organisatie

Margot begon met VitaliBlij als coach en adviseur voor werknemers. Al snel merkte ze dat de echte beweging op organisatieniveau zit. “Je kan werknemers aansporen dingen te veranderen en een aantal vitaliteitselementen hebben ze zelf in handen, maar je loopt ook vast op punten, omdat de werkgever deze moet faciliteren. De stap naar het adviseren van de organisatie was daarom een logische.” Samen met die organisatie kijkt Margot waar ze nu staan, waarom ze meer vitaliteit willen en wat er moet veranderen om het doel te bereiken. “Wat ik belangrijk vind is om MET mensen te praten en niet OVER mensen. Het management en HR zijn belangrijke sparringspartners, maar vitaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers. De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving en werkklimaat. Daarbinnen is het aan mensen om daar zelf iets van te maken. Ik wil dus ook echt met die werknemers zelf om tafel.”

Margot heeft inmiddels jarenlange ervaring in vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid: “Vitaliteit lijkt misschien iets groots of moeilijks, maar juist de kleine stapjes en oprechte interesse in je medewerkers zijn heel belangrijk. Doe het echt samen met je mensen, niet met een ‘stomme’ enquête, maar ga echt in gesprek. Accepteer dat je nooit iedereen meteen bereikt, 20% van je werknemers is direct enthousiast, 20% heeft er niks mee of zit zelfs in de weerstand. Die eerste 20%, de ambassadeurs gaan die 60% in het midden meenemen. Focus je niet op die laatste 20%.”

Iedereen vitaal op zijn eigen manier

Bij vitaliteit denken mensen al snel aan sporten en gezond eten. Dit is belangrijk, benadrukt Margot, maar slechts één van de vijf onderdelen van vitaliteit. In de post-hbo opleiding tot Vitaloog® aan de Vitacademie wordt de gehele breedte belicht aan de hand van de vitaliteitsschijf van 5.

De vitaliteitsschijf van 5 - Bron Vitacademie

Bron: Vitacademie

Margot over deze schijf van 5: “Het is echt een hele prettige kapstok en wordt door klanten ook als zeer bruikbaar ervaren. Je krijgt een duidelijk beeld van welke knoppen er zijn om aan te draaien. Daarnaast is het fijn dat we als vitaliteitscoaches en -adviseurs dezelfde taal spreken.” Als we het hebben over duurzaam werknemerschap, dan is het belangrijk om verder te kijken dan de groene smoothie. Vitaliteit is persoonlijk en het gaat dus ook over de eigen ruimte om vitaler te worden. Ook chronisch zieken, gehandicapten en ouderen kunnen vitaal zijn binnen hun eigen mogelijkheden, al kunnen ze misschien niet allemaal mee met de pauzewandeling. “Je moet als werkgever echt kijken wat er per medewerker nodig is om hem of haar in zijn of haar kracht te zetten. En je moet niet vergeten om het voor jezelf als werkgever goed in te richten, ook jij verdient vitaliteit.”

De nieuwe generatie

Als je het hebt over vooruitgang moet je ook kijken naar de nieuwe werknemers. “De nieuwe generatie heeft een sterke voorkeur om voor een organisatie te werken waarin je iets positiefs mag bijdragen aan het grotere geheel. Deze werknemers willen werk doen dat voor hen van betekenis is, dat past bij hun kernwaarden. Daarnaast willen veel jongeren niet meer fulltime werken, ze willen tijd hebben voor andere dingen waar ze ook van groeien. Er is sprake van verschuiving, niet zwart-wit, maar jongere generaties vinden zingeving belangrijk.”

Traditionele carrièrepaden veranderen dus, net als de voorwaarden. Margot herkent zichzelf ook in deze beweging. “Ik werk met veel verschillende organisaties, van kleine tot zeer grote bedrijven. Ik leer veel van het werk dat ik doe en blijf me ontwikkelen. Zo heb ik onlangs De Vitaliteitversneller opgezet; een halfjaarprogramma om HR-medewerkers op te leiden, zodat zij zelf aan de slag kunnen met vitaliteit in hun organisatie. Hierin leren we veel van elkaar, ik ook.” Margot werkt landelijk, veel online en veel hybride. “Ik vind het vooral belangrijk om met leuke mensen te werken die intrinsiek gemotiveerd zijn om echt werk te maken van vitaliteit, daar haal ík veel werkgeluk uit.”

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen