Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging?

Heb-jij-al-nagedacht-over-bedrijfsopvolging-BLogs-Nieuws-Sanacount-Bedrijfs-en-Belastingadvies.jpg

Heb jij al stil gestaan bij bedrijfsopvolging?

Heb jij al nagedacht over bedrijfsopvolging? Hoe kan je dit fiscaal vriendelijk regelen? Moet je daar nu al voor in actie komen? Ja, er gaat waarschijnlijk binnenkort het een en ander veranderen in de bedrijfsopvolgingsregeling. Een ondernemer die vooruit wil kijken en nú in actie komt, kan hiermee duizenden euro’s besparen.

Welke situaties vallen onder de verandering van de bedrijfsopvolgingsregeling?

In de volgende situaties zullen er waarschijnlijk veranderingen plaatsvinden:
  1. Als (een deel van de) onderneming geschonken wordt
  2. Als de ondernemer komt te overlijden en zijn onderneming nalaat aan zijn erfgenamen
Dit geldt voor diverse ondernemingsvormen (B.V., eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap).

Wat gaat er precies veranderen bij de bedrijfsopvolging?

Het aanpassen van de regeling staat al een aantal jaren op het to-do lijstje van het kabinet. Het kabinet is namelijk al een tijdje van plan om de regeling te versoberen. De regeling is oorspronkelijk in het leven geroepen voor de financieringsproblematiek die er zou zijn bij bedrijfsoverdracht. Nu wordt er gezegd dat het financieringsprobleem ook opgelost kan worden door belastinguitstel.

Mogelijkheid tot versobering bedrijfsopvolgingsregeling

De mogelijkheid tot versobering is opgenomen in de bouwstenennotitie uit 2020. Deze notitie leidde tot veel commotie. Dit heeft geleid tot een aangenomen motie waarin ook is besloten dat de bedrijfsopvolgingsregeling in 2021 wordt geëvalueerd. De uitkomst hiervan is op dit moment nog onzeker. Het is wel zeer waarschijnlijk dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de toekomst versoberd gaan worden.

Hoe ziet de bedrijfsopvolgingsregeling er dan nu uit? Is deze echt zo gunstig?

Normaliter moet over een erfenis successiebelasting worden betaald. Over het erven van ondernemingsvermogen (welke voldoet aan de voorwaarden) is er meestal geen successiebelasting verschuldigd. Dit geldt voor ondernemingsvermogen tot 1.1 miljoen. Over het vermogen boven 1.1 miljoen is minimaal 83% van de verkrijging belastingvrij. Voor de resterende 17% waarover wel schenkbelasting moet worden betaald, kan bovendien voor tien jaar rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.

Welke voorwaarden gelden er dan voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

Er gelden een aantal voorwaarden voor het erven van ondernemingsvermogen:
  1. De activiteiten die de onderneming uitoefent mogen geen zogenoemde beleggingsactiviteiten zijn.
  2. De onderneming of de aandelen moeten minimaal vijf jaar worden voortgezet/aangehouden.
  3. Er gelden daarnaast verschillende eisen aan degene die de onderneming overdraagt voor schenking en voor erven. Bij schenking geldt dat de overdrager minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming moet zijn geweest. Bij overlijden geldt slechts een bezitstermijn van een jaar.

Wat kan ik nu doen? Kan ik nu schenken?

Check eerst of je aan de eerste en derde voorwaarde voldoet. En vraag jouw adviseur of hij je hierbij wilt helpen. De regeling is in bijzonder gevallen erg complex. Wat is bijvoorbeeld beleggingsvermogen? Ik heb maar voor een klein deel beleggingsvermogen in mijn onderneming? Hoe ziet de regeling eruit bij wijziging van ondernemingsstructuur? Indien je voldoet aan de voorwaarden zou je jouw rechten veilig kunnen stellen door nu belastingvrij te schenken. Hiermee bespaar je duizenden euro’s als de regeling straks wordt afgeschaft. Wil jij wel vermogen schenken maar de zeggenschap in jouw onderneming behouden? Dit hoeft geen probleem te zijn. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van cumulatieve preferente aandelen. Laat je goed voorlichten door jouw adviseur.

Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat kan ik doen?

Soms is het een kwestie van jaar wachten. Soms zou er met een aantal aanpassingen wel voldaan kunnen worden aan de eisen. Ga dus nu in gesprek met jouw adviseur over hoe jij wel aan de voorwaarden kan voldoen. Het is belangrijk om hiermee snel aan de slag te gaan.

Ik hoor wel eens dat ik mijn kinderen op de loonlijst moet zetten. Waarom is dat?

De overdracht van een onderneming betekent fiscaal een afrekeningsmoment. Je staakt immers jouw onderneming of verkoopt de aandelen van jouw B.V. Dit kan leiden tot belastingheffing (naast schenk- en erfbelasting). Als jouw kind drie jaar op de loonlijst heeft gestaan kun je gebruikmaken van de zogenoemde geruisloze doorschuiving en hoeft er niets betaald te worden aan de Belastingdienst. Dit kan al door jouw kind tijdig voor een paar uur op de loonlijst te zetten. Dit kan daarnaast ook voor nu ander voordeel hebben. Het loon is bij jou aftrekbaar en bij je kind mogelijk niet of nauwelijks belast.

Heb jij al stil gestaan bij bedrijfsopvolging?

Heb jij vragen over het bovenstaande? Twijfel dan niet contact op te nemen met Sanacount. Bedrijfsopvolging is een complex maar belangrijk onderwerp. Wij helpen jou graag om inzicht te krijgen en dit goed te regelen. Zo hoef jij je daar niet druk om te maken.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen