Een nieuw jaar, nieuwe energie voor duurzame ontwikkelingen

Een nieuw jaar, nieuwe energie voor duurzame ontwikkelingen - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

December en januari zijn voor een hoop mensen de maanden om te reflecteren. Die kritische blik geldt voor de privésituatie en voor veel ondernemers ook voor de onderneming. De goede voornemens vliegen je om de oren, helaas zijn de meeste bij de eerste voorjaarszon alweer gesneuveld. Bij Sanacount juichen we ieder goed voornemen toe, nog meer geloven we in concrete plannen voor duurzame ontwikkelingen. Niet vrijblijvend, maar goed overdacht en ingebed in visie, beleid en de dagelijkse gang van zaken.

Duurzaamheid staat bij ons en vele van onze opdrachtgevers hoog op de agenda. Dat is niet vreemd, want het is op zoveel zaken en situaties van toepassing. Een duurzaam personeelsbeleid, waarbij ingestoken wordt op werkgeluk, talentontwikkeling en minimale uitval. Duurzaamheid richting het milieu. Afgelopen jaar hebben we allemaal, zakelijk en privé, meegemaakt dat brandstoffen en grondstoffen niet zo vanzelfsprekend zijn als eerder wellicht leek. Klimaatdoelstellingen en -verplichtingen leiden tot nieuwe wetgeving, zoals de CSDR. Klimaatbewust ondernemen wordt steeds belangijker, voor velen vanuit de intrinsieke motivatie en anders wel door de wet- en regelgeving. Tot slot hebben we duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en het beleid. Goede plannen hebben tijd nodig, strategie mag rijpen. Sommige ondernemers en directeuren zijn ongeduldig, willen regelmatig nieuw en beter. Wij steken liever in op goed (doordacht) en constructief, waarmee de voorwaarden voor een lange levensduur geschept worden.

Alles is met elkaar verbonden

De drie bovenstaande punten, kort vertaald in people, planet en profit, vragen om een brede zienswijze. Ze zijn met elkaar verbonden en bij een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering worden ze dus allerdrie geraakt. Onze bedrijfsadviseurs gaan graag met jou op zoek naar die verbinding. De plannen die gemaakt worden gaan altijd over haalbaarheid, maar je mag jezelf wel uitdagen.

Ook belangrijk in dit proces is het gegeven dat doelgroepen veranderen. De nieuwe consumenten denken anders over bezit en zijn meer bezig met het opdoen van ervaringen. Klassieke businessmodellen passen niet altijd meer even goed bij deze nieuwe consument. We gaan dus op zoek naar een bedrijfsstrategie en visie die toekomstbestendig is. Nooit in beton gegoten, want er moet ruimte zijn voor onvoorziene ontwikkelingen, maar wel een stevige leidraad.

Fluïde community

Wij merken in ons zakelijke netwerk een verschuiving van afzonderlijk opererende bedrijven, organisaties en initiatieven naar een fluïde community. Dit past heel goed bij innovatieve businessmodellen waar gemeenschappelijkheid vaak een grote rol speelt. De professionele community waarin wij ons begeven maakt dat we onze opdrachtgevers in de diepte én in de breedte kunnen adviseren. Dat is positief, op deze manier zorgen we voor nog meer samenhang en kan bijvoorbeeld een nieuw businessmodel direct vertaald worden naar een marketingstrategie. Ons netwerk met specialisten is een aanwinst, voor ons en voor jullie.

Zoeken jullie naar nieuwe energie?

Inspireert bovenstaand verhaal? Hebben jullie behoefte aan het herijken van het businessmodel? Zien jullie graag een grotere rol voor people en planet, maar wel in verbinding en in balans met profit? Laten we beginnen met een kop koffie. Die is zo gezet en het goede gesprek volgt dan vanzelf. Laat het ons weten wanneer jij tijd vrijmaakt voor die nieuwe energie.

 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen