Wat is belastingrente en kan ik deze voorkomen?

Wat is belastingrente en kan ik deze voorkomen BLogs - Nieuws - Sanacount

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding aan de Belastingdienst voor het later betalen van belastingschulden. Deze belastingschuld volgt uit een (correctie) aangifte door de belastingplichtige zelf (een aangifte inkomstenbelasting waaruit een te betalen bedrag komt) of een correctie door de Belastingdienst (bij bijvoorbeeld een boekenonderzoek).

Indien een te betalen belastingschuld na de uiterste betaaltermijn betaald wordt, is er geen belastingrente maar invorderingsrente verschuldigd.

Waarom betaal ik rente aan de Belastingdienst?

Naast een vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld, kan het gezien worden als een vergoeding voor inflatie. Daarnaast stimuleert de rente het terugbetalen van het uitgeleende bedrag (de verschuldigde belasting).

Hoeveel bedraagt deze belastingrente?

De rentepercentages zijn gekoppeld aan wettelijke rente handelstransacties (vpb) en niet handelstransacties (overige belastingen). Ze bedragen echter  minimaal 8% (vpb) en 4% (voor de overige belastingen) .

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vpb) is tijdelijk verlaagd naar 4% (tot 31 december 2021) als onderdeel van de coronamaatregelen.

Hierdoor geldt er in 2021 één belastingrentetarief van 4% voor alle belastingen.
Let op: de invorderingsrente (verschuldigd in verband met het later betalen dan de uiterste betaaldatum) bedraagt in 2021 in verband met de corona-maatregelen 0,01%. Vanaf 2022 wordt deze langzamerhand in stapjes weer opgebouwd naar 4% in 2024.

Vanaf wanneer begint de teller te lopen?

Vanaf wanneer je belastingrente moet gaan betalen is per belastingsoort anders. Mocht jij het van een bepaalde belasting willen weten vraag het dan aan jouw adviseur of kijk op de site van de Belastingdienst.

Waarom is er voor ondernemers onder de inkomstenbelasting normaal gezien minder rente verschuldigd dan voor de vennootschapsbelasting?

Dit is politiek gezien bewust beleid. Volgens de rechter is er geen sprake van discriminatie¹.

Als ik recht heb op een teruggave ontvang ik dan ook rente?

In de meeste gevallen niet. De Belastingdienst is alleen rente verschuldigd indien ze er te lang over doen om een (voorlopige)aanslag op te leggen. Hoe lang de Belastingdienst hierover mag doen verschilt ook per belastingsoort.
Voor de omzetbelasting en loonheffingen is dit na 8 weken indienen van de aangifte. Wordt de aanslag voor 1 april volgend op het belastingjaar vastgesteld, dan wordt er geen rente vergoed.

Bij de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting is dit na 13 weken van het indienen van de aangifte.
Wordt de aanslag voor 1 juli volgend op het belastingjaar vastgesteld, dan wordt er geen rente vergoed.

Hoe kan ik voorkomen dat ik rente betaal aan de Belastingdienst?

Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting:
Als je aangifte doet vóór 1 mei (voor de inkomstenbelasting) en vóór 1 juni (voor de vennootschapsbelasting) van het afgelopen jaar voorkom je belastingrente.

Doe je later aangifte? Vraag dan tijdig (vóór 1 mei) om een voorlopige aanslag en schat (met behulp van je adviseur) het verschuldigde bedrag goed in.

Omzetbelasting/loonbelasting:
Om belastingrente te voorkomen, dienen de suppletieaangiften binnen 3 maanden
na het afloop te worden gedaan.

Wat kan ik doen als ik de aanslagen vanwege corona niet kan betalen?

Doe wel (correct) aangifte en vraag een betalingsregeling aan. Je voorkomt dan een belastingrente (thans 4%). Je bent dan wel invorderingsrente verschuldigd. Deze is tot en met 2023 lager dan de belastingrente. In 2021 is deze nog 0,01%.

Vragen over belastingrente?

Heb jij vragen over het bovenstaande? Of wil je graag sparren over de belastingrente met of je belastingaangiftes laten indienen door een deskundige adviseur? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.

¹Rechtbank Zeeland Noord- Brabant ECLI:NL:RBZWB:2015:5573

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen