Wanneer is een geconsolideerde jaarrekening nodig of verplicht?

Geconsolideerde jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening is een groepsjaarrekening van een moederbedrijf en de dochtermaatschappij(en). Een geconsolideerde jaarrekening is verplicht wanneer de moedermaatschappij de leiding uitoefent (of ‘overheersende zeggenschap’ heeft), meestal is dit bij minimaal 51% van de aandelen. Ook de onderneming die aan het hoofd van een groep ondernemingen staat moet consolideren. Vaak bieden de verschillende ondernemingen andere producten of diensten aan, maar hebben ze wel dezelfde eigenaar(s). In een geconsolideerde jaarrekening worden geldstromen, activa en passiva van de moeder- en dochtermaatschappijen samengevoegd en onderlinge schulden geëlimineerd. Dit is handig als je een overzichtelijk beeld wilt hebben van het totale financiële plaatje van alle ondernemingen.

 

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.