Ben je verplicht om een jaarrekening te deponeren?

Jaarrekening deponeren verplicht?

Niet ieder bedrijf is verplicht om een jaarrekening te deponeren. Of dit wel of niet verplicht is, hangt af van de rechtsvorm van jullie bedrijf. Zo moeten bijvoorbeeld bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen een jaarrekening deponeren. Eenmanszaken hoeven dit bijvoorbeeld niet.

De KVK noemt de volgende rechtsvormen waarvoor de verplichting om een jaarrekening te deponeren:

 • bv’s;
 • nv´s;
 • coöperaties;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn;
 • vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal 6 miljoen euro per jaar omzetten; let wel op; verenigingen en stichtingen met een ANBI-status (algemeen nut beogende instellingen) moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde gegevens op een internetsite publiceren, maar deze publicatieplicht staat los van de deponeringsplicht;
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland;
 • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels én een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland; daarnaast een uittreksel uit het buitenlandse register (ook jaarlijks);
 • organisaties in enkele specifieke branches waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

Overige organisaties

Alle overige organisaties hoeven geen jaarrekening te deponeren. Vaak ben je dan wel verplicht om een instemmings- of accountantsverklaring te deponeren.

Ook dochterbedrijven hoeven geen eigen jaarrekening te deponeren. Hiervoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De moedermaatschappij moet een aansprakelijkheidsverklaring deponeren bij de KVK.
 • Leden of aandeelhouders moeten na de aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling van de jaarrekening een instemmingsverklaring opstellen. Deze moet gedeponeerd worden bij de KVK.
 • De moedermaatschappij deponeert een geconsolideerde jaarrekening met daarin de cijfers van het dochterbedrijf.

Pensioen-bv´s en stamrecht-bv´s

Wanneer je als pensioen- of stamrecht-bv geen winst als doel hebt én in de bedrijfsklasse ‘klein’ of ‘micro’ valt, hoef je geen jaarrekening te deponeren. Je moet dan wel een accountantsverklaring deponeren. Het is echter wel verplicht om de balans inclusief toelichting beschikbaar te stellen wanneer bijvoorbeeld schuldeisers, aandeelhouders of certificaathouders daar om vragen.

Geen jaarrekening deponeren?

Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk om ontheffing aan te vragen voor het opmaken, overleggen en vaststellen van de jaarrekening of het vermelden van deelnemingen. Hiervoor is een ‘gewichtige reden nodig’. Ontheffing is niet gebruikelijk en kan worden verleend bij faillissement en/of overmacht als brand of inbeslagname van stukken.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.