Prinsjesdag 2020: De highlights

Prinsjesdag 2020 de highlights - Blogs- Nieuws - Sanacount

Prinsjesdag 2020: anders dan voorgaande jaren. Een aangepast programma, geen publiek in Den Haag en Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal. Desondanks was het toch een feestelijke dag. 

 

Ons team is op dit moment druk bezig om de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021 door te nemen. En de mogelijke impact voor onze klanten te analyseren. Hieronder delen we alvast de highlights:

De gevolgen van het coronavirus

 • Het coronavirus heeft grote gevolgen voor zowel onze samenleving als economie. Ondanks de genomen noodmaatregelen zal de Nederlandse economie naar verwachting 5% krimpen in 2020. Desondanks zal de economie naar verwachting wel deels herstellen in 2021. 
 • Het kabinet blijft de economie ondersteunen. Zo zal er een nieuw COVID-19 steunpakket worden ingezet. Dit nieuwe pakket is gericht op het ondersteunen van werkenden en bedrijven. Dit in de noodzakelijke aanpassing aan de anderhalvemetereconomie. Hierbij wordt onder andere geïnvesteerd in (om)scholing. 
 • De overheidsschuld loopt als gevolg van coronacrisis en de genomen steunmaatregelen sterk op. Naar verwachting zal deze stijgen naar 61% van het bbp. Het kabinet geeft aan dat er binnen de overheidsfinanciën ruimte is om dit op te vangen omdat er in de afgelopen jaren veel is afgelost. 

De gevolgen van het coronavirus

Het kabinet heeft als doel gesteld om de weerbaarheid van onze economie te vergroten: 

 • De zelfstandigenaftrek wordt sneller en verder afgebouwd. Op deze manier wordt het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleind. 
 • De arbeidskorting wordt in plaats van in 2022, in 2021 verhoogd. 
 • Het basistarief van de inkomstenbelasting zal dalen in 2021. Tevens wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd tot 50.000 euro. 
 • Er worden maatregelen genomen voor eerlijke belastingheffing bij multinationals. 
 • In de vennootschapsbelasting (vpb) wordt het lage vpb-tarief verlaagd van 16,5% naar 15%. Het hoge tarief blijft op 25%. Ook gaat de schijfgrens van de eerste schrijf in twee stappen omhoog. In 2021 gaat dit van 200.000 euro naar 245.00 euro. En in 2022 naar 395.000 euro. 
 • Er wordt een belastingkorting op bedrijfsinvesteringen ingesteld door het kabinet (de BIK). 
 • Het kabinet focust zich op de gezondheid van de economie. Door te investeren in de vorm van onder andere subsidies wordt de economie zoveel mogelijk draaiende gehouden. 

Betaalbare woningen

Het kabinet neemt maatregelen om te zorgen voor meer betaalbare woningen. Zo komt er meer regie vanuit het Rijk om de bouw van nieuwe woningen op peil te houden. Ook worden knelpunten in de woningbouw aangepakt. Daarnaast komen er maatregelen om betaalbaar huren te ondersteunen. Tot slot vervalt de overdrachtsbelasting voor starters maar het hogere algemene tarief gaat van 6% naar 8%. Dit tarief geldt voor beleggers en wanneer de woning niet als hoofdverblijf dient. 

Toekomstbestendige economie en samenleving

Om te werken aan een toekomstbestendige economie en samenleving neemt het kabinet een aantal maatregelen. 

 • Er worden extra stappen genomen om CO₂-uitstoot sneller terug te dringen. Dit gebeurt naar aanleiding van het Urgenda-Vonnis. Volgens het Parijsakkoord waar Nederland aan is gecommitteerd, zullen klimaatveranderingen worden tegen gegaan. Verder neemt het kabinet zelf maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. 
 • Het kabinet gaat de gaswinning in Groningen afbouwen. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar de veiligheid van de Groningers staat voorop. 

Vragen? Sanacount staat voor je klaar

Heb je vragen over de gevolgen van bovenstaande highlights? Of heb je een andere vraag? Sanacount adviseert je graag. Je kunt ons bereiken via 024 737 0544. 

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen