Niet betalende debiteuren vanwege coronacrisis? Vraag tijdig de btw terug!

Niet betalende debiteuren vanwege coronacrisis Vraag tijdig de BTW terug! - Nieuws - Blogs - Sanacount

De coronacrisis brengt veel bedrijven in een lastige economische situatie. Met alle gevolgen van dien. Het is dan ook belangrijk om je financiën op orde te houden tijdens de coronacrisis. Je kunt als ondernemer te maken krijgen met facturen die niet worden betaald binnen de betalingstermijn. Hoe ga je om met niet betalende debiteuren? Belangrijk is om op tijd de btw terug te vragen bij de Belastingdienst. In deze blog vertellen we je er mee over.

Niet betalende debiteuren – wat nu?

Wanneer een factuur – om welke reden dan ook – niet betaald wordt, is dat natuurlijk een vervelende situatie. Helaas kan dit door de coronacrisis vaker voorkomen. Wat als de betalingstermijn is verlopen en de factuur nog niet is voldaan? Een logische eerste stap is het sturen van (een) betalingsherinnering(en) naar de debiteuren. Indien dit geen resultaat oplevert is het belangrijk om tijdig de btw terug te vragen.

Al btw afgedragen voor de factuur? Vraag het terug bij de Belastingdienst

Naast dat door een niet betaalde factuur je omzet misloopt, kan het ook zomaar zijn dat je al btw hebt afgedragen aan de Belastingdienst voor de uitgebrachte factuur. Je kunt hiervoor de btw terugvragen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden en regels aan verbonden.

Nieuwe regels terugvragen btw

De regels voor het terugvragen van de afgedragen btw voor een niet betaalde factuur zijn onlangs aangepast. Voor 1 januari 2018 moest je dit schriftelijk doen. Een voorwaarde was dat je kon aantonen dat het factuurbedrag naar alle waarschijnlijkheid écht niet ging ontvangen. Behalve in een situatie van faillissement van het desbetreffende bedrijf, was dit echter lastig aan te tonen. De regels hiervoor zijn dan ook versimpeld.

Wanneer mag ik de btw terugvragen?

Wanneer je zeker weet dat de factuur niet betaald wordt, of in andere woorden ‘de factuur oninbaar is’, kun je het btw-bedrag terugvragen. Vanaf 1 januari 2017 geldt dat een factuur uiterlijk 1 jaar na de afgesproken betaaldatum als oninbaar wordt verklaard. Bij het ontbreken van een afgesproken betaaltermijn geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Wanneer het al eerder dan een jaar na de betaaldatum is aan te tonen dat de factuur oninbaar is, kan je de btw al eerder terugvragen.

Huidige werkwijze btw terugvragen – contact Belastingdienst

Hoe neem je dan contact op met de Belastingdienst voor de terugvraag? Een schriftelijke aanvraag voor een btw-teruggave is sinds 2018 ook niet meer nodig. Je kunt de btw gewoon terugvragen bij de btw-aangifte. Je vult dit in als negatieve omzet en negatieve btw. Dit doe je bij vraag 1a en 1b van de aangifte.

Doe de terugvraag in de juiste tijdvak

Verwerk de terugvraag in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is vastgesteld. Wanneer oninbaarheid nog niet eerder is vastgesteld, gebeurt dit dus automatisch na een jaar. Let wel op dat je de terugvraag in het juiste tijdvak verwerkt. Je mag dit namelijk niet in een later tijdvak doen. Heb je de btw-aangifte voor het betreffende tijdvak al ingediend? Vraag dan de btw terug via een btw-suppletie over het betreffende tijdvak.

Wat als de debiteur achteraf toch betaalt?

Betaalt de debiteur nadat je de btw hebt teruggevraagd toch de factuur? Dan kun je deze btw alsnog aangeven. Dit doe je in het tijdvak dat je de betaling ontvangt.

Maak duidelijke afspraken met debiteuren

Tijdens de coronacrisis kan het voorkomen dat debiteuren wel willen betalen, maar hier niet toe in staat zijn. In ieder geval niet meteen. Door begrip te tonen voor deze situatie, kan de factuur wellicht toch op een andere manier worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling. Hierbij is het wel van groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Vragen? Sanacount staat voor je klaar!

 Heb je nog vragen over het terugvragen van btw bij de Belastingdienst? Of heb je andere vragen met betrekking tot de coronacrisis? Wij helpen je graag verder. In het blog over het COVID-19 Noodsteunpakket voor ondernemers geven we uitleg over de steunmaatregelen van de overheid. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen