Groene DHI: meer subsidie met duurzamere ambities

Groene DHI: meer subsidie met duurzamere ambities - Sanacount

Groene DHI: meer subsidie met duurzamere ambities

Bijdragen aan de circulaire economie kunnen we allemaal. Uiteindelijk is kanteling een optelsom van vele stappen door mensen en organisaties. Het is echter zoeken waar je als persoon en organisatie of bedrijf verantwoordelijkheid kan en moet dragen. Een zoektocht die goed te begrijpen is. Wij geven antwoorden aan organisaties en bedrijven en ontwikkelen samen met jullie visie op een gezonde balans tussen economie en milieu.

Dat er altijd stappen mogelijk zijn, is een hoopvol gegeven. De basics liggen voor de hand en moeten zeker opgepakt worden. Onze adviseurs kijken graag verder naar herontwerp van diensten en producten. Hierin liggen de kernantwoorden in de strijd tegen klimaatverandering en bij de transitie naar een circulaire economie. Voor de overheid liggen er vele taken in dit verhaal, zoals meer verplichtingen met wet- en regelgeving en meer stimulans met subsidies. De groene DHI-subsidie is een goed voorbeeld van een subsidie die het bedrijfsleven oproept om te investeren in technologieën, producten of diensten om zo duurzaamheidsdoelen te behalen.

Uitbreiding van bestaande subsidieregeling

De primaire DHI-subsidie richt zich op bedrijven die internationale ambities hebben. De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) zorgt voor meer slagkracht. Aanvullend op deze subsidie bestaat de groene DHI, deze wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven met internationale ambities én duurzamere bedrijfsvoering en een bijdrage aan de circulaire economie binnen die ambitie.

Het gaat om initiatieven die zich richten op één of meer van de volgende doelen in hun inspanningen in het buitenland:

  • Het afremmen van de snelheid van klimaatverandering
  • Het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • Transitie naar een circulaire economie
  • Preventie en bestrijding van vervuiling
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen

Groene DHI-subsidie aanvragen

DHI en groene DHI-aanvragen kunnen tot en met 31 december 2023 worden ingediend, zolang er budget beschikbaar is. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria, deze zijn te vinden op RVO. Eerst kan er een quickscan ingediend worden, aan de hand van de uitkomst wordt duidelijk of het plan in aanmerking zou kunnen komen voor de (groene) DHI-subsidie. Mocht dit zo zijn, dan kan er een officiële aanvraag worden ingediend.

Onze adviseurs helpen jullie graag met het verwezenlijken van internationale, groene ambities. Dit kan in een adviserende rol, maar ook de praktische zaken kunnen door ons worden opgepakt, zoals de voorbereidingen voor de quickscan en de aanvraag.

Iedere stap begint met een goed gesprek, daarom nodigen we je graag uit voor een kennismaking, we zijn benieuwd naar jullie plannen.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen